Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisie:

 • Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány Obecného zastupiteľstva.

 

1, Kultúrno-sociálna komisia

 • Mgr. Gabriela Kadlečíková - predseda
 • Bc. Alena Mičová
 • Mgr. Monika Jankovýchová
 • Pavol Kadlečík

Činnosť komisie:

 • spolupráca  pri kultúrnych akciách organizovaných obcou
 • predkladanie návrhov na sociálnu politiku v obci - akcie pri príležitosti významných životných jubileí, starostlivosť o starých občanov a pod. 

 

2, Stavebná komisia

 • Peter Jankových - predseda
 • Miloš Junas
 • Miloš Podmajerský
 • Ján Richta

Činnosť komisie:

 • spolupráca pri stavebných investíciách obce
 • predkladanie návrhov na investície, opravu a údržbu nehnuteľného majetku obce

 

3, Finančná komisia 

 • Mrg. Alojz Jašúrek - predseda
 • Dana Marečková
 • Mrg. Slavomír Kalný

Činnosť komisie:

 • spolupráca pri tvorbe rozpočtu
 • kontrola čerpania rozpočtu
 • príprava návrhov na zmenu rozpočtu
 • zaujatie stanoviska k investíciám obce

 

4, Návrhová komisia

 • Mgr. Alojz Jašúrek
 • Dana Marečková
 • Milan Kadlečík

 

5, Volebná komisia

 • Mgr. Slavomír Kalný
 • Peter Jankových 
 • Ján Richta

 

6, Komisia pre ochranu verejného záujmu

 • Mgr. Alojz Jašúrek
 • Mgr. Slavomír Kalný
 • Miloš Junas
 • Dana Marečková