Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program cezhraničnej spolupráce

pcs0713

PREDĹŽENIE PROJEKTU

Projekt bol predĺžený do 30.6.2012 z dôvodu kompletného dobudovania sociálneho zariadenia k hradu Branč. Stavba bola dokončená, ale objekt nie je skolaudovaný z dôvodu nedoriešeného prívodu vody do objektu. Počas projektu bola podaná 2-krát žiadosť o NFP z Envirofondu na dobudovanie vodovodu, obe žiadosti však neboli schválené. Alternatívu vybudovania záchytnej nádrže pre vodu nepovolilo RUVZ oddelenie hygieny, životného prostredia a zdravia. Reálna je altrenatíva vybudovania  samostatnej vodovodnej prípojky do objektu sociálneho zariadenia, čo je však časovo náročné. Prípojka bude dobudovaná do 30.6.2012.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z PROJEKTU "OBNOVA ČESKOSLOVENSKEJ VZÁJEMNOSTI PODBRANČ-ROUSÍNOV"

Výstava sa konala 26.5.2012 v zasadačke Obecného úradu Podbranč. Fotografie priblížili priebeh projektu počas 3 rokov. Investičné akcie boli sprevádzané celou radou akcií zameraných hlavne na židovskú a habánsku históriu,  uskutočnilo sa mnoho vzájomných návštev občanov, koncertov, festivalov, prednášok, výstav,  športových aktivít, hodových a hradných slávností, dva letné tábory pre deti a ďalšie akcie.

Podujatia sa zúčastnili aj seniori z partnerského mesta Rousínov, ktorý podbrančských seniorov zasvätili do pravidiel hry petanque. Zo vzájomného súboja vyšli víťazne domáci seniori. Zúčastnili sa tradičného válania mája, ktoré bolo sprevádzané piesňami členov folklórneho súboru zo Sobotišťa.  

 

VYDANIE A KRST KNIHY PODBRANČ

Kniha Podbranč bola vydaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce "Obnova českoslovneskej vzájemnosti Podbranč-Rousínov". Vydanie knihy bolo financované z  prostriedkov Európskej Únie. Knihu oficiálne pokrstili starosta obce Podbranč Ing. Milan Kadlíček, bývalá starostka obce Viera Končitá a zástupkyňa starostu Dana Marečková. Krst sa konal dňa 13.5.2012, pri príležitosti osláv dňa matiek. 

kniha

 

PRENÁŠKA O HISTÓRIÍ ROUSÍNOVA A PODBRANČA V ROUSÍNOVE, KONCERT ŽIDOVSKEJ HUDBY V ROUSÍNOVE

Aktivita hlavného partnera, na ktorej sa hlavný cezhraničný partner – obec Podbranč zúčastnil.  Prednášal a premietal fotografie z histórie p. Karel Lochman. Po prednáške a prechádzke (vrátane ukážok vybudovaných diel v Rousínove) prebehol koncert hudby, ktorá vychádza zo židovských tradícií v podaní študentov vysokých umeleckých škôl pod vedením pána prof. Miloša Schnierera.  Prvá časť koncertu sa odohrala v sále ZUŠ Františka Sušila a druhá časť sa konala na javisku na Sušilovom námestí.  V priebehu programu starostovia Rousínova a Podbranča pokrstili šampanským knihu, ktorú v rámci projektu „Obnova československej vzájomnosti Podbranč – Rousínov“ obec Podbranč vydala.  

 

HODOVÉ SLÁVNOSTI S REMESELNÝM DVOROM

Hodové slávnosti sa konali dňa 18.9.2011 v kultúrnom dome Podzámok a zúčastnili sa ich aj obyvatelia z Rousínova.  Na slávnostiach vystúpili  spevácka skupina Bukovčané z Bukovca, folklórny súbor zo Sobotišťa a FS Kýčer z Turej Lúky. Sprievodným podujatím bolo tradičné varenie slivkového lekváru a  sladkých dobrôt z neho. Jazdil aj historický koč ťahaný koňmi. V priestoroch kultúrneho domu bola vernisáž výstavy obrazov klubu senických výtvarníkov ,,Podbranč očami SENART-u“.

Návštevníci mohli navštíviť aj výstavu drobného  zvieratstva.

Fotografie z akcie nájdete v sekcií Fotogaléria 

 

HRADNÉ SLÁVNOSTI V PODBRANČI

Hrad Branč otvoril svoju bránu všetkým deťom, ktoré chceli prežiť zaujímavé prázdninové popoludnie dňa 9. júla 2011. O plejádu vtipných a bláznivých rozprávok spod hradieb sa postarali divadelné súbory a čarovného sveta všetkých zobralo divadielko Žužu. Zastavil sa Šašo so svojím zábavným programom plným hier, súťaží a tancov, štvornohí kamaráti radi ponosili všetkých odvážlivcov. Na hrad zavítalo i divadlo Rád červených nosov z Českej republiky, ktoré deti potešilo predstavením Pyšná princezná. Nafukovací hrad a trampolína dali možnosť vyšantiť sa všetkým aktívnym deťom. Pre mlsné jazýčky bola sladkou odmenou i cukrová vata a veľké množstvo sladkostí. 

Fotografie z akcie nájdete v sekcií Fotogaléria

 

TÁBOR

Detský letný tábor sa konal v Zlatníckej doline v Skalických horách v termíne od 01.- 09. júla 2011. Zúčastnilo sa 9 detí zo SR a 5 detí z ČR - z mesta Rousínov. Deti mali zabezpečený spoločný program a rôzne aktivity ako maľovanie na tvár, vozenie na koňoch a štvorkolkách,  kúpanie, hľadanie pokladu a návštevu lanového centra.

Fotografie z tábora nájdete v sekcií Fotogaléria 

 

LETNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Aktivita hlavného partnera projektu sa konala dňa 26.júna 2011 v Rousínove na Trávnikách. Na podujatí sa zúčastnilo celkom 32 obyvateľov obce Podbranč. Program festivalu bol bohatý, orientovaný na prezentáciu tradičnej folklórnej hudby a speváckeho umenia. Prezentované boli tiež tradičné remeslá, aktívnou i pasívnou formou.

 

PREDNÁŠKA V ROUSÍNOVE - ,,ZTRACENÍ SOUSEDÉ"

Aktivitou hlavného partnera, na ktorej sa hlavný cezhraničný partner - obec Podbranč zúčastnil. Pri tejto príležitosti sa konala vernisáž výstavy, po ktorej nasledovala prednáška na tému osudov Židov v Rousínove a na Morave. Podujatie sa konalo 27.mája 2011 na starej radnici v Rousínove. Zúčastnilo sa na nej celkom 33 obyvateľoc obce Podbranč. Tieto aktivity boli súčasťou väčšieho podujatia s názvom ,,Noc Kostolov". Druhý deň sa konala prehliadka ,,Santonu", ktorý je súčasťou Slavkovského bojiska.

Fotografie z akcie nájdete v sekcií Fotogaléria

 

NÁVŠTEVA SENIOROV Z ROUSÍNOVA A Z PODBRANČA

Aktivita hlavného partnera projektu sa konala v dňoch 29.- 30. apríla 2011 v Rousínove. Cieľom stretnutia bolo rozvíjanie priateľstiev a vzájomných návštev medzi staršími občanmi oboch obcí, pre ktorých priame sociálne kontakty sú mimoriadne dôležité. Aktivity sa zúčastnilo celkom 36 obyvateľov z obce Podbranč. Prehliadka mesta Rousínov, posedenie s rautom, grilovaním, tancom, prehliadka novej školskej telocvične a cvičenie pre seniorov.

 

VÝSTAVA ĽUDOVÝCH UMELECKÝCH VÝROBKOV, RUČNÝCH PRÁC A UKÁŽKY REMESIEL 

 

Výstava sa konala 16.apríla.2011 v Kultúrnom dome Podzámok.Vystavované boli vzácne exponáty ako: podbrančský kroj, ručné práce seniorov, košíky zo šúpolia, kraslice, výrobky z prútia a dreva, drôtené šperky, ukážky remesiel:výroba košíkov zo šúpolia a prútia, výroba drevených hrablí a vidiel, výroba metly z brezového prútia, drevených šperkov, ukážka kováčskeho remesla, ukážky pradenia na kolovrate. Prezentované ukážky veľkonočných zvykov, zdobenie vajíčok, pletenie korbáčov a veľkonočné aranžmány. Na podujatí sa zúčastnili aj cezhraniční partneri projektu.

 

SLÁVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ŽIDOVSKÉ ČTVRTI

V nědeli 19. září byla za účasti občanú města s hostú, celkem asi 300 osob, slavnostně předána stavba "rekonstrukce židovské čtvrti". O historii židovského osídlení informovala paní Eliška Škrobová. V Židovské čtvrti bydlelo až 1150 Židú, kteří tvořili v 1. polovině 19. Století více než 50% obyvatelstva města Rousínova. Židovskou obec zastoupili pan Jaroslav Klenovský, který poděkoval mjestu za starostlivost o tuto část města. Židovská čtvrť, přesto, že je velmi frekventovaná - prochází a projíždí jí všichni, kteří jdou do Rousínovce a Kroužku - byla nejzanedbanější částí v Rousínově. Vzhledem k rozsahu potřebných úprav nikdy nemělo Město dostatek peněz na generální opravu. A nikdy by dostatek peněz nemělo. A tak tady byl stále středověk. Naštěstí se objevily evropské fondy, paní Viera Končitá a Vladimír Gašpar. S paní starostkou Končitou a její obcí Podbranč jsme již realizovali projekt oprav barokních soch v Rousínově a projektovou dokumentaci na vodovod na Podbranči na Slovensku. Na poslední chvíli jsme skusili podat žádost na rekonstrukci židovské čtvrti v Rousínově a rekonstrukci hradu Branč na Slovensku do "Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika". O přijetí žádosti se rozhodovalo v monitorovacím výboru, jehož členem je Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, všeobecně vzdělaný člověk s medzinárodními zkušenostmi a obrovským přehledem. Jsem rád, že se mohl zúčastnit slavnostního dne. Jednak se jím múžu pochlubit, protože ho považuji za velmi blízkého známého a jednak, aby viděl, čemu pomohl. Dělal mně poradce. Ty dva dny, kdy byla naše žádost na programu, jsem dostal několik SMS s rúznými dotazy a informacemi o prúběhu. Nakonec naše žádost byla schválena. Zásluhou jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, konkrétně s Ing. Petrem Sýkorou, ředitelem odboru, se podařilo schválit změny v projektu a navýšit částku o 2 mil. Kč oproti schválené částce 10 mil. Kč. S kofinancováním projektu nám pomohla firma EDP, jejíž jednatel, pan Alois Slezáček, se ze setkání omluvil. A tak s pomocí všech výše jmenovaných a s pomocí všech svatých se podařilo provést dílo, které se sestává z chodníkú na ulici Skálové a Trávníky, zpevněných ploch kolem synagogy a ve Šmehlíkově uličce, z rekonstrukce veřejného osvětlení historizujícími lampami, nového místního rozhlasu, rekonstrukce části splaškové kanalizace, stavby parkoviště. Všechno i s odstraněním rodinného domu na ulici Kalouskova 1 a s pracemi městskýchslužeb stálo téměř 15 mil. Kč. Nejsou v tom započítány náklady obyvatel celé čtvrti, které vynaložili na úprau svých nemovitostí tak, aby mohla být akce provedena. Stavba byla postavena firmou Eurovia, za kterou shromáždění pozdravil hlavní stavbyvedoucí František Vintr. Otevření se zúčastnil i pan senátor Bárek, který je ochoten na zavolání pomoci radou. Naopak omluvil se pan Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JMK, dříve po dobu 8 let hejtman JMK, který je ochoten na zavolání pomoci nejen radou, ale i penězi nebo zajistěním práce potřebné pro Město. Díky jemu se podařilo například opravit ulici RA, nyní stavíme dětské hřiště v Kroužku atd.

V proslovu starostka obce Podbranč vyslovila poděkování: "Vyslovujem poďakovanie p. starostovi Františkovi Havířovi, blahoželáme Vám k tomuto veľkému investičnému dielu NKP. Pri našich návštevách sme sledovali aj my postup prác a nebolo to jednoduché všetko zvldnuť. Dovolím si povedať, že dielo sa Vám podarilo. Želáme Vám všetkým, ktorí máte radi Vaše mesto Rousínov, aby po tejto obnove a lepšom poznaní histórie a ľudí, ktorí tu žili a ktorí ho tvoria i dnes, ste ho mali ešte radšej. Nech táto časť histórie slúži občanom i budúcim generáciám. Pán starosta a všetci občania; ste určite naplnení radosťou a hrdosťou nad týmto dielom. Toto dielo - historická časť Vášho mesta je aj pre nás radosťou, pretože je to súčasť nášho spoločného projektu. Určite každý návštevník zastaví svoje kroky na tomto krásnom mieste ...". Po slavnostním přestřižení pásky pokračovalo slavnostní odpoledne v Záložně, kde vystoupili hosté z Podbranče - folklorní soubor s pásmem o tradici stavění máje a dvojice Bc. Božena Vojtková a Dr. Ondrej Hluchý s operními skladbami. Moravskou stranu reprezentoval folklorní soubor Lučina s cimbálovou muzikou Sylván.

 

Z príhovoru starostu Rousínova a starostky Podbranča

Vážené damy, vážení pánové,

okamžitě po ustanovení evropského programu česko-slovenské spolupráce jsem začal hledat partnera na slovenské straně. A protože manželka je ze Senice, tak v okolí Senice. Našli jsme obec Podbranč s mnoha kopanicemi, habánskou kulturou, drsnou krajinou, otužilými lidmi a čipernou starostkou Vierou Končitou, kterou zde vítam.

Dobrý den ...

Díky prvnímu prúkopnickému projektu jsme opravili barokní sochy a pomníky v Rousínově.

Tento druhý projekt je již rozsáhlejší. Zahrnuje například vydání knížky o Rousínově nebo rekonstrukci Židovské čtvrti v Rousínově.
Projekt zahrnuje mnoho setkání, společných, sportovních i kulturních společenských akcí jako cykloturistika, dětský tábor, přednášky o Habánech a o Židech.

Po slávnostnom odovzdaní sa v kultúrnom dome Záložna konal spoločný koncert, na ktorom vystúpili folklórny súbor z Rousínova s moravskými piesňami a tancami, deti zo Základnej umeleckej školy Rousínov; za slovenskú stranu operná speváčka Bc. B. Vojtková s doprovodom Mgr. O. Hluchého a folklórna skupina Podbranč v doprovode harmonikára Pavla Kadlečíka s pásmom Predávanie ručníkov z mája a piesňami z podbrančského regiónu.

 

PRIPRAVUJE SA: PODBRANČ - HISTÓRIA A PRÍTOMNOSŤ

Vážení občania,
v súvislosti s pripravovanou publikáciou o histórii a súčasnosti obce Podbranč si Vás dovoľujem požiadať o pomoc pri sústreďovaní obrazového materiálu. Ak vlastníte akékoľvek staršie fotografie (najvzácnejšie z prelomu 19. a 20. storočia), boli by sme veľmi radi, keby ste nám ich mohli zapožičať na ich reprodukciu. Fotografie Vám okamžite po skenovaní (reprodukcii) vrátime nepoškodené. Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade. Obsah fotografií môže byť rôznorodý, predovšetkým by mal dokumentovať bežný život obce, architektúru, zvyky, ale tiež slávnostné udalosti, krsty, svadby.

ŠTRUKTÚRA PUBLIKÁCIE:

- príhovor starostu obce;
- prírodné a geografické pomery obce;
- prehistória a archeologické výskumy a nálezy;
- história od najstarších čias po súčasnosť a v rámci toho aj informácie napr. o: výstdvba, projekty, školstvo, zdravotníctvo, spolky (mládež, ženy, jednota dôchodcov ...) a združenia (hasiči, včelári, poľovníci, ochotníci, ovocinári ...), zvyky, šport, kultúra, liečivé rastliny, ľudové liečiteľstvo, povesti, historky, miestne názvy, stavby - pamiatky, povodne, významné udalosti, význdmné osobnosti, religiozita, ... všetko v rámci podkapitol;
- územný plán a program hospodárskeho d sociálneho rozvoja obce;
- história hradu Brdnč + rekonštrukcia a zámer využitia;
- zaujímavosti;
- spolupráca Podbranč - Rousínov;
- cestovný ruch;
- fotografie dokumentujúce jednotlivé kapitoly umiestnené do textu;
- resumé anglické a nemecké;
- literatúra a pramene;
- fotogaléria, ak ostdne priestor, napr. rôzne historické zobrazenia obce, hradu, chotára, života v obci ...

TECHNICKÉ PARAMETRE PUBLIKÁCIE:

počet strán: 64 (76, 88 podľa potreby);
formát: B5 (17ómm X 250mm nd výšku);
papier: obálka 300g matný lak kombinovaný s parciálnym; vnútro 130g lakovaný;
väzba: V2 (lepená), V8 (v prípade väčšieho počtu strán);
farba: 4+4
náklad: 1.000 ks (1.500, 2.000 podľa potreby, resp. financií);
predpokladané vydanie: apríl 2011;
zhotoviteľ: Arch-a, Miroslav Minďaš, Pod hájkom 33, Skalica.

Veľa podkladového materiálu poskytla kronikárka obce Emília Kadlečíková, Podbranč č. 247, Martin Jankových z Trenčína, Záhorské múžeum Skalica. Po vytvorení osnovy, grafiky bude uskutočnená prezentácia na verejnom zhromaždení občanov.

 

OBNOVA ČESKOSLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI PODBRANČ - ROUSÍNOV, 5.11.2010

Projekt je podporený Operačným programom cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013
- podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce;
- rozvoj cezhraničného turizmu.
Cieľom projektu záchrana kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovnéh ruchu.

Investície v rámci projektu boli:

Sociálne zariadenie k hradu Branč, ktoré bolo odovzdané do užívania dňa 7.7.2010 bez závad s doriešením prípojky na vodovod, ktorý by sa mal realizovat v r. 2011, z podpory ŽP Environmentálneho fondu Bratislava.

Zmluvná cena investície: 65.900,85 €

 

Dňa 11.8.2010 boli zahájené práce na hrade Branč, za prítomnistí stavebného dozora Ing. Pavla Pálku, statika Ing. arch. Vladimíra Kohúta, Mgr. Petra Grznára, pracovníka PÚ Trnava, a Ing. arch. Ivana Staníka, pracovníka PÚ Bratislava. Začali sa realizovat práce na "Obnove hradu Branč" a to čast B3 projektu - Schodisko do delovej bašty a časť B2 - Premostenie do stredného hradu. Podľa projektovej dokumentácie, ktorá je vypracovaná, boli tieto časti zahrnuté do investičného zámeru z dôvodu, že sú najvciac ohrozeným častami hradu. Po zime v tomto roku boli vo viacerých častiach týchto objektov odpadnuté časti murív.

Celková zmluvná cena investície: 100.084,22 €

 

OBNOVA ČESKOSLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI PODBRANČ - ROUSÍNOV, 23.11.2009

 

Cyklovíkend usporiadaný českou stranou - mestom Rousínov sa uskutočnil za účasti zástupcov obce Podbranč a partnerov projektu Klubu slovenských turistov Sobotište a Cyklistického klubu Merida Branč. Stretnutie sa začalo 18.6.2010 v sále "Záložna" v Rousínove. Po privítaní nás starosta mesta informoval o programe cyklovíkendu, trase, pamätihodnostiach a zaujímamostíach na trase. Prebehla diskusia s výmenou informácií o aktivitách všetkých partnerov projektu a skúsenosti v oblasti cyklistiky, turistiky, rozvoja služieb a cestovného ruchu v regiónoch. 19.6.2010 o 9:30 odjazd na bycikloch z Rousínova smer Křtiny, prvá zastávka - prehliadka barokového pútnického kostola a pokračovanie smer Jedovnice, zrúcanina hradu Holštejn, Sloup. Prehliadka pútnického kostola v Sloupu, ubytovanie v chatkách v kempe. Večer posedenie v spoločenskej miestnosti, opät v priateľskej atmosfére. 20.6.2010 program dňa s informáciami od kultúrnej pracovníčky p. Škrobovej, ktorá informovala, že cyklotrasy povedú cez Moravský kras a prvou zastávkou bude prehliadka Sloupsko-šošůvskych jaskýň, Punkevní jaskyňa s priepasťou Macocha. Prejazd našou cyklistickou skupinou, spolu v počte 22, bol cez obce Bukovinka, Kačice, Olšany, Habrovany - Rousínov. Ukončenie cyklovíkendu bolo opät v sále "Záložna" v Rousínove, kde sa zúčastnili i zástupcovia mesta, poslanci a manažérka projektu Růženka Řehořová. Každý deň sme prešli na bicykloch 53 km so zameraním na prehliadku kraja.

Kladne bol zhodnotený cyklovíkend starostkou obce Vierou Končitou - po organizačnej stránky, voľbou vhodnej trasy, dobrým označením, upútavkami, zaujímavosťami, a najmä napojenie na ďalšie cyklotrasy a odpočívadlá, dobrý stav cyklotrás, čisté prostredie (okolie tvorili lesy, rybníky, prírodný park Říčky). Starosta Rousínova zhodnotil akciu, ktorá bola zaradená do projektu ako poznávacia, a pre našu obec Podbranč ako inšpiratívnu - vhodnú na relax vo vidieckom prostredí, s rozšíreniam služieb a kvality tak ako v ČR. Vzájomne sme sa informovali o činnosti v obciach a upresnili sme si harmonogram a náplň ďalších aktivít do konca roku 2010. Taktiež sme upresnili výdavky, monitorovacie správy v rámci programového výboru projektu - hlavne odovzdanie informácií k pripravovanému letnému táboru detí dňa 10.7.2010 a následnej akcii "Hradné slávnosti" v Podbranči - odovzdaná pozvánka.

Účastníci:

Ján Oravec, Sobotište
Jarmila Vávrová, Senica
Ľubica Kobová, Sobotište
Juraj Koba, Sobotište
Július Petrák, Podbranč
Jaroslava Černeková, Podbranč
Viera Končitá, Podbranč
Dušan Končitý, Podbranč

 

Prednášku doplnil pán Ján Jamárik, 88 ročný z Kunova a dotkol sa podrobne ťažkého života habánov, ich pôvodu, vierovyznania a potvrdil ich remeselné zručnosti, rodinnú súdržnosť. Je bývalým učiteľom a venuje sa histórii regiónu Záhoria, zvlášť okresu Senica. Vydal tiež knihu o histórii mesta Senica a jej okolia. Pekným záverom stretnutia a prednášky bolo odovzdanie a predstavenie knihy od priateľov z ČR mesta Rousínova "Zapomenutá krása vyškovské keramiky" - knihy o keramike, keramických výrobkoch, pôvode, druhoch. Kniha je bohato ilustrovaná výrobkami s popisom a autormi cechov s rokmi pôvodu. Je to aj námet pre vydanie takej knihy i u nás. Na záver stretnutia vystúpili deti zo Základnej umeleckej školy zo Senice pod vedením učiteľky Anny Rízkovej. Predstavili sa so skladbami a piesňami na ľudovú nôtu s českými a slovenskými pesničkami. Do programu prispel aj domáci harmonikár z Podbranča p. Pavol Kadlečík, ktorý hral na želanie občanov Podbranča a Rousínova.

Program "Obnova československej vzájemnosti Podbranč - Rousínov" mal veľa spoločného.