Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podbranč 2015 – 2022

Záleží vám na rozvoji našej obce? Chcete svojimi nápadmi a návrhmi prispieť k jej napredovaniu? Máte záujem na tom, aby v našej obci, či blízkom okolí bol dostatok pracovných príležitostí, športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia, kvalitná vidiecka škola i materská škola? Využite možnosť zapojiť sa do rozhodovania o rozvoji obce a vyplňte nasledovný dotazník! Prispejete tak k tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015 – 2022. Cieľom tohto krátkeho dotazníka je zmapovať potreby  a  predstavy  občanov,  neziskových  organizácii  i  podnikateľov  v  obci  a  následne  ich za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov v čo najväčšej miere pretaviť do roku 2022 do reality.

Veríme, že každý, komu záleží na rozvoji obce a Kopaničiarskeho regiónu, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka. Stiahnite si dotazník, vyplňte ho a zašlite mailom alebo poštou na adresu obce.

Dotazníky:

Dotazník občania 

Dotazník pre podnikateľov

Dotazník pre tretí sektor

Evidencia podnikateľských subjektov

Dotazníky (Word, Excel 97-2003):

Dotazník občania 

Dotazník pre podnikateľov

Dotazník pre tretí sektor

Evidencia podnikateľských subjektov

Dotazníky (PDF):

Dotazník občania 

Dotazník pre podnikateľov

Dotazník pre tretí sektor

Evidencia podnikateľských subjektov