Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Faktúry, zmluvy, objednávky

Pomocou filtra môžeme preriediť počet vypisovaných záznamov. Zadávajú sa kľúčové reťazce alebo sa použijú zaškrtávacie polia.

kód
   
partner
   
popis
   
cena od
EUR   
zmluvy
faktúry
objedn.
tip
Počet záznamov na stránku Zoradiť podľa
Filtru odpovedá 2711 záznamov záznamy. Klikom na tlačítko zmeníte vybraný interval
Druh Dátum
vystavenia / podpisu
Partner Popis asc Cena Mena Dokument Detail
zmluva 30.4.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica dodatok k zmluve číslo 15_07_054_51_hrady-3 -2 280,00 EUR dokument Detail0
faktúra 14.1.2013 ZSE Energia, a.s. dobropis elektrika budovy -598,00 EUR Detail1
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika budovy obce - preplatok -370,00 EUR Detail2
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika verej. osvetlenie - preplatok -367,00 EUR Detail3
faktúra 23.8.2012 ZSE Energia, a.s. dobropis elektrika verejné osvetlenie -264,00 EUR Detail4
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika kultúrny dom - vyúčtovanie -245,00 EUR Detail5
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika kultúrny dom -preplatok -235,00 EUR Detail6
faktúra 15.1.2016 STAR, spol. s r.o. vrátené palety -84,00 EUR Detail7
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika verej. osvetlenie - preplatok -57,00 EUR Detail8
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika dom smútku - preplatok -46,00 EUR Detail9
faktúra 27.8.2012 ZSE Energia, a.s. dobropis elektrika HZ HD -41,00 EUR Detail10
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika hrad - preplatok -12,00 EUR Detail11
faktúra 15.1.2016 STAR, spol. s r.o. vrátené palety -12,00 EUR Detail12
faktúra 15.1.2016 ZSE Energia, a.s. elektrika obecný úrad - vyúčtovanie -3,00 EUR Detail13
faktúra 30.10.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dobropis voda dom smútku -2,00 EUR Detail14
zmluva 14.8.2018 Prima banka Slovensko a.s. mandatna zmluva EUR dokument Detail15
zmluva 13.12.2018 Slovenský červený kríž zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskyt. dokument Detail16
zmluva 14.8.2018 Prima banka Slovensko a.s. zmluva o terminovanom úvere EUR dokument Detail17
zmluva 6.3.2017 Slovenská pošta, a.s. výdaj zásielok EUR dokument Detail18
zmluva 29.1.2018 Slovenský červený kríž opatrovateľská služba EUR dokument Detail19
zmluva 7.6.2018 TOPSET Solution s.r.o. spracovanie osobnych udajov EUR dokument Detail20
faktúra 29.4.2011 Združenie miest a obcí záhorskej oblasti ročný členský poplatok EUR dokument Detail21
zmluva 11.2.2019 Okresný úrad Trnava dohoda a protokol o bezodplatnom prechode a odovzdaní majetku EUR dokument Detail22
zmluva 10.5.2018 Prima banka Slovensko a.s. zmluva o grantovom účte EUR dokument Detail23
zmluva 16.9.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Dohoda č. 19/07/012/12 dokument Detail24
zmluva 22.2.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu EUR dokument Detail25
objednávka 10.3.2012 Zuzana Černeková - Barčáková -LUX junior 2 strava voľby dokument Detail26
zmluva 8.4.2011 Mesto Senica Zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti EUR dokument Detail27
zmluva 22.2.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu EUR dokument Detail28
zmluva 28.4.2011 Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o bežnom účte EUR dokument Detail29
zmluva 15.10.2019 Ministerstvo vnútra SR Darovacia zmluva č. SHNM-OD-2019/001263-003 dokument Detail30
faktúra 4.8.2016 Slovak Telekom,a.s. telekomunikačný poplatok EUR Detail31
zmluva 19.5.2011 ORNOX Invest,s.r.o. kameň EUR dokument Detail32
objednávka 9.2.2012 Jaroslav Petrák Lakovanie parkiet KD Podzámok EUR dokument Detail33
zmluva 31.1.2017 Obyvatelia ukončenie nájmu EUR dokument Detail34
zmluva 16.9.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Dohoda č. 19/07010/34 dokument Detail35
zmluva 9.5.2018 biomarina-biowaste s.r.o. zmluva o odbere použitého jedlého oleja dokument Detail36
zmluva 23.9.2011 Slovak Telekom,a.s. Dohoda o prekládke telekomunikačného vedenia EUR dokument Detail37
faktúra 21.9.2011 Zuzana Černeková - Barčáková -LUX junior 2 Zmena ceny stravnej jednotky EUR Detail38
zmluva 3.10.2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia EUR dokument Detail39
zmluva 1.12.2011 Technické služby Senica a.s. vývoz odpadu EUR dokument Detail40
zmluva 27.2.2019 Sona Jankovýchová dodatok k zmluve dokument Detail41
zmluva 30.6.2015 Mesto Senica Poverenie spracúvaním osobných údajov EUR dokument Detail42
zmluva 30.6.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Realizácia pracovnej činnosti občanov v hmotnej núdzi EUR dokument Detail43
zmluva 6.5.2014 Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o grantovom účte EUR dokument Detail44
zmluva 5.11.2012 MVL Štefánek, s.r.o. dodatok (služby externého manažmentu) EUR dokument Detail45
zmluva 18.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Dodatok č.1 k dohode o pomoci v hmotnej núdzi EUR dokument Detail46
zmluva 27.11.2014 Technické služby Senica a.s. interval zberu a vývozu odpadu EUR dokument Detail47
zmluva 26.3.2015 Obyvatelia Darovacia zmluva EUR dokument Detail48
zmluva 6.3.2015 Ing. Patrik Meliš dodatok č. k zmluve EUR dokument Detail49

Od  1. mája 2011 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 118 z 30. marca 2011, podľa  ktorého obec nezvereňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1.000 eur bez dane z pridanej hodnoty.