Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Plán zasadnutí OZ

Plánovaný rozpis zasadnutí Obecného zastupiteľstva pre rok 2019:

I. polrok
mesiac jan. feb. mar. apr. máj jún čas

dátum

 nekoná sa

 nekoná sa

27.3.2019

 

 

 

18:00

 
II. polrok
mesiac júl aug. sept. okt. nov. dec. čas

 

                 

                 

                 

                

                  

                

18:00

* Tento plánovaný program nie je záväzný - je len informatívny, môže sa meniť podľa aktuálnych potrieb.