Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Poslanecké obvody obce Podbranč

Obyvatelia jednotlivých častí obce boli rozdelení do obvodov, ktoré sú uvedené v tabuľke. Za každý obvod je zodpovedný príslušný poslanec. Všetky námietky, názory a  pripomienky oznámte Vami pridelenému poslancovi. Vaše poznatky budú následne riešené na Obecnom zastupiteľstve. 

 

 

Pri vytváraní poslaneckých obvodov sa vychádzalo z údajov o rozložení obyvateľstva v jednotlivých častiach obce.