Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Všeobecne záväzné nariadenia

   

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Všeobecne záväzné nariadenie č. Územný plán ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Podbranč. 59.9 kB pdf 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. Územný plán ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Podbranč. 59.9 kB pdf 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. Dodatok č,1 Dodatok č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 40.5 kB vzn-doc (1) 16.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. daň z nehnuteľnosti VZN obce Podbranč č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti. 217.5 kB pdf 12.12.2014
Všeobecne záväzné nariadenie č. školské obvody VZN o určení školských obvodov pre obec Podbranč. 129.8 kB pdf 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. o službách VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby obci Podbranč. 314.8 kB pdf 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Podbranč. 236.8 kB pdf 14.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. o dotáciách o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podbranč. 174.6 kB pdf 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. komunálne odpady o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 347.9 kB pdf 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. o nakladaní s KO o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi . 889.7 kB pdf 12.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. daň z nehnuteľnosti o dani z nehnuteľnosti. 200.4 kB pdf 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. o psoch ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Podbranč. 264.2 kB pdf 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. o miestnych daniach o miestnych daniach a poplatku na územní obce Podbranč. 199.9 kB pdf 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. o podmienkach VZN o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce Podbranč. 336.6 kB pdf 14.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN- o službách o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Podbranč na rok 2012. 326.3 kB pdf 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. Daň z nehnuteľnosti VZN o dani z nehnuteľnosti. 145.9 kB pdf 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. Miestne dane VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč. 130.6 kB pdf 14.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. odpad VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 177.2 kB pdf 14.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. o územnom pláne ktorým sa upravuje záväzná časť územného plánu. 60.6 kB pdf 13.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč - Zásady hospodárenia s majetkom Obce Podbranč. 154.1 kB pdf 15.12.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Podbranč. 188.5 kB pdf 15.12.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč. 152.2 kB pdf 6.12.2010
Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN- školské obvody o určení školských obvodov pre obec Podbranč na rok 2012. 132.6 kB pdf 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN- miestne dane o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč na rok 2012. 158.9 kB pdf 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN- odpady o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie na území obce Podbranč na rok 2012. 214.2 kB pdf 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN - daň z nehnuteľ o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012. 151.4 kB pdf 13.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie na území obce Podbranč. 197.2 kB pdf 6.12.2010
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč o školskom obvode v obci Podbranč. 119.7 kB pdf 15.12.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč o dani z nehnuteľnosti. 142.6 kB pdf 6.12.2010
VZN č. 1/2019 248.6 kB pdf 28.6.2019
VZN 1-2020 392.3 kB pdf 11.5.2020
Dodatok č. 4 Všeobecné záväzné nariadenie obce Podbranč č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 405.8 kB pdf 16.12.2020
VZN_miest.referendum 1.08 MB pdf 14.6.2021