Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Únia žien Podbranč

Základné informácie o združení Únie žien Podbranč

Únia žien Podbranč ako základná organizácia Únie žien Slovenska (UŽS) vznikla 19. decembra 2010. V súčasnosti má 63 členiek, najmladšia členka má 18 rokov a najstaršia 75 rokov. ÚŽS je nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a členstvo v nej je dobrovoľné.

Výbor ÚŽ Podbranč tvoria tieto členky:

PREDSEDNÍČKA: Jana Jankovýchová

PODPREDSEDNÍČKA: Zuzana Koprlová
                                    do 10.12.2011 Mgr. Gabriela Kadlečíková

POKLADNÍČKA: Dana Marková

Božena Kadlíčková

Mgr. Monika Jankovýchová

Lýdia Lišková

Dana Prekopová

Únia žien Podbranč sa snaží v súlade so základnými myšlienkami Únie žien Slovenska tvoriť a zabezpečovať priestor pre všestranný osobnostný a kultúrny rozvoj ženy, pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.

V spolupráci s Úniou žien v Sobotišti sa naše členky 15. decembra 2012 zúčastnili muzikálu Pomáda a Vianočných trhov Bratislave.

Vianočné posedenie sa uskutočnilo 8. decembra 2012 v KD na Podzámku. Vyskúšali sme si pečenie vianočných oblátok pod dohľadom p. Milana Nečasa a jeho manželky, ukážky aranžovania nám predviedla p. Vlasta Pukančíková. Pripravenú sme mali kapustnicu a vianočný punč. Hudbou nám spríjemnili posedenie p. Ján a Pavol Mičových.

1. februára 2013 sa konala v KD na Podzámku brigáda, kde sme pripravovali sálu na maškarák.

Tretí Dolinský maškarák sa uskutočnil 2. februára 2013 v KD na Podzámku. Zábavu nám spestrili krásne masky, bohatá tombola a do tanca nám hrala skupina KOZA. Vtipným slovom maškarný ples sprevádzal p. Pavol Kadlečík.

Výročná členská  schôdza sa konala 9. marca 2013 v KD na Podzámku. Bilancovali sme rok 2012 a plánovali nové akcie na rok 2013. Prijali sme nové členky a do výboru ÚŽ boli prijaté p. Viera Končitá, p. Ľubica Jankovýchová, p. Ľubica Hurbánková a p. Dana Marečková.

Obecný úrad Podbranč v spolupráci s Úniou žien Podbranč zorganizoval pre všetky ženy v obci posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktoré sa konalo 9. marca 2013 v KD na Podzámku. Pripravený bol bohatý program, v ktorom vystúpili deti MŠ a ZŠ Sobotište a pani Elena Vráblová, ktorá mala prezentáciu o zdravotníckych pomôckach TENA

14. apríla 2013 sme sa zúčastnili akcie „ Jarné upratovanie v obci,“ pri ktorom sme vyzbierali odpad v okolí ciest a tým prispeli ku krajšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu.

Výlet po pamiatkach Čiech sa uskutočnil 24. – 26. mája 2013.

Navštívili sme zámky Telč, Hluboká, pivovar v Českých Budejoviciach a plavili sa loďou po Lipne. Príjemný pobyt nám spríjemnil personál v Penzióne Kovářov, v ktorom sme boli ubytovaní.

15. augusta 2013 o 20.00 h v Hasičskej zbrojnici na Dolnej Doline sa konala členská schôdza, na ktorej sa rozdeľovali úlohy k príprave Hodových slávností.

Dňa 25. augusta 2013 pri príležitosti Hodových slávností sme v KD na Podzámku zorganizovali výstavu krojov z okolitých dedín, ktorá mala veľký úspech.

 12. októbra 2013 sme sa zúčastnili 7. ročníka behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie v Bratislave. Súčasťou programu bolo vyhlásenie výsledkov Novinárskej pocty KROK 2012.

Únia žien Podbranč aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí je pomáhajú pri realizovaní jej podujatí. Veľká vďaka patrí hlavne členkám, pánovi starostovi Ing. M. Kadlíčkovi, obecným pracovníkom, Poľovnému združeniu Branč, Dobrovoľnému hasičskému zboru Horná Dolina, Vinařství Hřiba Čejkovice, Stolárstvu Jankových z Majeričiek, Jednote dôchodcov Podbranč, hudobnej skupine KoZa z Myjavy, p. Pavlovi Kadlečíkovi, p. Rudolfovi Kadlečíkovi, p. Radoslavovi Praženkovi, p. Jánovi Mičovi, Dobrovoľnému hasičskému zboru Dolná Dolina, Únii žien Sobotište, miestnym podnikateľom, obyvateľom Podbranča a všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám boli vždy ochotní pomôcť, či poradiť alebo nás jednoducho len prišli podporiť svojou účasťou na našich akciách.

ÚŽ Podbranč nájdete na Facebooku www.facebook.com ako skupinu Únia žien Podbranč https://www.facebook.com/groups/185835814764335/, o zaradenie do skupiny treba požiadať, táto stránka je pravidelne aktualizovaná a členky tu môžu prispievať, prípadne komunikovať s ostatnými. Emailový kontakt: uniazienpodbranc@gmail.com .