Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisie:

 • Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány Obecného zastupiteľstva.

 

1, Kultúrna komisia

 • Tomáš Rybnikár - predseda
 • Jana Jankovýchová
 • Zlata Mudrochová

Činnosť komisie:

 • spolupráca  pri kultúrnych akciách organizovaných obcou
 • predkladanie návrhov na sociálnu politiku v obci - akcie pri príležitosti významných životných jubileí, starostlivosť o starých občanov a pod. 

 

2, Stavebná komisia

 • Ján Richta - predseda
 • Milan Kadlečík
 • Pavol Miča

Činnosť komisie:

 • spolupráca pri stavebných investíciách obce
 • predkladanie návrhov na investície, opravu a údržbu nehnuteľného majetku obce

 

3, Finančná komisia 

 • Dana Marečková - predseda
 • Pavol Koprla
 • Mgr. Slavomír Kalný

Činnosť komisie:

 • spolupráca pri tvorbe rozpočtu
 • kontrola čerpania rozpočtu
 • príprava návrhov na zmenu rozpočtu
 • zaujatie stanoviska k investíciám obce