Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

voľby do samosprávy obcí – 10.11.2018

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Príloha TU:

 

Dokumenty k voľbám do orgánov samosprávy obcí, 10. novembra 2018

1. Oznámenie o počte poslancov - dokument na stiahnutie TU

2. Oznámenie o mieste a čase volieb - dokument na stiahnutie TU.

3. Oznámenie počtu obyvateľov obce - dokument na stiahnutie TU.

4. Príloha - Rozhodnutie predsedu vlády - dokument na stiahnutie TU

5. Príloha - Minimálny počet voličov - dokument na stiahnutie TU.

6. Príloha - Informácia pre voličov - dokument na stiahnutie TU

7. Príloha - Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka - dokument na stiahnutie TU

8. Príloha - Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie - dokument sa stiahnutie TU.

9. Príloha - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce - dokument na stiahnutie TU.

10. Príloha - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva- dokument na stiahnute TU.