Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Všeobecne záväzné nariadenia

   

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Všeobecne záväzné nariadenie Územný plán ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Podbranč. Veľkosť: 59.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie Územný plán ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Podbranč. Veľkosť: 59.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. Dodatok č,1 Dodatok č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Veľkosť: 40.5 kB Formát: vzn-doc (1) Dátum: 16.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie daň z nehnuteľnosti VZN obce Podbranč č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti. Veľkosť: 217.5 kB Formát: pdf Dátum: 12.12.2014
Všeobecne záväzné nariadenie školské obvody VZN o určení školských obvodov pre obec Podbranč. Veľkosť: 129.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie o službách VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby obci Podbranč. Veľkosť: 314.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Podbranč. Veľkosť: 236.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podbranč. Veľkosť: 174.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie komunálne odpady o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Veľkosť: 347.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s KO o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi . Veľkosť: 889.7 kB Formát: pdf Dátum: 12.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti. Veľkosť: 200.4 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie o psoch ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Podbranč. Veľkosť: 264.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach o miestnych daniach a poplatku na územní obce Podbranč. Veľkosť: 199.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach VZN o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce Podbranč. Veľkosť: 336.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie VZN- o službách o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Podbranč na rok 2012. Veľkosť: 326.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti - zrušené Veľkosť: 145.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie Miestne dane VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč zrušené dňa 13.12.2013 Veľkosť: 130.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie odpad VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Veľkosť: 177.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie o územnom pláne ktorým sa upravuje záväzná časť územného plánu. Veľkosť: 60.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč - Zásady hospodárenia s majetkom Obce Podbranč. Veľkosť: 154.1 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Podbranč. Veľkosť: 188.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč zrušené 13.12.2012 Veľkosť: 152.2 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2010
Všeobecne záväzné nariadenie VZN- školské obvody o určení školských obvodov pre obec Podbranč na rok 2012. Veľkosť: 132.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie VZN- miestne dane o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč na rok 2012. Veľkosť: 158.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie VZN- odpady o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie na území obce Podbranč na rok 2012 - zrušené Veľkosť: 214.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie VZN - o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012 - zrušené Veľkosť: 151.4 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie na území obce Podbranč - zrušené. Veľkosť: 197.2 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2010
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč o školskom obvode v obci Podbranč platné do 31.12.2011 Veľkosť: 119.7 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč o dani z nehnuteľnosti - zrušené Veľkosť: 142.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2010
VZN č. 1/2019 Veľkosť: 248.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.6.2019
VZN 1-2020 Veľkosť: 392.3 kB Formát: pdf Dátum: 11.5.2020
Dodatok č. 4 Všeobecné záväzné nariadenie obce Podbranč č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 405.8 kB Formát: pdf Dátum: 16.12.2020
VZN_miest.referendum Veľkosť: 1.08 MB Formát: pdf Dátum: 14.6.2021