Obec Podbranč
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Úradná tabuľa

  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Verejná vyhláška - oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Senici 608.5 kB pdf 17.6.2020
Verejná vyhláška na základe výzvy o nariadení vykonania deratizácie 681 kB pdf 17.6.2020
Záverečný účet Obce Podbranč za rok 2019 4 MB pdf 11.5.2020
Záverečný účet Obce Podbranč za rok 2019 - Návrh 4.07 MB pdf 23.4.2020
Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020 766 kB pdf 16.3.2020
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov 512.3 kB pdf 14.5.2020
Seniori, povedzme stop podvodníkom 368.3 kB pdf 13.5.2020
Obmedzené stránkové hodiny na Obecnom úrade. 173.7 kB pdf 16.3.2020
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 204.4 kB pdf 11.3.2020
Verejná vyhláška č. 5/2020 a návrh obvodu jednoduchých pozemkových úprav - zverejnené 9.3.2020 1.32 MB pdf 9.3.2020
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 487.3 kB pdf 10.4.2020
VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE NA ÚZEMÍ SR DŇA 12.3.2020 OD 6.00 HOD. 350.9 kB pdf 12.3.2020
Zverejnenie zámeru - prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Podbranč 508.3 kB pdf 10.3.2020
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč č. 1/2020 400.1 kB pdf 10.3.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania 278.6 kB pdf 10.3.2020
Vytriednie odpadov v obci Podbranč 250.5 kB pdf 28.2.2020
VZN 1/2019 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Podbranč zverejnené 13.12.2019 1.6 MB pdf 13.12.2019
Rozpočet 2020 -2022 2.22 MB pdf 13.12.2019
Všeobecné záväzné nariadenie obce Podbranč č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby 402.3 kB pdf 13.12.2019
Výzva - západoslovenská distribučná a.s. 400.1 kB pdf 13.12.2019
Návrh rozpočtu obce Podbranč rok 2020 - 2022 zverejnené 26.11.2019 2.21 MB pdf 26.11.2019
Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 - obecné úrady 597 kB pdf 26.11.2019
Verejná vyhláška na základe výzvy o nariadení vykonania deratizácie 192 kB pdf 16.1.2020
VZN 1/2019 248.6 kB pdf 18.1.2019
NÁVRH NA VZN OBCE PODBRANČ 236 kB pdf 3.1.2019
POZVÁNKA NA 4. VEREJNÉ ZASADNUTIE VEREJNÉHO ZASTUPITEĽSTVA: 215.1 kB pdf 14.12.2018
POSKYTNUTIE DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU - OBNOVA HRADU BRANČ 2019 - 3.6.2019 134.4 kB pdf 3.6.2019
OZNAM - NÁVRH RIEŠENIA ,,ZMIEN A DOPLNKOV Č.2/2018 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PODBRANČ 195.2 kB pdf 4.4.2020
OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VOLIEB PREZIDENTA 2 KOLO. 142.5 kB pdf 30.3.2019
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODBRANČ Č. 3/2013 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 320.5 kB pdf 30.11.2018
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV 196.6 kB pdf 10.2.2020
DODATOK Č.2 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODBRANČ O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV PRE OBEC PODBRANČ 241.4 kB pdf 9.10.2018
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI PODBRANČ: 368.6 kB pdf 26.10.2018
ZÁMER NA PREDAJ POZEMKU, DÁTUM ZVEREJNENIA 8.10.2018. 145.8 kB pdf 8.10.2018
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA REKONŠTRUKCIU KULTURNEHO DOMU A JEHO OKOLIA V OBCI PODBRANČ: 620.9 kB pdf 13.11.2017
VEREJNÁ VYHLÁŠKA (30.8.2017) 257.4 kB pdf 30.8.2017
STAVEBNÉ KONANIE (25.8.2017) 443.9 kB pdf 25.8.2017
OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU POSLANCOV A O UTVORENÍ VOLEBNÉHO OBVODU PRE VOL’BY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCI 33.4 kB pdf 5.9.2014
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJDENÁVANIA 143.5 kB jpg 8.10.2015
Rozhodnutie o povolení JPÚ Podbranč 529 kB pdf 21.7.2020
Príloha č. 1 k JPÚ - mapa 40.8 kB pdf 21.7.2020
Príloha č. 2 k JPÚ - komplexný urbanistický návrh 1.09 MB pdf 21.7.2020
Pozvánka na 3. verené zasadnutie obecného zastupiteľstva 121.9 kB pdf 12.3.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania 133.9 kB pdf 19.6.2020
Stavebné povolenie 186.9 kB pdf 17.6.2020
Pozvánka na 7. verené zasadnutie obecného zastupiteľstva 125 kB pdf 27.11.2019
Návrh VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Podbranč 673.1 kB pdf 27.11.2019
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 1.06 MB pdf 25.10.2017
Návrh VZN 2/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Podbranč 217.7 kB pdf 26.11.2019
Pozvánka na 6. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 123.9 kB pdf 2.10.2019
Návrh VZN č. 3/2013 dodatok č. 3 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 172 kB pdf 26.11.2019
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente zmien a doplnkov 2/2018 Územného plánu obce Podbranč 128.6 kB pdf 3.6.2019
Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 120.7 kB pdf 23.11.2018
Pozvánka na 2. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 120 kB pdf 30.11.2018
Pozvánka na 18. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 122.7 kB pdf 10.10.2018
Návrh záverečného účtu obce Podbranč za rok 2017 366.2 kB pdf 21.5.2018