Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Športoviská a športové priestory

V obci Podbranč je vybudované jedno vonkajšie trávnaté futbalové ihrisko. Ihrisko je bez krytej tribúny, len s drevenými ľavičkami. Je využívané najmä domácimi športovcami - Telovýchovnou jednotou Podbranč, ale ponúka svoje priestory aj všetkým občanom a návštevníkom obce Podbranč. Ihrisko je spravované TJ Podbranč. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                             

 

    

Telovýchovná jednota Podbranč sa pustila v júli 2010 do rozsiahlej rekonštrukcie futbalového areálu. Hlavná časť projektu bola zameraná na pristavenie miestnosti, kde sa vybudovali dve sociálne zariadenia, miestnosť pre hospodársky materiál a kút pre umývadlo. Predmetom rekonštrukcie bola ja strecha, natiahla sa elektrifikačná sieť, vodoinštalačné potrubie, nasadili sa plastové okná a dvere.  Na prácach sa podieľajú aj samotní hráči TJ Podbranč. Rekonštrukcia nebola ešte dokončená. 

 

                       

 

Každoročne je využívané na organizovanie viacero športových podujatí:

 • Dedinský futbalový furnaj
 • Memoriál Milana Kadlečíka
 • Turnaje futbalovej ligy
 • Turnaje hasičskej ligy
 • Memoriál Igora Kadlečíka
   

Víťazi dedinského futbalového turnaja:

 • 2002 Majeríčky, Horná Dolina
 • 2003 Majeríčky, Horná Dolina
 • 2004 Kopanica
 • 2005 Kopanica
 • 2006 Kopanica
 • 2007 Podzámok
 • 2008 Kopanica
 • 2009 Majeríčky, Horná Dolina
 • 2010 Kopanica
 • 2011 Kopanica
 • 2012 Majeričky

Víťazi Memoriála Igora  Kadlečíka

 • 2012 TJ Chvojnica