Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Územný plán obce Podbranč - zmeny a doplnky č. 2/2018

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente zmien a doplnkov č. 2/2018 Územného plánu obce Podbranč

Príloha TU:

 

Textová časť na stiahnutie TU:

 

Širšie vzťahy

Príloha TU:

 

Komplexný urbanistický návrh

Priloha TU:

 

Ochrana prírody a tvorba krajiny 

Príloha TU:

 

Verejné technické vybavenie 

Príloha TU:

 

Verejné dopravné vybavenie

Príloha TU:

 

Záber PPF a LPF

Príloha TU: