Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Koronavírus Covid - 19

OBMEDZENÉ STRÁNKOVÉ HODINY NA OBECNOM ÚRADE

Príloha TU:

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE NA ÚZEMÍ SR DŇA 12.3.2020 OD 6.00 HOD. 

PRÍLOHA TU:

INFORMÁCIE A OPATRENIA OHĽADOM INFEKCIE KORONAVÍRUSU.

Ústredný krízový štáb rozhodol, že od utorka 10.3.2020 na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini. Bude platiť aj 14- dňová domáca karanténa pre občanov, ktorí sa vrátia z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei. 

Zákaz oranizovania podujatí je plošný a nebude rozlišovať, či je organizátorom samospráva, alebo ide o súkromnú akciu. Zrušené budú aj športové podujatia, ktoré by sa mohli organizovať bez divákov. Premiér Peter Pellegríni to odôvodnil tým, že je potrebné eliminovať možnosti šírenia nákazy. 

Príloha 1. TU:

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u Vás teplota, kašel alebo dýchavičnosť

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Call centrum

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Príloha 2. TU

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsoboeným koronavírusom SARS-CoV-2

Príloha 3. TU:

Verejná vyhláška - podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú staroslivosť povinní zabezpečiť: 

1. Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach

2. Dôsledne dodržiavať hygienicko- epidemiologický režim na všetkých  oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID - 19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

Príloha 4. TU:

Verejná vyhláška - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia a podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. I) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

Príloha 5. TU:

Verejná vyhláška - podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej zábavy.

Príloha 6. TU:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karaténe

Príloha 7. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Príloha 8. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje

Príloha 9. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Príloha 10. TU a TU:

Usmernenie hlavného hygienika

Príloha 11. TU:

Opatrenia poskytovania sociálnych služieb

Príloha 12. TU:

Opatrenia povinnosť nosiť rúška

Príloha 13. TU:

Opatrenia zákaz hromadných podujatí

Príloha 14. TU:

Opatrenia zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň

Príloha 15. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození zdravia

Príloha 16. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození zdravia

Príloha 17. TU:

Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Príloha 18 TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Príloha 19. TU:

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207

Príloha 20. TU:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Príloha 21. TU:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom 

Príloha 22. TU:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Príloha 23.  TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - s účinnosťou od 22.apríla

Príloha 24. TU:

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21. 04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport. 

Príloha 25. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

Príloha 26. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prevádzky 2 fáza od 6.5.2020

Príloha 27. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hromadné podujatia - bohoslužby od 6.5.2020

Príloha 28. TU: 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - zastupiteľstvá a pohreby od 6.5.2020

Príloha 29. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

Príloha 30. TU:

Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas 

epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach

Príloha 31. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

Príloha 32. TU:

Od 20.5.2020 sa uvoľňujú opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 na Slovensku

Príloha 33. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

Príloha 34. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

Príloha 35. TU:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky 

Príloha 36. TU:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

Príloha 37. TU: