Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Chov jednej ošípanej na domácu spotrebu

Usmernenie - postup pri registrácií chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu:

Usmernenie TU:

 

Usmernenie postupu pri registrácií chovov hospodárskych zvierat

Usmernenie TU:

 

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat:

Žiadosť TU:

 

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu:

Tlačivo TU:

 

Predaj ošípanej na domácu spotrebu:

Tlačivo TU:

 

Otázky a odpovede súvisiace s registráciou chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

Príloha TU: