Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Územný plán

Oznam - návrh riešenia ,, Zmien a doplnkov č. 2/2018 Územného plánu obce Podbranč

Príloha TU:

plán hospodárskeho a socialneho rozvoja 2016-2022

Plán je na stiahnutie TU:

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja od 2007

Plán je na stiahnutie TU.

 

Územný plán obce Podbranč 

* Textová časť na stiahnutie tu.

 

Plány sa zväčšia po kliknutý na daný obrázok.

 

Širšie vzťahy

* Pre ešte detailnejšie zobrazenie je možné stiahnuť mapu ale je potrebné stlačiť tlačidlo DOWNLOAD - tu

 

Verejné dopravné vybavenie

* Pre ešte detailnejšie zobrazenie je možné stiahnuť mapu ale je potrebné stlačiť tlačidlo DOWNLOAD - tu.

 

 

Verejné technické vybavenie

* Pre ešte detailnejšie zobrazenie je možné stiahnuť mapu ale je potrebné stlačiť tlačidlo DOWNLOAD -   tu

 

 

Ochrana prírody a tvorby krajiny

* Pre ešte detailnejšie zobrazenie je možné stiahnuť mapu ale je potrebné stlačiť tlačidlo DOWNLOAD - tu

 

Komplexný urbanistický návrh

 

* Pre ešte detailnejšie zobrazenie je možné stiahnuť mapu ale je potrebné stlačiť tlačidlo DOWNLOAD -   tu

 

 

Použitie PPF na nepoľnohospodárske účely

* Pre ešte detailnejšie zobrazenie je možné mapu stiahnuť ale je potrebné stlačiť tlačidlo DOWNLOAD - tu

 

 

Podradené stránky:

Územný plán obce Podbranč
Územný plán obce Podbranč - zmeny a doplnky č. 2/2018
Územný plán obce Podbranč - zmeny a doplnky č. 1/2013