Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Obecné zastupitelstvo

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce Podbranč konané dňa 27. 11. 2010 je podľa zápisnice MVK takýto:

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 540 osôb, z nich sa volieb zúčastnilo 409.

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti:

1. Slavomír Kalný, Podbranč č. 329 - 238 hlasov
2. Alojz Jašurek, Podbranč č. 283 - 211 hlasov
3. Ing. Milan Kadlíček, Podbranč č. 3 - 192 hlasov
4. Peter Jankovích, Podbranč č. 202 - 191 hlasov
5. Milan Kadlečík, Podbranč č. 29 - 169 hlasov
6. Dana Marečková, Podbranč č. 49 - 145 hlasov
7. Miloš Junas, Podbranč č. 285 - 140 hlasov

Za náhradníkov boli zvolení:

1. Ján Richta - 139 hlasov
2. Miloš Podmajerský - 134 hlasov
3. JUDr. Vladimír Sirvoň - 124 hlasov
4. Jaroslav Nečas - 111 hlasov
5. Pavol Praženka - 109 hlasov
6. Zdenko Bunčiak - 97 hlasov
7. Miroslav Kadlečík - 77 hlasov

 

Pri voľbe starostu obce dostali kandidáti takýto počet hlasov:

1. Ing. Milan Kadlíček - 301 hlasov
2. Viera Končitá - 89 hlasov

Za starostu obce Podbranč bol zvolený Ing. Milan Kadlíček.

Podradené stránky:

Starosta obce
Poslanci obce
Plán zasadnutí OZ