Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec  Podbranč je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b. zákona č.25/2006 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Identifikácia  verejného obstarávateľa:

Názov:        Obec Podbranč                                                                                                            

Sídlo:          Obecný úrad, č. 219, 906 05 Podbranč                                                                        

IČO:            00309818                                              

DIČ:            2021081502