Obec Podbranč
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Hlásenia obecného rozhlasu

Pozor zmena:

Zber nebezpečného odpadu sa uskutoční z pred domov a nie umiestnením do pristaveného kontajnera.

Dňa 19. 10.2020 t. j. pondelok sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu z pred domov.

Zber bude vykonaný zamestnancami Technických služieb Senica v čase od 7,00 hod. z tohto dôvodu je potrebné, aby odpady boli vyložené do 7,00 hod., inak nebude zaručený ich odvoz.

Nebezpečný odpad je potrebné vyložiť pred svoj dom - tak ako pri vývoze triedeného odpadu. 

Nádoby s odpadmi musia byť zabezpečené a uzavreté inak nebudú odvezené.

 Zberané nebezpečné odpady:

- elektrické a elektronické zariadenia ako televízory, chladničky, rádia, videá a iné spotrebiče

- olovené batérie, akumulátory, monočlánky

- žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť

- odpadové oleje 

- odpadové farby, laky a odpady z nich