Obec Podbranč
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Hlásenia obecného rozhlasu

Testovanie na COVID - 19 sa uskutoční v sobotu dňa 17.04.2021 od 7,00 hod. do 14,00 hod. podľa čísla domov v Kultúrnom dome na Podzámku. K registrácií je potrebný občiansky preukaz.

Posledný odber pred prestávkou o 11,15 hod. a pred ukončením o 13,45 hod. 

 

Harmonogram priebehu testovania

Č. domu

1-70

71-150

151-220

221-270

 Prestávka 

271-320

321-385

    Čas

7:00–8:00

8:00-9:00

09:00-10:00

10:00-11:15

11:30 12:00

12:00 -13:00

13:00-13:45

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznamujeme, že v sobotu 17.04.2021 budú potraviny u Ježka otvorené od 6,30 hod. do 10,00 hod. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DHZ Horná Dolina oznamuje občanom v častiach obce Majeríčky, Dolní Kutálci, Horná Dolina, Žľab a Varsíci, že v nedeľu, 18. apríla, od 8.00 hod. sa uskutoční zber železa.  Železo treba pripraviť k hlavnej ceste, väčšie množstvo treba nahlásiť hasičom. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakoľko nám stále aktuálna situácia  nedovoľuje usporiadať hromadnú jarnú brigádu na spoločné čistenie našej obce, môžete i napriek tomu prispieť k vyčisteniu nášho chotára.

 

Príďte si na Obecný úrad v Podbranči prevziať plastové vrecia na odpad a ochranné rukavice.  Stačí si nájsť v rámci územia obce miesto, ktoré je znečistené odpadkami a venovať mu chvíľu svojho času.

 

Vrecia s odpadkami môžete priniesť na parkovisko pri obecnom úrade, prípadne nechať pri Hasičskej zbrojnici v Majeričkách alebo nechať pri ceste a informovať obecný úrad.

 

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do jarného čistenia obce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam ZŠ Sobotište o nástupe žiakov 8. a 9. ročníka: na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 19.04.2021 vám oznamujeme, že bude obnovená prezenčná výučba pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.

Podmienkou nástupu na prezenčnú formu vzdelávania je predložiť k nahliadnutiu negatívny test žiaka aj jeho zákonného zástupcu  alebo potvrdenie o výnimke (po prekonaní ochorenia COVID alebo očkovanie) .

Pri nástupe do ZŠ je potrebné odovzdať  aj vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

      Podrobnejšie informácie na stránke školy https://sobotiste.edupage.org/