Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Faktúry, zmluvy, objednávky

Pomocou filtra môžeme preriediť počet vypisovaných záznamov. Zadávajú sa kľúčové reťazce alebo sa použijú zaškrtávacie polia.

kód
   
partner
   
popis
   
cena od
EUR   
zmluvy
faktúry
objedn.
tip
Počet záznamov na stránku Zoradiť podľa
Filtru odpovedá 2334 záznamov záznamy. Klikom na tlačítko zmeníte vybraný interval
Druh Dátum
vystavenia / podpisu
Partner Popis asc Cena Mena Dokument Detail
zmluva 30.4.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica dodatok k zmluve číslo 15_07_054_51_hrady-3 -2 280,00 EUR dokument Detail0
faktúra 14.1.2013 ZSE Energia, a.s. dobropis elektrika budovy -598,00 EUR Detail1
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika budovy obce - preplatok -370,00 EUR Detail2
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika verej. osvetlenie - preplatok -367,00 EUR Detail3
faktúra 23.8.2012 ZSE Energia, a.s. dobropis elektrika verejné osvetlenie -264,00 EUR Detail4
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika kultúrny dom - vyúčtovanie -245,00 EUR Detail5
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika kultúrny dom -preplatok -235,00 EUR Detail6
faktúra 15.1.2016 STAR, spol. s r.o. vrátené palety -84,00 EUR Detail7
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika verej. osvetlenie - preplatok -57,00 EUR Detail8
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika dom smútku - preplatok -46,00 EUR Detail9
faktúra 27.8.2012 ZSE Energia, a.s. dobropis elektrika HZ HD -41,00 EUR Detail10
faktúra 15.1.2016 STAR, spol. s r.o. vrátené palety -12,00 EUR Detail11
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika hrad - preplatok -12,00 EUR Detail12
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika obecný úrad - vyúčtovanie -3,00 EUR Detail13
faktúra 30.10.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dobropis voda dom smútku -2,00 EUR Detail14
zmluva 3.7.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica dodatok č.3 k zmluve číslo 15_07_054_51_hrady-3 EUR dokument Detail15
zmluva 25.8.2015 Slovak Telekom,a.s. zmluva o poskytovaní verejných služieb EUR dokument Detail16
zmluva 3.3.2016 Obyvateľia Dodatok č. 1 k rozdeľovacej zmluve zo dňa 26.3.2015 EUR dokument Detail17
zmluva 28.4.2016 Západoslovenská distribučná, a.s. zriadenie vecných bremien EUR dokument Detail18
zmluva 31.1.2017 Obyvateľia ukončenie nájmu EUR dokument Detail19
zmluva 15.4.2015 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Cena a platobné podmienky EUR dokument Detail20
zmluva 26.3.2015 Obyvateľia Darovacia zmluva EUR dokument Detail21
zmluva 6.3.2015 Ing. Patrik Meliš dodatok č. k zmluve EUR dokument Detail22
zmluva 26.3.2015 Obyvateľia Darovacia zmluva EUR dokument Detail23
zmluva 26.3.2015 Obyvateľia Rozdelovacia zmluva EUR dokument Detail24
faktúra 21.9.2011 Zuzana Černeková - Barčáková -LUX junior 2 Zmena ceny stravnej jednotky EUR Detail25
zmluva 14.10.2016 Obyvateľia kúpna zmluva - pracele EUR dokument Detail26
zmluva 29.11.2016 Obyvateľia dodatok zmluvy EUR dokument Detail27
zmluva 27.11.2014 Technické služby Senica a.s. interval zberu a vývozu odpadu EUR dokument Detail28
faktúra 24.3.2017 ZSE Energia, a.s. elektrika kultúrny dom EUR Detail29
zmluva 8.12.2016 Technické služby Senica a.s. dodatok zmluva Technické služby Senica EUR dokument Detail30
zmluva 19.12.2016 Obyvateľia predaj EUR dokument Detail31
zmluva 30.6.2015 Mesto Senica Poverenie spracúvaním osobných údajov EUR dokument Detail32
faktúra 20.1.2017 ZSE Energia, a.s. elektrika soc. zariadenie - vyúčtovanie EUR Detail33
zmluva 19.6.2016 Slovak Telekom,a.s. internet EUR dokument Detail34
zmluva 31.3.2016 IPBOZ s.r.o. Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EUR dokument Detail35
zmluva 30.6.2015 Mesto Senica Poverenie spracúvaním osobných údajov EUR dokument Detail36
zmluva 4.7.2016 Obyvateľia predaj pozemku EUR dokument Detail37
zmluva 12.1.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu EUR dokument Detail38
zmluva 22.2.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu EUR dokument Detail39
zmluva 8.4.2011 Mesto Senica Zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti EUR dokument Detail40
zmluva 19.5.2011 ORNOX Invest,s.r.o. kameň EUR dokument Detail41
zmluva 3.10.2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia EUR dokument Detail42
zmluva 22.2.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu EUR dokument Detail43
zmluva 28.4.2011 Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o bežnom účte EUR dokument Detail44
objednávka 23.1.2012 Roľnícke družstvo Podbranč oprava radlice na odhŕňanie snehu EUR Detail45
objednávka 9.2.2012 Jaroslav Petrák Lakovanie parkiet KD Podzámok EUR dokument Detail46
objednávka 10.3.2012 Zuzana Černeková - Barčáková -LUX junior 2 strava voľby dokument Detail47
faktúra 14.7.2015 Zuzana Černeková - Barčáková -LUX junior 2 Stravovanie zasmestnancov EUR dokument Detail48
zmluva 23.9.2011 Slovak Telekom,a.s. Dohoda o prekládke telekomunikačného vedenia EUR dokument Detail49

Od  1. mája 2011 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 118 z 30. marca 2011, podľa  ktorého obec nezvereňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1.000 eur bez dane z pridanej hodnoty.