Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Obecný úrad informuje

Seniori, povedzme stop podvodníkom

Príloha TU:

 

Poliklinika Senica n. o. V súvislosti s aktuálnymi platnými opatreniami vlády aj Poliklinika Senica n.o. pristúpila od 30. 3. 2020 k regulovanému meraniu teploty pred vstupom do budovy a k dezinfekcii rúk.

Prosíme občanov, aby pri vstupe do polikliniky používali ochranné rúška, rukavice a nechodili zbytočne k lekárovi po veľkých skupinkách príbuzných.

Každú návštevu u všeobecného, odborného a zubného lekára si dohodnite telefonicky. Kontakty a neprítomnosti lekárov sú zverejnené aj na našej webovej stránke www.poliklinikase.sk.

Telefonické kontakty lekárov TU:

Budova polikliniky bude otvorená v pracovný deň od 6:00 hod. do 16:00 hod. len cez hlavný vchod pri Sotinskej lekárni. Po 16:00 hod. bude hlavný vchod úplne uzatvorený, aj mreža.

Od 16:00 hod. do 22:00 hod. bude otvorený len bočný vchod pri záchranke a ambulancii pohotovostnej služby, kde bude prebiehať aj kontrola teploty.

Sotinská lekáreň je otvorená od 7:00 hod. do 15:30 hod. Vstup do lekárne je tiež regulovaný cez hlavný vchod.

Aktuálne Sotinská lekáreň ponúka bezoplachovú dezinfekciu s dávkovačom, rúško z netkanej textílie na opakované použitie, rúško a respirátor FFP2 bez výdychového ventilu.

Prosíme Vás o disciplínu a zhovievavosť pri vstupe do budovy, ktorý je regulovaný. Robíme všetko preto, aby sme chránili nás všetkých. Všetky priestory polikliniky pravidelne dezinfikujeme.

 

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Príloha TU:

 

Opatrovateľská služba - informácie

Príloha TU: a TU:

 

Obmedzené stránkové hodiny na Obecnom úrade.

Príloha TU:

 

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 

Príloha TU:

 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Príloha TU:

 

Verejná vyhláška č. 5/2020 a návrh obvodu jednoduchých pozemkových úprav

Príloha TU:

 

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej  dochádzky

Príloha TU:

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR dňa 12.3.2020 od 6.00 hod. 

Príloha TU:

 

Informácie a opatrenia ohľadom infekcie koronavírusu.

Ústredný krízový štáb rozhodol, že od utorka 10.3.2020 na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini. Bude platiť aj 14- dňová domáca karanténa pre občanov, ktorí sa vrátia z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei. 

Zákaz oranizovania podujatí je plošný a nebude rozlišovať, či je organizátorom samospráva, alebo ide o súkromnú akciu. Zrušené budú aj športové podujatia, ktoré by sa mohli organizovať bez divákov. Premiér Peter Pellegríni to odôvodnil tým, že je potrebné eliminovať možnosti šírenia nákazy. 

 

Príloha 1. TU:

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u Vás teplota, kašel alebo dýchavičnosť

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Call centrum

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

 

Príloha 2. TU

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsoboeným koronavírusom SARS-CoV-2

 

Príloha 3. TU: 

Verejná vyhláška - podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú staroslivosť povinní zabezpečiť: 

1. zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach

2.Dôsledne dodržiavať hygienicko- epidemiologický režim na všetkých  oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID - 19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

 

Príloha 4. TU:

Verejná vyhláška - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia a podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. I) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

 

Príloha 5. TU:

Verejná vyhláška - podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej zábavy.

 

Príloha 6. TU:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karaténe

 

Príloha 7. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Príloha 8. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje

 

Príloha 9. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Príloha 10. TU a TU:

Usmernenie hlavného hygienika

 

Príloha 11. TU:

Opatrenia poskytovania sociálnych služieb

 

Príloha 12. TU:

Opatrenia povinnosť nosiť rúška

 

Príloha 13. TU:

Opatrenia zákaz hromadných podujatí

 

Príloha 14. TU:

Opatrenia zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň

 

Príloha 15. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození zdravia

 

Príloha 16. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození zdravia

 

Príloha 17. TU:

Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

 

Zverejnenie zámeru - prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Podbranč -  zverejnené 10.3.2020

Príloha TU:

 

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč č. 1/2020 -  zverejnené 10.3.2020

Príloha TU:

 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Príloha TU:

 

Vytriednie odpadov v obci Podbranč 28.2.2020

Príloha TU:

 

VZN 1/2019 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Podbranč zverejnené 13.12.2019

Príloha TU:

 

Rozpočet 2020 -2022 - zverejnené 13.12.2019

Príloha TU:

 

Dodatok č. 3 - zverejnené 13.12.2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Podbranč č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby  

Príloha TU:

 

Výzva - západoslovenská distribučná a.s.

Príloha TU:

 

Návrh - VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Podbranč zverejnené 27.11.2019

Príloha TU:

 

Pozvánka na 7. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnené 27.11.2019

Príloha TU:

 

Návrh VZN č. 3/2013 - dodatok č. 3 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejnené 26.11.2019

Príloha TU:

 

Návrh - VZN č. 2/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Podbranč

zverejnené 26.11.2019

Príloha TU:

 

Návrh rozpočtu obce Podbranč rok 2020 - 2022 zverejnené 26.11.2019

Príloha TU:

 

POZVÁNKA NA 6. VEREJNÉ ZASADNUTIE VEREJNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Príloha TU: 

 

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 - obecné úrady

Príloha TU:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vyzýva vykonať deratizáciu

Príloha: TU

Verejná vyhláška na základe výzvy o nariadení vykonania deratizácie

Príloha: TU

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - odvolanie

Príloha: TU

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Príloha: TU

 

Upozornenie na kontrolu zákazu vjazdu

Príloha TU:

 

VZN 1/2019

Príloha TU:

Návrh na vzn obce podbranč

Príloha TU:

Pozvánka na 4. verejné zasadnutie verejného zastupiteľstva:

Príloha TU:

Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu - Obnova hradu Branč 2019 - 3.6.2019

Príloha TU:

STANOVISKÁ VEREJNOSTI K OZNÁMENIU O STRATEGICKOM DOKUMENTE ZMIEN A DOPLNKOV Č.2/2018 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PODBRANČ

PRÍLOHA TU:

OZNAM - NÁVRH RIEŠENIA ,,ZMIEN A DOPLNKOV Č.2/2018 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PODBRANČ

Príloha TU:

OZNAM MATERSKEJ ŠKOLY SOBOTIŠTE -  PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Oznam TU:

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VOLIEB PREZIDENTA 2 KOLO. 

Výsledky TU:

OZNÁMENIE O PRISTAVENÍ KONTAJNERA NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

Príloha TU:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA NA ZÁKLADE VÝZVY O NARIADENÍ VYKONANIA DERATIZÁCIE

Príloha TU:

POZVÁNKA NA 3. VEREJNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Pozvánka TU:

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KUMUNÁLNYCH ODPADOV

PRÍLOHA TU:

HARMONOGRAM ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA ROK 2019

Príloha TU:

Vývoz komunálneho odpadu - párny týždeň vo štvrtok.

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODBRANČ Č. 3/2013 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

Dodatok č. 2 - príloha TU:

POZVÁNKA NA 2. VEREJNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Príloha TU:

POZVÁNKA NA 1. USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Príloha TU:

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - OBOZNÁMENIE VEREJNOSTI

PRÍLOHA TU:

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV

Príloha TU:

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLEBNÉ KOMISIE

Príloha TU:

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KANDIDÁTOV

Príloha TU:

PREDĹŽENIE PLATNOSTI ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA.

Príloha TU:

DODATOK Č.2 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODBRANČ O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV PRE OBEC PODBRANČ

Príloha TU:

 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI PODBRANČ:

Príloha TU:

 

POZVÁNKA NA 18. VEREJNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.

Príloha TU:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA - REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

PRÍLOHA TU:

ZÁMER NA PREDAJ POZEMKU, DÁTUM ZVEREJNENIA 8.10.2018. 

Dokumnety na stiahnutie TU: 1, 2

 

OZNÁMENIE O PRISTAVENÍ KONTAJNERA NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

Oznamujeme občanom, že  od štvrtka,  27.09.2018  do  nedele, 30.09.2018  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúštadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

 


OZNAM 

Infolist o „Rekonštrukcií miestnej komunikácie v obci Podbranč“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Infolist na stiahnutie: TU

OZNAM

Obecný úrad Podbranč bude mať v čase od  24. júla do 3. augusta skrátené úradné hodiny a to od 7.30 do 11.00 hod. V stredu  aj poobede od 15.00 do 16.00 hod. 

 

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA R. 2017

Dokument na stiahnutie TU: . Zverejnené 21.5.2018

 

OZNÁMENIE O PRISTAVENÉ KONTAJNERA NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

Oznamujeme občanom, že  od štvrtka,  10.05.2018  do  nedele, 13.05.2018  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA REKONŠTRUKCIU KULTURNEHO DOMU A JEHO OKOLIA V OBCI PODBRANČ:

Dokument k stiahnutiu: TU:

VYHLASENIE VOLBY HLAVNÉHO KONTROLORA

Dokument k stiahnutiu: TU:

OZNÁMENIE O PRISTAVENÍ KONTAJNERA NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

Oznamujeme občanom, že  od štvrtka,  28.09.2017  do  nedele, 01.10.2017  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

VEREJNÁ VYHLÁŠKA (30.8.2017)

Dokument na stiahnutie: TU:

STAVEBNÉ KONANIE  (25.8.2017)

Dokument v prílohe: TU:

INFORMÁCIA PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNÝCH KRAJOV V ROKU 2017

Dokument na stiahnutie: TU:

OZNÁMENIE O VOLBÁCH DO VUC

Dokument na stiahnutie: TU:

OZNÁMENIE O PRISTAVENÍ KONTAJNERA NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

Oznamujeme občanom, že  od pondelka,  22.05.2017  do  stredy, 24.05.2017  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúštadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

 
návrh vzn o odpadoch, zverejnené dňa 25.5.2016

Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.  TU:

OZNÁMENIE O PRISTAVENÍ KONTAJNERA NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

Oznamujeme občanom, že  od pondelka,  25.04.2016  do  stredy, 28.04.2016  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúštadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

 

OZNÁMENIE VEREJNEJ VYHLÁŠKY

Dokumenty k stiahnutiu:

UR-ProfiNETWO RK 1

UR-ProfiNETWO RK 2

UR-ProfiNETWO RK 3

UR-ProfiNETWO RK 4

UR-ProfiNETWO RK 5

UR-ProfiNETWO RK 6

UR-ProfiNETWO RK 7

UR-ProfiNETWO RK 8

UR-ProfiNETWO RK 9

UR-ProfiNETWO RK 10 

UR-ProfiNETWO RK 11

UR-ProfiNETWO RK 12

UR-ProfiNETWO RK 13

UR-ProfiNETWO RK 14

UR-ProfiNETWO RK 15

UR-ProfiNETWO RK 16

UR-ProfiNETWO RK 17

UR-ProfiNETWO RK 18

UR-ProfiNETWO RK 20

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJDENÁVANIA

Stavba: Realizácia optických sietí SO-1 Sobotište, obce Podbranč, Chvojnica

Celý domuent môžte stiahnuť TU:

časť 1

časť 2

Oznámenie o pristavení kontajnera na nebezpečný odpad

 

Oznamujeme občanom, že  od pondelka,  28.09.2015  do  stredy30.09. 2015  v čase od 7.30 h do 19.00 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúštadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

OZNÁMENIE O PRISTAVENÍ KONTAJNERA NA PNEUMATIKY A ŠATSTVO

Oznamujeme občanom, že  od stredy, 22.04. 2015  do nedele, 26.04. 2015  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na staré šatstvo, matrace, koberce a pneumatiky.   Pneumatiky treba nechávať vedľa kontajnera!!!   Do kontajnera nepatrí   objemný  a komunálny odpad!

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Celý dokument Verejnej vyhlášky je na stiahnutie TU.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 

Celý dokument Výsledkov volieb komunálnych volieb je na stiahnutie TU:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTÍ

Celé dokumenty Verejných vyhlášok sú na stiahnutie VašekTomaňová. Dátum zverejneia: 29.9.2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Celý dokument Vyhlásenie kadidatúry je na stiahnutie TU. Dátum zverejnenia: 29.9.2014.

OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU POSLANCOV A O UTVORENÍ VOLEBNÉHO OBVODU PRE VOL’BY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCI

Celý dokument Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí je na stiahnutie TU. Dátum zverejnenia: 5.9.2014

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE PODBRANČ

Celý dokument Zverejnenie počtu obyvateľov obce Podbranč je na stiahnutie TU: Dátum zverejnenie: 19.8.2014

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE PODBRANČ ZA ROK 2013

Celý dokument Záverečného účtu obce za rok 2013 je na stiahnutie TUDátum zverejnenia: 12.6.2014.

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA

Celý dokument zámeru prevedenia nehnuteľnosti, ktorá je vo vlatníctve Obce Podbranč je na stiahnutie TU.

 

SCHVÁLENÉ VZN PRE ROK 2014

Vyvesené dňa 13.12.2013, schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013:

  • VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podbranč, na stiahnutie TU.
  • VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na stiahnutie TU.
  • VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, na stiahnutie TU.
  • VZN o dani z nehnuteľnosti, na stiahnutie TU.
  • VZN, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Podbranč, na stiahnutie TU.
  • VZN, ktorým sa vyhlasuje časť územného plánu obce Podbranč - Zmeny a doplnky č. 1/2013, na stiahnutie TU.
  • VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč, na stiahnutie TU.

POZVÁNKA NA 18. VEREJNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.