Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Charakteristika obce

Prvý zápis o obci Podbranč je z roku 1394, kedy sa k panstvu hradu Branč pričleňuje 13 obcí. Obec však existovala oveľa skôr, len sa o nej nepísalo, lebo obce a osady kopaníc v okolí Branča sa prideľovali Sobotišťu.
Názov Podbranč má obec už vyše 200 rokov.
Rozprestiera sa na ploche 1.414 hektárov a pozostáva z 37 osád, samôt a väčších usadlostí. Väčšina z nich leží v údolí rieky Myjavy (U Varsíkov, Horná Dolina, Majeričky, Dolná Dolina, Švrčkov Jarok, U Hulkov, U Gažov a pod.). Ďalšia časť obce leží priamo pod zrúcaninou hradu Branč (Podzámok) a v dolinách pri úpätí hradného kopca (Martiské, Drieňové a pod.).
V minulosti sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Boli tu i dva mlyny (začiatkom 19. stor.), ku ktorým neskôr pribudol kameňolom. V roku 1907 tu bolo založené Potravinové družstvo.

obec_foto1

tomto určite prekrásnom prostredí okolo meandrov rieky Myjavy, ale i v úzkych dolinách okolo potôčikov žilo v roku 1787 2.283 obyvateľov, v roku 1900 1.013 obyvateľov, v roku 2001 660 obyvateľov.
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v prevažnej miere pracuje v miestnom roľníckom družstve a väčšina ostatných dochádza za prácou do Senice a Myjavy.

Obec z náboženského hľadiska môžeme charakterizovať ako evanjelickú, pretože z celkového počtu veriacich - 648 je 634 evanjelikov augsb. vyznania, 14 rímsko-katolického vyznania a zostávajúci počet je nezisteného vyznania. Veriaci v Podbranči tvoria fíliu, ktorá patrí k ev. cirk. zboru a.v. v Sobotišti, kde je i kostol. V obci Podbranč sú len dve malé zvonice, a to v časti Dolná Dolina a v osade Podzámok.

Aj keď má obec kopaničiarsky ráz, ktorý ma značný vplyv na spoločenský život v obci, darí sa tu udržovať spoločenský život.
Pôsobia tu viaceré spoločenské a záujmové organizácie. Z nich najaktívnejšie sú Demokratická únia žien, Zväz drobnochovateľov, Telovýchovná jednota - futbalový oddiel.
Pri OÚ úspešne pôsobia dva dobrovoľné požiarne zbory, a to v častiach Dolná Dolina a Horná Dolina. Aktívne pracuje v obci Poľovné združenie BRANČ, ktoré dosahuje vynikajúce výsledky v odchove zveri, ale i trofejné úspechy.
V obci tiež funguje organizácia včelárov a pracujú tu dva dozorné výbory Jednoty. Na tak malú obec počtom obyvateľov je táto spoločenská aktivita na veľmi dobrej úrovni. Občania, členovia týchto organizácií, vypomáhajú obci hlavne brigádnickou formou pri akciách, ktoré obec organizuje. Obecný úrad potom organizáciám vychádza v ústrety podľa svojich možností, či organizačnou alebo finančnou pomocou.

obec_foto2

Mladej generácii je určených i množstvo podujatí v obci: sú to tradičné pikniky na hrade Branč, kde si môžu deti i dospelí zasúťažiť, povoziť sa na koňoch, počúvať koncert hudobných skupín a pozrieť vystúpenie skupín historického šermu. Taktiež sa na Podbranči konajú diskotéky pre mládež a tradičné plesy. Počas leta sa tu konali medzinárodné mládežnícke tábory zamerané na obnovu hradu Branč. Na rozvoj cezhraničnej spolupráce a obnovu hradu Branč bola poskytnutá finančná pomoc z fondu EÚ.

Rieka Myjava sa po povodniach čistila za pomoci grantu Ministerstva životného prostredia.
Tradíciou sa stali i cirkevné slávnosti na hrade Branč 5. júla. V tento deň si pripomíname príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda a zároveň i blízky sviatok upálenia Jána Husa.

obec_foto3

V roku 1967 bol navrhnutý a prijatý územný plán obce, ktorý rátal so sústredením obce v časti Dolná Dolina, kde je centrum obce. Sídli tu Obecný úrad, poštový úrad, materská škola.
Nachádza sa tu Požiarna zbrojnica, spomínaná zvonica spolu so starou budovou kultúrneho domu, kde v prístavbe je súkromný obchod a pohostinstvo. Sústredenie obce sa však neuskutočnilo, lebo vďaka stavebným výnimkám občania stavali svoje domy väčšinou tam, kde mali svoje pozemky. Výnimkou bola časť Druhá Strana, kde sa rátalo s vodnou nádržou, ku stavbe ktorej z viacerých príčin nedošlo.
Nová doba so sebou priniesla i vyššie nároky občanov žijúcich na kopaniciach. Každý chcel mať dobrú prístupovú cestu, verejné osvetlenie a byť informovaný cestou miestneho rozhlasu.
Treba spomenúť, že obec má okrem jedného verejného vodovodu obhospodarovaného BVS ešte 6 skupinových vodovodov väčšieho rozsahu.
V obci sú dva cintoríny, jeden na Podzámku a druhý na Dolnej Doline, kde obec postavila dom smútku.
V súčasnosti viac ako tretinu domov v obci vlastnia chalupári, pre ktorých je tento kraj veľmi atraktívny.
Turisticky najatraktívnejšou časťou obce je Podzámok, kde občania vystavali novú budovu kultúrneho domu s obchodom a pohostinstvom. Osada leží priamo pod zrúcaninou hradu Branč, kde smeruje hlavne v letných mesiacoch mnoho návštevníkov.
Ďalšími turistickými atrakciami tu sú kameňolom, v ktorom bolo možné sledovať morské usadeniny so skamenelinami, zachovalý pôvodný mlyn pána Pagáča, zbierku historických poľnohospodárskych strojov Ing. Dušana Praženku a pálenica u Varsíkov.