Obec Podbranč
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zmena zákona o dotáciách na stravu v ZŠ a MŠ Sobotište

Zmena zákona o dotáciách na stravu v ZŠ a MŠ Sobotište
Novelami bol zmenený zákon o dotáciách na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií  

Žiadosť o dotáciu predkladá obec Sobotište,  avšak na základe potvrdení alebo čestného vyhlásenia rodičov.

 

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 v MŠ, ZŠ

 
Dňa 01.08.2021 nadobudne účinnosť zákon č. 417/2020 Z.z. a zákon č. 257/2021, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 
 
Tieto právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú v poskytovaní dotácii na stravu nasledovné zmeny:
⚠ ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 v MŠ Sobotište, ZŠ Sobotište 

informácie - https://www.sobotiste.sk/oznamy/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022-v-ms-zs/

Dôležité je, aby rodičia doručili doklady včas na obecný úrad Sobotište, t.j. v termíne do 9.8.2021, inak im nebude od 1.9.2021 poskytnutá dotácia na stravu.