Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Informácie o projektoch

Pojekt - podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne branč

Príloha TU:

 

 

Naša cesta z Majeričiek k Majeru, 19.10.2010

Obec Podbranč z dotácie poskytnutej z "Programu obnovy dediny" z Enviromentálneho fondu uskutočňuje od mesiaca jún 2010 úpravu cyklotrasy. Uskutočňovali sa práce na odvoze odpadu, odstraňovaní náletov, nánosov. Úprava terénu návozom kvalitnej zeminy, jej úptavou. Uskutočnila sa výsadba časti rastlinného materiálu ako javor mliečny, carpinus betulus, tilia cordata, morus alba, acer tataricum, prunus padus. Práce sa uskutočnili priebežne za pomoci brigádnikov z organizácie Cykloklub Branč, DHZ HD, turistov, dlhodobo nezamestnaných a pracovníkov obce. Odborný dozor zabezpečovala Mgr. Iveta Polesňáková, autorka sadovej výsadby. Posledná etapa je vybudovanie odpočívadla, stola s lavičkami z prírodného materiálu, kameňa a dreva.

Dňa 19.10.2010 sa uskutočnila prehliadka a cyklojazda na obnovenom úseku za účasti tých, ktorí sa podieľali na prácach. Podľa projektovej dokumentácie realizáciou sa vytvorila (obnovila) nová, zaujímavá cyklotrasa, ktorá bude spájať dve významné lokality v obci a to vstup do obce (Majeričky) a Majer, kde sa nachádza pamätná lipa. Úsek trasy je v údolí obce iba k obytným usadlostiam a k hradu Branč. Projektom, ktorý bol podporený POD, napĺňame náš Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, kde kapitola ochrana životného prostredia a cestovný ruch má osobitné miesto. Chceme, aby náš krásny kraj v Trnavskom regióne poznalo viac ľudí, turistov, cyklistov a milovníkov prírody.

Fotogaléria z prác