Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Únia žien Podbranč

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZDRUŽENÍ ÚNIE ŽIEN PODBRANČ

Únia žien Podbranč ako základná organizácia Únie žien Slovenska (UŽS) vznikla 19. decembra 2010. V súčasnosti má 63 členiek, najmladšia členka má 18 rokov a najstaršia 75 rokov. ÚŽS je nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a členstvo v nej je dobrovoľné.

Výbor ÚŽ Podbranč tvoria tieto členky:

PREDSEDNÍČKA: Jana Jankovýchová

PODPREDSEDNÍČKA: Zuzana Koprlová
                                    do 10.12.2011 Mgr. Gabriela Kadlečíková

POKLADNÍČKA: Dana Marková

Božena Kadlíčková

Mgr. Monika Jankovýchová

Lýdia Lišková

Dana Prekopová

Únia žien Podbranč sa snaží v súlade so základnými myšlienkami Únie žien Slovenska tvoriť a zabezpečovať priestor pre všestranný osobnostný a kultúrny rozvoj ženy, pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.

V spolupráci s Úniou žien v Sobotišti sa naše členky 15. decembra 2012 zúčastnili muzikálu Pomáda a Vianočných trhov Bratislave.

Vianočné posedenie sa uskutočnilo 8. decembra 2012 v KD na Podzámku. Vyskúšali sme si pečenie vianočných oblátok pod dohľadom p. Milana Nečasa a jeho manželky, ukážky aranžovania nám predviedla p. Vlasta Pukančíková. Pripravenú sme mali kapustnicu a vianočný punč. Hudbou nám spríjemnili posedenie p. Ján a Pavol Mičových.

1. februára 2013 sa konala v KD na Podzámku brigáda, kde sme pripravovali sálu na maškarák.

Tretí Dolinský maškarák sa uskutočnil 2. februára 2013 v KD na Podzámku. Zábavu nám spestrili krásne masky, bohatá tombola a do tanca nám hrala skupina KOZA. Vtipným slovom maškarný ples sprevádzal p. Pavol Kadlečík.

Výročná členská  schôdza sa konala 9. marca 2013 v KD na Podzámku. Bilancovali sme rok 2012 a plánovali nové akcie na rok 2013. Prijali sme nové členky a do výboru ÚŽ boli prijaté p. Viera Končitá, p. Ľubica Jankovýchová, p. Ľubica Hurbánková a p. Dana Marečková.

Obecný úrad Podbranč v spolupráci s Úniou žien Podbranč zorganizoval pre všetky ženy v obci posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktoré sa konalo 9. marca 2013 v KD na Podzámku. Pripravený bol bohatý program, v ktorom vystúpili deti MŠ a ZŠ Sobotište a pani Elena Vráblová, ktorá mala prezentáciu o zdravotníckych pomôckach TENA

14. apríla 2013 sme sa zúčastnili akcie „ Jarné upratovanie v obci,“ pri ktorom sme vyzbierali odpad v okolí ciest a tým prispeli ku krajšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu.

Výlet po pamiatkach Čiech sa uskutočnil 24. – 26. mája 2013.

Navštívili sme zámky Telč, Hluboká, pivovar v Českých Budejoviciach a plavili sa loďou po Lipne. Príjemný pobyt nám spríjemnil personál v Penzióne Kovářov, v ktorom sme boli ubytovaní.

15. augusta 2013 o 20.00 h v Hasičskej zbrojnici na Dolnej Doline sa konala členská schôdza, na ktorej sa rozdeľovali úlohy k príprave Hodových slávností.

Dňa 25. augusta 2013 pri príležitosti Hodových slávností sme v KD na Podzámku zorganizovali výstavu krojov z okolitých dedín, ktorá mala veľký úspech.

 12. októbra 2013 sme sa zúčastnili 7. ročníka behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie v Bratislave. Súčasťou programu bolo vyhlásenie výsledkov Novinárskej pocty KROK 2012.

Dňa 26. októbra 2013 o 18:00 h sa konala členská schôdza v kultúrnom dome (KD) na Podzámku.

 V novembri 2013 sme usporiadali Katarínsku zábavu, do tanca nám hrala hudobná skupina LUX.

 

 Brigáda za účelom prípravy priestorov KD na zábavu sa konala 23. novembra 2013

 

a v pondelok 25. novembra 2013 o 18.00 h sa zišli členky na čistenie priestorov po zábave.

 Vianočné posedenie sa konalo 14. decembra 2013 v KD na Podzámku spojené s programom, pri ktorom sme si vyskúšali pečenie vianočných oblátok pod dohľadom pani Emílie Nečasovej a aranžovanie vianočných dekorácií nám predviedla pani Vlasta Burianová. Pohostenie v podobe vianočných koláčikov si zabezpečili samy členky.

 

 Únia žien sa v spolupráci s obecným úradom 18. januára 2014 zúčastnila brigády v KD na Podzámku. Išlo o čistenie priestorov po stavebných úpravách v kuchyni.

 

 Brigáda pri ktorej sme pripravili sálu na maškarný ples sa konala v piatok 31. januára 2014

 

o 17:30 h v KD na Podzámku.

 4. Dolinský maškarák sa konal 1. februára 2014 v KD na Podzámku. Do tanca hrala skupina KoZa. Vstupné bolo 5,- EUR a pre masky symbolické 1,- EURO. Pripravený bol bufet a bohatá tombola.

 

 Po maškarnom plese sa konala v pondelok 3. februára 2014 o 18:00 h brigáda – čistenie priestorov.

 

 Výročná členská schôdza sa uskutočnila dňa 8. marca 2014 o 13:00 h v KD na Podzámku. Na schôdzi sme vyhodnotili akcie predchádzajúceho roka a vytýčili si nové. Prijali sme nové členky.

 

 23. marca 2014 sme sa v spolupráci s OÚ a ostatnými zložkami  zúčastnili čistenia obce od odpadu.

 

 Tohtoročný výlet sme si naplánovali na východ Slovenska. V piatok 30. mája 2014 sme vyrazili do Košíc, kde sme absolvovali prehliadku mesta so sprievodcom. V sobotu sme navštívili Vojenské historické múzeum vo Svidníku a položili kvety pri Pamätníku čs. armádneho zboru na Dukle a v nedeľu sme sa plavili na pltiach po Dunajci. Odtiaľ nás čakala už iba cesta domov.

 

 

Hradné slávnosti s názvom ,,Zachráňte princeznú“ sa konali 12. júla 2014 na hrade Branč. Na ich organizovaní sa podieľali aj naše členky.

 

Schôdza, ktorá sa uskutočnila dňa 18. 8. 2014 o 18:00 h v zasadačke obecného úradu bola zameraná na zorganizovanie výstavy počas hodových slávností.

 

1. septembra sme sa stretli v KD na Podzámku o 9:00 h, aby sme vybrali tie najzaujímavejšie veci na výstavu a urobili ich zoznam. Výstavu sme aranžovali v nedeľu 14. septembra 2014 o 7:00 h.

 

Hodová výstava bola zameraná na zariadenie ľudovej kuchyne. V programe vystúpil folklórny súbor Sobotišťan, naši muži predviedli ukážku tradičnej výroby tehál, ženy zase ručne ťahaných štrúdlí. Účastníci predviedli aj ukážku krásy našich krojov.

 

11. októbra 2014 sme svojou účasťou podporili našu členku Janku Dobšovičovú Černákovú na Svetovom dni reumatizmu v Piešťanoch. Videli sme udelenie ceny ,, Novinárska pocta KROK“

a v kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Sobotišťan a A´CAPPELLA CLOSE HARMONY FRIENDS.

 

Členská schôdza sa uskutočnila dňa 3. novembra 2014 o 19:00 h. v zasadačke obecného úradu.

 Vianočné posedenie pre členky sa konalo 13. decembra 2014 o 17:00 h v KD na Podzámku. Posedenie bolo spojené s prednáškou pani Jakábovej s maželom z Japonska a pani Štorová zo Senice nám priniesla vianočné ozdoby vlastnej výroby. Sladkosti v podobe vianočného pečiva si pripravili členky a kapustnicu nám pripravila pani Oľga Rybnikárová.

 

 10. januára 2015 o 18.00 h v zasadačke obecného úradu sa konala členská schôdza, na ktorej sme prejednávali prípravy na nasledujúci maškarný ples.

 

 Brigáda pri ktorej sa pripravila sála k maškarnému plesu sa konala 30. januára 2015 o 17.00 h v Kultúrnom dome na Podzámku.

 

Upratovanie po plese sa konalo v pondelok 2. februára 2015 o 17.00 h.

Úspešný 5. Dolinský maškarák na konal 31. januára 2015 v KD na Podzámku. Skvelé masky, bohatá tombola a k tomu nám hrala osvedčená skupina LUX.

 Výročná členská schôdza sa konala dňa 22. marca 2015 o 14:00 h v budove obecného úradu.

 

Zhodnotili sme našu činnosť v uplynulom roku, prebrali sme akcie na rok 2015, výlet, hradné i hodové slávnosti.

 Zúčastnili sme sa tradičného jarného upratovania, ktoré sa konalo 15. marca 2015 v spolupráci s OÚ Podbranč a ostatných združení v obci.

 

 V dňoch 1. - 3. mája 2015 sme v spolupráci s DHZ Horná Dolina usporiadali výlet do Karlových Varov. Navštívili Sklárne MOSER spojené s prehliadkou mesta so sprievodcom, absolvovali sme ochutnávku v továrni na výrobu Becherovky, navštívili pivovar Kozel, Motýlí dům Diana a Františkove Lázne.

 

 Na členskej schôdzi, ktorá sa konala 7. augusta 2015 o 20:00 h v zasadačke obecného úradu, sme si rozdelili práce spojené s hodovými slávnosťami.

 

 Hodové slávnosti spojené s témou „Dieťa a jeho svet – RETRO“ sa konali 1. septembra 2015. Výstava obsahovala oblečenie detičiek do troch rokov, hračky, kočíky, postieľky, topánky, dobové fotografie a iné veci, ktoré im spestrovali život. Tradične nám program spríjemnil folklórny súbor Sobotišťan, prišiel aj súbor KOPA z Myjavy.

 

 Zúčastnili sme sa udeľovania ceny ,,Novinárska pocta KROK", ktorá sa konala dňa 10. októbra 2015 v Piešťanoch pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu. V programe vystúpila Katka Koščová.

 

 Vianočné posedenie pre členky sme mali 12. decembra 2015 o 17:00 h. V programe členkám priblížila servítkovú techniku pani Inka Jankovýchová z Myjavy. I tento rok nám kapustnicu uvarila naša členka pani Oľga Rybnikárová a koláčiky na pohostenie si pripravili členky. Vianočný punč nám pripravili  manželia či priatelia členiek.

 

 22. januára 2016 o 17. hodine sa konala brigáda v KD na Podzámku - príprava sály na maškarný ples.

 

 6. Dolinský maškarák sa konal 23. januára 2016 o 19:00 h. Do tanca nám hrala skupina LUX.

 

Veselá zábava a krásne masky v nás zanechali príjemné dojmy.

 Výročná členská schôdza spojená s oslavou MDŽ sa konala 6. marca 2016 o 13:00 h v KD na Podzámku. Oslavu nám spríjemnili deti svojím programom.

 

 V spolupráci s obecným úradom sa 3. apríla 2016 o 8:00 h naše členky zúčastnili  jarného čistenia obce.

 

 V tomto roku sme v dňoch 6. - 8. mája 2016 zorganizovali v spolupráci s DHZ Horná Dolina výlet do Poľska. Navštívili sme Osvienčim, Birkenau, soľnú baňu Velička, absolvovali sme prehliadku historických pamiatok mesta Krakov, navštívili sme múzeum Oskara Schindlera a na spiatočnej ceste sme navštívili Oravský hrad. V Poľsku nás trpezlivo sprevádzala sprievodkyňa Majka.

 

 Členská schôdza, ktorá sa uskutočnila 20. júna 2016 o 19:00 h v zasadačke OÚ na Dolnej Doline

 

mala vo svojej náplni zorganizovať hodovú výstavu.

 15. augusta 2016 o 18:00 h v KD na Podzámku sme sumarizovali exponáty k výstave.

 

20. augusta 2016 sa uskutočnila príprava výstavy k hodovým slávnostiam.

 Hodové slávnosti sa konali 21. augusta 2016 v KD na Podzámku. Témou tohtoročnej výstavy boli svadobné šaty ,, Svadba RETRO A DNES“. Vo vonkajších priestoroch pri KD muži predviedli ukážky zo zabíjačky a na pódiu vystúpil folklórny súbor Sobotišťan.

 

 23. 8. 2016 o 19:00 h sa v KD na Podzámku konala brigáda - čistenie priestorov po hodových slávnostiach.

 

 Výlet do Krakova na Vianočné trhy sa konal 25. - 26. novembra 2016. Okrem trhov sme navštívili  vežu katedrály Wawelu, podzemie Rynku, výrobňu vitráží a Zakopané.

 

 Vianočné posedenie pre členky sa konalo 10. decembra 2016 v KD na Podzámku. Vyskúšali sme si aj výrobu vianočných ozdôb z korálikov a pačvorkovanie pod dohľadom pani Ľ. Šťastnej

 

a Ľ. Kadlečíkovej z Podbranča. Každoročnú výbornú kapustnicu opäť pripravila naša členka pani Oľga Rybníkárová.

 Členská schôdza, ktorá sa uskutočnila 12. januára 2017 o 19:00 h v zasadačke OÚ mala na programe rozdelenie úloh na nasledujúci maškarný ples.

 

 24. februára 2017 sa konala brigáda pri ktorej sme pripravili sálu k maškarnému plesu.

 

 Úspešne sme pripravili už 7. Dolinský maškarák  ktorý sa konal 25. februára 2017 o 19:00 h

 

v KD na Podzámku. Ako vždy bohatá tombola, krásne masky a skvelá zábava sú už znakom našich maškarných plesov. Do tanca nám hrala skupina LUX a slovom nás sprevádzal pán Ivan Kadlečík.

 27. februára 2017 o 17. hodine sa v KD na Podzámku konala brigáda - čistenie priestorov po maškarnom plese.

 

 Výročná členská schôdza, ktorá sa uskutočnila 12. marca 2017 o 13:00 h v KD na Podzámku bola aj tento rok spojená s oslavou MDŽ pre všetky ženy v obci.

 

Vystúpil pán starosta Ing. Milan Kadlíček s príhovorom k ženám, potom deti so svojím programom a nakoniec muži rozdali ženám kvety.

 

Únia žien Podbranč aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí je pomáhajú pri realizovaní jej podujatí. Veľká vďaka patrí hlavne členkám, pánovi starostovi Ing. M. Kadlíčkovi, obecným pracovníkom, Poľovnému združeniu Branč, Dobrovoľnému hasičskému zboru Horná Dolina, Vinařství Hřiba Čejkovice, Stolárstvu Jankových z Majeričiek, Jednote dôchodcov Podbranč, hudobnej skupine KoZa z Myjavy, p. Pavlovi Kadlečíkovi, p. Rudolfovi Kadlečíkovi, p. Radoslavovi Praženkovi, p. Jánovi Mičovi, Dobrovoľnému hasičskému zboru Dolná Dolina, Únii žien Sobotište, miestnym podnikateľom, obyvateľom Podbranča a všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám boli vždy ochotní pomôcť, či poradiť alebo nás jednoducho len prišli podporiť svojou účasťou na našich akciách.

ÚŽ Podbranč nájdete na Facebooku www.facebook.com ako skupinu Únia žien Podbranč https://www.facebook.com/groups/185835814764335/ , o zaradenie do skupiny treba požiadať, táto stránka je pravidelne aktualizovaná a členky tu môžu prispievať, prípadne komunikovať s ostatnými. Emailový kontakt: uniazienpodbranc@gmail.com .