Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Faktúry, zmluvy, objednávky

Pomocou filtra môžeme preriediť počet vypisovaných záznamov. Zadávajú sa kľúčové reťazce alebo sa použijú zaškrtávacie polia.

kód
   
partner
   
popis
   
cena od
EUR   
zmluvy
faktúry
objedn.
tip
Počet záznamov na stránku Zoradiť podľa
Filtru odpovedá 1955 záznamov záznamy. Klikom na tlačítko zmeníte vybraný interval
Druh Dátum
vystavenia / podpisu
Partner Popis asc Cena Mena Dokument Detail
zmluva 30.4.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica dodatok k zmluve číslo 15_07_054_51_hrady-3 -2 280,00 EUR dokument Detail0
faktúra 14.1.2013 ZSE Energia, a.s. dobropis elektrika budovy -598,00 EUR Detail1
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika budovy obce - preplatok -370,00 EUR Detail2
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika verej. osvetlenie - preplatok -367,00 EUR Detail3
faktúra 23.8.2012 ZSE Energia, a.s. dobropis elektrika verejné osvetlenie -264,00 EUR Detail4
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika kultúrny dom - vyúčtovanie -245,00 EUR Detail5
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika kultúrny dom -preplatok -235,00 EUR Detail6
faktúra 15.1.2016 STAR, spol. s r.o. vrátené palety -84,00 EUR Detail7
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika verej. osvetlenie - preplatok -57,00 EUR Detail8
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika dom smútku - preplatok -46,00 EUR Detail9
faktúra 27.8.2012 ZSE Energia, a.s. dobropis elektrika HZ HD -41,00 EUR Detail10
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika hrad - preplatok -12,00 EUR Detail11
faktúra 15.1.2016 STAR, spol. s r.o. vrátené palety -12,00 EUR Detail12
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika obecný úrad - vyúčtovanie -3,00 EUR Detail13
faktúra 30.10.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dobropis voda dom smútku -2,00 EUR Detail14
objednávka 10.3.2012 Zuzana Černeková - Barčáková -LUX junior 2 strava voľby dokument Detail15
zmluva 22.2.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu EUR dokument Detail16
zmluva 22.2.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu EUR dokument Detail17
faktúra 29.4.2011 Združenie miest a obcí záhorskej oblasti ročný členský poplatok EUR dokument Detail18
zmluva 28.4.2011 Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o bežnom účte EUR dokument Detail19
zmluva 8.4.2011 Mesto Senica Zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti EUR dokument Detail20
zmluva 23.9.2011 Slovak Telekom,a.s. Dohoda o prekládke telekomunikačného vedenia EUR dokument Detail21
zmluva 22.12.2011 Mesto Senica Zriadenie spoločného školského obvodu pre žiakov 1.-9. ročníka ZS EUR dokument Detail22
zmluva 1.12.2011 Technické služby Senica a.s. vývoz odpadu EUR dokument Detail23
zmluva 2.11.2011 Prima banka Slovensko a.s. zmena zmluvy EUR dokument Detail24
objednávka 9.2.2012 Jaroslav Petrák Lakovanie parkiet KD Podzámok EUR dokument Detail25
zmluva 3.10.2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia EUR dokument Detail26
zmluva 19.5.2011 ORNOX Invest,s.r.o. kameň EUR dokument Detail27
faktúra 20.1.2017 ZSE Energia, a.s. elektrika soc. zariadenie - vyúčtovanie EUR Detail28
zmluva 31.1.2017 Obyvateľia ukončenie nájmu EUR dokument Detail29
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika soc. zariadenie - preplatok EUR Detail30
zmluva 6.3.2017 Slovenská pošta, a.s. výdaj zásielok EUR dokument Detail31
faktúra 14.7.2015 Zuzana Černeková - Barčáková -LUX junior 2 Stravovanie zasmestnancov EUR dokument Detail32
zmluva 10.5.2018 Prima banka Slovensko a.s. zmluva o grantovom účte EUR dokument Detail33
zmluva 19.12.2016 Obyvateľia predaj EUR dokument Detail34
zmluva 8.12.2016 Technické služby Senica a.s. dodatok zmluva Technické služby Senica EUR dokument Detail35
faktúra 24.3.2017 ZSE Energia, a.s. elektrika kultúrny dom EUR Detail36
zmluva 12.1.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd EUR dokument Detail37
faktúra 21.9.2011 Zuzana Černeková - Barčáková -LUX junior 2 Zmena ceny stravnej jednotky EUR Detail38
faktúra 4.8.2016 Slovak Telekom,a.s. telekomunikačný poplatok EUR Detail39
objednávka 23.1.2012 Roľnícke družstvo Podbranč oprava radlice na odhŕňanie snehu EUR Detail40
zmluva 14.10.2016 Obyvateľia kúpna zmluva - pracele EUR dokument Detail41
zmluva 27.11.2014 Technické služby Senica a.s. interval zberu a vývozu odpadu EUR dokument Detail42
zmluva 26.3.2015 Obyvateľia Darovacia zmluva EUR dokument Detail43
zmluva 6.3.2015 Ing. Patrik Meliš dodatok č. k zmluve EUR dokument Detail44
zmluva 30.6.2015 Mesto Senica Poverenie spracúvaním osobných údajov EUR dokument Detail45
zmluva 30.6.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Realizácia pracovnej činnosti občanov v hmotnej núdzi EUR dokument Detail46
zmluva 30.6.2015 Mesto Senica Poverenie spracúvaním osobných údajov EUR dokument Detail47
zmluva 19.6.2016 Slovak Telekom,a.s. internet EUR dokument Detail48
zmluva 28.4.2016 Západoslovenská distribučná, a.s. zriadenie vecných bremien EUR dokument Detail49

Od  1. mája 2011 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 118 z 30. marca 2011, podľa  ktorého obec nezvereňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1.000 eur bez dane z pridanej hodnoty.