Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Hlásenia obecného rozhlasu

Hlásenie zo dňa 18.4.2019

 
Oznamujeme, že v utorok 23.4.2019 bude Obecný úrad zatvorený.
 
 
Evanjelický cirkevný zbor Sobotište, oznamuje  veriacim na Podbranči, že slávnostné Veľkonočné služby Božie sa budú konať v Zborovom dome v pondelok 22.4.2019 o 9,00 hod. 
 
 

Važení občania, v sobotu 20.4.2019 prebehne povinné očkovanie psov proti besnote na nasledovaných miestach.

13:00 - 13:30 Podzámok

13:30 - 14:15 Kamenica

14:15 - 14:30 u Slezákov

14:45 - 15:00 drevovýroba

o 15:00 most pri Pagáčoch 

15:30 - 16:00 Majeričky

16:00 - 16:30 Horná dolina

16:30 Pláňava

16:45 u Varsíkov

Cena za očkovanie jedného psa je 10 Eur. Zároveň sa bude vykonávať čipovanie psov podľa Zákona o veterinárnečj starostlivosti. V prípade potreby kontaktujte MVDr. Petra Kubíka na telefónnom čísle 0907 642 30

 

Hlásenie zo dňa 17.4.2019

 

Važení občania, v sobotu 20.4.2019 prebehne povinné očkovanie psov proti besnote na nasledovaných miestach.

13:00 - 13:30 Podzámok

13:30 - 14:15 Kamenica

14:15 - 14:30 u Slezákov

14:45 - 15:00 drevovýroba

o 15:00 most pri Pagáčoch 

15:30 - 16:00 Majeričky

16:00 - 16:30 Horná dolina

16:30 Pláňava

16:45 u Varsíkov

Cena za očkovanie jedného psa je 10 Eur. Zároveň sa bude vykonávať čipovanie psov podľa Zákona o veterinárnečj starostlivosti. V prípade potreby kontaktujte MVDr. Petra Kubíka na telefónnom čísle 0907 642 309.

 

 

Hlásenie zo dňa 16.4.2019

Technické služby Senica upozorňujú, že vývoz komunálneho dopadu sa uskutoční v zmenenom termníne zajtra 17.4.2019.

 

Hlásenie zo dňa 15.4.2019

 

Technické služby Senica upozorňujú, že vývoz komunálneho dopadu sa uskutoční v zmenenom termníne v stredu 17.4.2019.

 

Hlásenie zo dňa 12.4.2019

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že na kvetnú nedeľu 14.4.2019 o 9,00 hod sa bude v Zborovom dome konať 6. pôstna nedeľa spieva sa s pašií.

 

 

TJ Podbranč, Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas s TJ Jablonka, ktorý sa uskutoční v sobotu 13.4.2019 o 16,00 hod. na ihrisku v Podbranči, bude sa predávať čapované pivo.
 
 
DHZ Dolná Dolina oznamuje občanom, že v nedeľu14.4.2019 od 8.00 sa uskutoční zber železa v častiach Dolná dolina, Podzámok, u Nečasov, Druhá strana, Švrčkov jarok, Chňupé, Drieňové a u Slezákov. Členovia DHZ majú zraz o 8,00 hod pred hasičskou zbrojnicou Dolná dolina. 
 
 
 

Firma JUKKA bude v pondelok 15.4.2019 v čase od 11.15 hod. do 11.45 hod. pri Obecnom úrade predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čeršne, višne stromčekové i kríkové rezistentné egreše a iné druhy stromčekov, viac informácií nájdete na letákov vo svojich poštových schránkach. 

 
Hlásenie zo dňa 10.4.2019
 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že dnes 10.4.2019 o 18,00 hod sa bude v Zborovom dome konať 5. pôstna večiereň. 

 

Hlásenie zo dňa 9.4.2019

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že zajtra 10.4.2019 o 18,00 hod sa bude v Zborovom dome konať 5. pôstna večiereň. 

 

TJ Podbranč, Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas s TJ Jablonka, ktorý sa uskutoční v sobotu 13.4.2019 o 16,00 hod. na ihrisku v Podbranči, bude sa predávať čapované pivo.

 

DHZ Dolná Dolina oznamuje občanom, že v nedeľu14.4.2019 od 8.00 sa uskutoční zber železa v častiach Dolná dolina, Podzámok, u Nečasov, Druhá strana, Švrčkov jarok, Chňupé, Drieňové a u Slezákov. Členovia DHZ majú zraz o 8,00 hod pred hasičskou zbrojnicou Dolná dolina. 

 

Hlásenie zo dňa 8.4.2019

 
Základná škola Sobotište pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na Zápis do 1. ročníka  

 

ktorý sa uskutoční dnes  8.4.2019 v čase od 13,00 do 17,00 hod. v budove základnej školy, v priestoroch 1. triedy.  Prineste si so sebou rodnáý list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu. 

 

Pošta v Sobotišti bude v utorok 9.4.2019 zatvorená.

 

Hlásenie zo dňa 4.4.2019

Firma JUKKA bude dnes v čase 13.55 hod. do 14.15 hod. pri Obecnom úrade predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čeršne, višne stromčekové i kríkové rezistentné egreše a iné druhy stromčekov, viac informácií nájdete na letákov vo svojich poštových schránkach. 

 

Oznam - Obec Podbranč ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č. 2/2018 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §22 a § 31 staveného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia ,,Zmien a doplnkov č. 2/2018 Územného plánu obce Podbranč". Zmeny a doplnky č. 2/2018 Územného plánu obce Podbranč sú počas 30 dní vystavené na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Podbranč a taktiež na internetovej stránke obce www.podbranc.sk

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 2/2018 Územného plánu obce Podbranč pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecnom úrade Podbranč. 

 

Obec Podbranč Vás všetkých pozýva na tradičné jarné čistenie a upratovanie obce v sobotu 6.4.2019 o 13.00 hod. Zraz účastníkov pred Obecným úradom a pred Hasičsskou zbrojnicou v Majeričkách. Je potrebné priniesť si reflexné vesty a rukavice. 

 

DHZ Horná Dolina oznamuje občanom, že v nedeľu 7.4.2019 od 8.00 sa uskutoční zber železa. Členovia DHZ majú zraz o 8,00 hod. pred hasičskou zbrojnicou v Majeričkách. Prosíme občanov, aby železo nachystali k hlavnej ceste. 

 

Hlásenie zo dňa 3.4.2019

Firma JUKKA bude zajtra v čase 13.55 hod. do 14.15 hod. pri Obecnom úrade predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čeršne, višne stromčekové i kríkové rezistentné egreše a iné druhy stromčekov, viac informácií nájdete na letákov vo svojich poštových schránkach. 

 

Hlásenie zo dňa 2.4.2019

Obec Podbranč Vás všetkých pozýva na tradičné jarné čistenie a upratovanie obce v sobotu 6.4.2019 o 13.00 hod. Zraz účastníkov pred Obecným úradom a pred Hasičsskou zbrojnicou v Majeričkách. Je potrebné priniesť si reflexné vesty a rukavice. 

 

 
DHZ Horná Dolina oznamuje občanom, že v nedeľu 7.4.2019 od 8.00 sa uskutoční zber železa. Členovia DHZ majú zraz o 8,00 hod. pred hasičskou zbrojnicou v Majeričkách. Prosíme občanov, aby železo nachystali k hlavnej ceste. 
 
Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že zajtra 3.4.2019 o 18,00 hod. sa bude v Zborovom dome konať 4. pôstna večiereň.
 
 
Základná škola Sobotište pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na Zápis do 1. ročníka  

ktorý sa uskutoční dňa 8.4.2019 v čase od 13,00 do 17,00 hod. v budove základnej školy, v priestoroch 1. triedy.  Prineste si so sebou rodnáý list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu. 

 

Riaditeľka Materskej školy Sobotište oznamuje zákonným zástupcom detí, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Sobotište sa uskutoční v dňoch od 29.4.2019 do 10.5.2019 denne od 15,30 do 16,30 hod. Tlačivo žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť denne od 15,30 do 16,30 hod. v Materskej škole, vytlačiť si ho z internetovej stránky MŠ www.ms-sobotiste.webnode.cz alebo vypísať vlastnú žiadosť. 

 

Hlásenie zo dňa 1.4.2019

Obec Podbranč Vás všetkých pozýva na tradičné jarné čistenie a upratovanie obce v sobotu 6.4.2019 o 13.00 hod. Zraz účastníkov pred Obecným úradom a pred Hasičsskou zbrojnicou v Majeričkách. Je potrebné priniesť si reflexné vesty a rukavice. 

 

DHZ Horná Dolina oznamuje občanom, že v nedeľu 7.4.2019 od 8.00 sa uskutoční zber železa. Členovia DHZ majú zraz o 8,00 hod. pred hasičskou zbrojnicou v Majeričkách. Prosíme občanov, aby železo nachystali k hlavnej ceste. 

 

Hlásenie zo dňa 29.3.2019

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 31.3.2019 o 9,00 hod. sa budú v Zborovom dome konať služby Božie. 

 

Hlásenie zo dňa 28.3.2019

Oznamujeme, že v sobotu 30.3.2019 sa bude konať druhé kolo prezidentských volieb. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii totožnosť predložením občianskeho preukazu. Záujemcovia o prenosnú urnu, nech sa nahlásia na obecnom úrade.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 31.3.2019 o 9,00 hod. sa budú v Zborovom dome konať služby Božie. 

 

Hlásenie zo dňa 27.3.2019

Kominársky majster Peter Metelička Vám oznamuje, že od dnes a v nasledujúcich dňoch, bude spolu s kominármi s platným osvedčením a skúčkami kominára, v našej obci vykonávať, tak ako minulý rok, čistenie a kontroly komínov a dymovodov. O tomto Vám následne vytavia dôležitý doklad: ,, Potvrdenie" aj s pečiatkou a číslom osvedčenia kominára, podľa príslušných zákonov a vyhlášok, potrebný pre účely prípadnej kontroly, alebo pre poisťovňu. 

Kontroly budú vykonávané postupne po častiach, dom od domu, alebo sa objednajte na čísle 0907 553 333.

 

Hlásenie zo dňa 26.3.2019

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že zajtra 27.3.2019 o 18,00 hod. sa bude v Zborovom dome konať 3. pôstna večiereň.

 

Obec Podbranč Vás pozýva na 3. verejné zasadnutie obecného zasupiteľstva, ktoré sa uskutoční zajtra 27.3.2019 o 18,00 hod v zasadačke obecného úradu. 

 

Oznamujeme, že v sobotu 30.3.2019 sa bude konať druhé kolo prezidentských volieb. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii totožnosť predložením občianskeho preukazu. Záujemcovia o prenosnú urnu, nech sa nahlásia na obecnom úrade.

 

Obec Rudník, Vás pozýva v sobotu 30.3.2019 na 13. ročník medzinárodného stretnutia košikárov - nevšedné podoby prútia, stretnutie sa uskutoční so začiatkom o 10,00 hod. v Kultúrnom dome Rudník.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 31.3.2019 o 9,00 hod. sa budú v Zborovom dome konať služby Božie. 

 

Hlásenie zo dňa 22.3.2019

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 25.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť Horná dolina, Dolní Kutálci, Pláňava, U Tomanov a Za Vodou.                                  časť Martišské, Martišovci, 

 

                                                                                                                                                                Riedka, Slezákovci, Zadrieňové

Hlásenie zo dňa 21.3.2019

Západoslovenská distribučná oznamuje, žezajtra 22.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                   v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť Kopanica, Biely Majer, Nečasovci, Švrčkov Jarok č. domu 177                                     časť Majer

a Dolná dolina  

 

 

Hlásenie zo dňa 20.3.2019

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že dnes 20.3.2019 sa služby Božie v Zborovom dome nekonajú.

 

Západoslovenská distribučná oznamuje, že zajtra 21.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                   v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť Švrčkov Jarok                                                                                                                               časť Horná dolina a Majeričky

 

Hlásenie zo dňa 19.3.2019

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že zajtra 20.3.2019 sa služby Božie v Zborovom dome nekonajú.

 

Západoslovenská distribučná oznamuje, že zajtra 20.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                   v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť u Matúšov a Podzámok                                                                                                             časť Bukovina, Varsíci a Žľab

 

Hlásenie zo dňa 18.3.2019

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 20.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                   v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť u Matúšov a Podzámok                                                                                                             časť Bukovina, Varsíci a Žľab

 

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 21.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                   v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť Švrčkov Jarok                                                                                                                               časť Horná dolina a Majeričky

 

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 22.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                   v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť Kopanica, Biely Majer, Nečasovci, Švrčkov Jarok č. domu 177                                     časť Majer

a Dolná dolina  

 

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 25.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť Horná dolina, Dolní Kutálci, Pláňava, U Tomanov a Za Vodou.                                  časť Martišské, Liškovci, Martišovci, 

                                                                                                                                                                Riedka, Slezákovci, Zadrieňové

 

 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 15.3.2019

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 17.3.2019 o 9.00 hod. sa budú v Zborovom dome konať služby Božie s prisluhovaním večere Pánovej. 

 

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 20.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                   v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť u Matúšov a Podzámok                                                                                                             časť Bukovina, Varsíci a Žľab

 

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 21.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                   v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť Švrčkov Jarok                                                                                                                               časť Horná dolina a Majeričky

 

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 22.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                   v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť Kopanica, Biely Majer, Nečasovci, Švrčkov Jarok č. domu 177                                     časť Majer

a Dolná dolina  

 

Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 25.3.2019 budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

 

v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.                                                                                                v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

časť Horná dolina, Dolní Kutálci, Pláňava, U Tomanov a Za Vodou.                                  časť Martišské, Liškovci, Martišovci, 

                                                                                                                                                                Riedka, Slezákovci, Zadrieňové

 

HLÁSENIE ZO DŇA 13.3.2019

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že dnes 13.3.2019 o 18,00 hod. sa bude v Zborovom dome konať prvá pôstna večiereň.

 

V sobotu 16.3.2019 sa v čase od 7-22 hod. v zasadačke Obecného úradu budú konať voľby prezidenta. Záujemcovia o prenosnú urnu, sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 12.3.2019

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v stredu 13.3.2019 o 18,00 hod. sa bude v Zborovom dome konať prvá pôstna večiereň.

 

V sobotu 16.3.2019 sa v čase od 7-22 hod. v zasadačke Obecného úradu budú konať voľby prezidenta. Záujemcovia o prenosnú urnu, sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade. 

HLÁSENIE ZO DŇA 8.3.2019

 

Únia žien Podbranč, pozýva svoje členky na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu 9.3.2019 o 17,00 ho. v zasadačke obecného úradu. Účasť nutná.

 

Dozorný výbor Jednoty Senica so sídlom v Podbranči, oznamuje všetkým členom, že v nedeľu 10.3.2019 sa bude konať o 14,00 hod. v budove hasičskej zbrojnice v Majeričkách výročná členská schôdza. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 6.3.2019

Únia žien Podbranč, pozýva svoje členky na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu 9.3.2019 o 17,00 ho. v zasadačke obecného úradu. Účasť nutná.

 

Dozorný výbor Jednoty Senica so sídlom v Podbranči, oznamuje všetkým členom, že v nedeľu 10.3.2019 sa bude konať o 14,00 hod. v budove hasičskej zbrojnice v Majeričkách výročná členská schôdza. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 28.2.2019

Oznamujeme občanom, že sú hotové dane z nehnuteľnosti a odpady, môžete si prísť prevziať na obecný úrad, taktiež jednorázové vrecia na triedenie plastového odpadu.

Triedenie odpadu prispieva k čistejšiem životnému prostrediu. Je zásobarňou druhotných surovín, šetrí prírodné zdroje a energiu. Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke, nebuďme leniví a  trieďme odpad.  Čim sa zvýši percento vytriedeného odpadu, tým sa znížia poplatky, ktoré sa platia za uskladnenie odpadov.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 18.2.2019

Mudr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že v piatok 22.2 2019 bude ordinovať do 9,00 hod a od pondelka 25.2.2019 do piatku 1.3. 2019 vrátane nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje Mudr. Kovačič v poliklinike Senica. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 11.2.2019

Základná organizáciea Jednoty dôchodcov Slovenska v Podbranči, pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v utorok 12.2.2019 o 14.00 hod. v hasičskej zbrojnici v Majeričkách. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 4.2.2019

Zber triedeného odpadu t.j. plasty, papier, sklo a kov sa uskutoční v stredu 6.2.2019.

 

Folklórna skupina Sobotište, Vás pozýva na Fašiangovú zabíjačku, v sobotu 9.2.2019 pred kultúrnym domom v Sobotišti so začiatkom o 9,00 hod.

Ukážka rozoberania mäsa a prípravy tradičných zabíjačkových výrobkov a jedál, možnosť zakúpenia mäsa a zabíjačkových špecialit.

O občerstvenie je postarané: pečené mäso, pečené jaternice, klobásy, zabíjačková polievka, zabíjačková kapustnica, tlačenka a masť.

Na zahriatie horúci čaj, káva, pre vegetariánov varené víno.

Čaká Vás deň plný vôní, chutí a dobrej nálady, príďte usporiadatelia sa tešia na Vás.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 28.1.2019

Technické služby Senica oznamujú, že z dôvodu snehovej kalamity sa zajtra  29.1.2019 zber triedeného odpadu neuskutoční.

Zber triedeného odpadu sa uskutoční v náhradnom termíne v stredu 6.2.2019 od 7.00 hod.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 25.1.2019

BVS, žiada občanov, aby si skontrolovali svoje vodovodné šachty, nakoľko zaznamenali zvýšený únik vody.

 

Distribútor letákov Kaufland, hľadá brigádnikov na roznášanie letákov Kaufland v našej obci.

Bližšie informácie na Obecnom úrade. 

 

Výbor DHZ DD pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu v sobotu 26.1.2019 o 16.00 hod v zasadačke Obecného úradu.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 24.01.2019

 

Výbor DHZ DD pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu v sobotu 26.1.2019 o 16.00 hod v zasadačke Obecného úradu.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 18.01.2019

Únia žien Podbranč oznamuje, že 8. Dolinský maškarák sa v sobotu 19.1.2019 z technických príčin nekoná.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 20.1.2019 o 9 hod. sa budú v zborovom dome konať služby Božie. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 15.01.2019

Technické služby Senica oznamujú, že vývoz triedeného odpadu t.j. plast, papier, sklo a kov sa bude vyvážať  posledný utorok v mesiaci dňa 29. januára 2019.

 

Oznamujeme občanom, že do 31.januára 2019 je treba podať prizanie k dani z nehuteľností, dani za psa a zároveň oznámiť zmeny týkajúce sa poplatku za odpady.  Upozorňujeme daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania, sú kúpa a predaj nehnuteľností, darovanie, zdedenie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou, právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, právoplatné povolenie na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava, dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (min. 5 rokov), zmena výmery parciel. Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré daňový poplatník vlastní, má v nájme, či užíva, priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodáva.

 

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 20.1.2019 o 9 hod. sa budú v zborovom dome konať služby Božie. 

 

 

Únia žien Podbranč Vás pozýva na 8. Dolinský maškarák, ktorý sa bude konať v sobotu 19. januára 2019 so začiatkom o 19.00 hod. v Kultúrnom dome na Podzámku. Hrá skupina Vodopády, bufet je zabezpečný a pripravená je bohatá tombola. Vstupné 5,- Eur a v maskách 1,- Eur. Predaj vstupeniek v Potravinách u Ježka prípadne na Obecnom úrade.

 
 

HLÁSENIE ZO DŇA 07.01.2019

Mudr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že v piatok 11.1.2019 nebude ordinovať. Zastupuje Mudr. Kovačič v poliklinike Senica. 

 

Únia žien Podbranč Vás pozýva na 8. Dolinský maškarák, ktorý sa bude konať v sobotu 19. januára 2019 so začiatkom o 19.00 hod. v Kultúrnom dome na Podzámku. Hrá skupina Vodopády, bufet je zabezpečný a pripravená je bohatá tombola. Vstupné 5,- Eur a v maskách 1,- Eur. Predaj vstupeniek v Potravinách u Ježka prípadne na Obecnom úrade.

 

Technické služby Senica oznamujú, že vývoz triedeného odpadu t.j. plast, papier, sklo a kov sa bude vyvážať  posledný utorok v mesiaci dňa 29. januára 2019.

 

Oznamujeme občanom, že do 31.januára 2019 je treba podať prizanie k dani z nehuteľností, dani za psa a zároveň oznámiť zmeny týkajúce sa poplatku za odpady.  Upozorňujeme daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania, sú kúpa a predaj nehnuteľností, darovanie, zdedenie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou, právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, právoplatné povolenie na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava, dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (min. 5 rokov), zmena výmery parciel. Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré daňový poplatník vlastní, má v nájme, či užíva, priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodáva.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 03.01.2019

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 6.1.2019 o 9 hod. sa budú v zborovom dome konať služby Božie. 

 

BVS, žiada občanov, aby si skontrolovali svoje vodovodné šachty, nakoľko zaznamenali únik vody.

 

Našiel sa pes čiernej farby, labky má bielohnedé a sklopené uši. Bližšie informácie budú poskytnuté na t.č. 0918 842 266.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 02.01.2019

 

Smútiacia rodina oznamuje, že vo veku 57 rokov zomrel p. Miroslav Slezák z časti u Slezákov. Pohreb zomrelého bude vo štvrtok 3.1.2019 o 14.00 hod. v DS v Podbranči s cirkevným obradom.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 31.12.2018

Smútiacia rodina oznamuje, že vo veku 83 rokov zomrela p. Kristína Mičková z Kopanice. Pohreb zomrelej bude v stredu, 2.1.2019, o 14.00 hod. v DS v Podbranči s cirkevným obradom.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 28.12.2018

Obec Podbranč v spolupráci s DHZ HD bude vykonávať v sobotu 29.12.2018 v doobedňajších hodinách preventávne protipožiarne kontroly v častiach Varsíci, Majeričky, Horná Dolina a Dolní Kutálci. 

 

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu 29.12.2018, poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Švrčkov Járek, Druhá Strana, U Nečasov, Majeričky a Kamenné Vráta.

Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 30.12.2018 o 9 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

 

V pondelok 31.12.2018 bude Obecný úrad zatvorený.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 27.12.2018

Obec Podbranč v spolupráci s DHZ HD bude vykonávať v sobotu 29.12.2018 v doobedňajších hodinách preventávne protipožiarne kontroly v častiach Varsíci, Majeričky, Horná Dolina a Dolní Kutálci. 

 

V pondelok 31.12.2018 bude Obecný úrad zatvorený.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 21.12.2018

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v utorok 25.12.2018 o 9,00 hod. sa budú v zborovom dome konať Slávnostné služby Božie.

 

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v stredu 26.12.2018, poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Dolní Kutálci, Prívrat a Horná Dolina.

Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali.

 

Futbalový klub TJ Podbranč Vás pozýva na Štefanskú zábavu v stredu 26.12.2018 o 19.00 hod. v kultúrnom dome na Podzámku. Hrá skupina Vodopády, pripavená je bohatá tombola a občerstvenie. Vstupné je 2 Eurá.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 17.12.2018

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v stredu 19.12.2018 o 18,00 hod. sa bude v zborovom dome konať 3. adventná večiereň.

 

HLÁSENIE ZO DŇA  12.12.2018

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu dňa 15.decembra 2018, poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Jurčecký Kopec, Chorvátske, Huboče, Martišská dolina a Ostrý Vrch. Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali. Ďakujeme za pochopenie.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v dnes 12.12.2018 o 18,00 hod. sa bude v zborovom dome konať 2. adventná večiereň.

 

ZŠ Sobotište Vás všetkých srdečne pozýva na Vianočnú besiedku, ktorá sa bude konať v nedeľu 16.12.2018 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Sobotišti.

 

HLÁSENIE ZO DŇA  10.12.2018

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v stredu 12.12.2018 o 18,00 hod. sa bude v zborovom dome konať 2. adventná večiereň.

 

Pozývame Vás do novootvoreného kozmetického salóna Orchis, na námestí v obci Sobotište, ponúkajú masáž tváre, mikromasáž očného okolia, úpravu a farbenie obočia, ošetrenie pleti, líčenie na rôzne príležitosti. 

Otváracia doba je od pondelka do piatku na objednávku na tel. č. 0944 227 808 a v sobotu od 8,00 do 13,00 hod. 

 

ZŠ Sobotište Vás všetkých srdečne pozýva na Vianočnú besiedku, ktorá sa bude konať v nedeľu 16.12.2018 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Sobotišti.

 

Štatistický úrad SR bude v termíne od 10.12. 2018 do 31.12. 2018 realizovať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.  Všetky informácie a názory, ktoré budú pri zisťovaní poskytnuté budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. 

HLÁSENIE ZO DŇA  7.12.2018

Obec Podbranč v spolupráci s DHZ Horná Dolina Vás pozýva na stretnutie s Mikulášom  dnes 7.12.2018 o 17,00 hod. na námestí v Majeričkách. Podávať sa budú lokše, varené víno a punč. V prípade nepriaznivého počasia bude pripravený stan. 

 

Únia žien Podbranč pozýva svoje členky na vianočné posedenie, ktoré sa bude konať v sobotu 8.12.2018 o 17,00 hod. v budove Obecného úradu. 

 

Pozývame Vás do novootvoreného kozmetického salóna Orchis, na námestí v obci Sobotište, ponúkajú masáž tváre, mikromasáž očného okolia, úpravu a farbenie obočia, ošetrenie pleti, líčenie na rôzne príležitosti. 

Otváracia doba je od pondelka do piatku na objednávku na tel. č. 0944 227 808 a v sobotu od 8,00 do 13,00 hod. 

 

Sobotišske poľovnícke združenie bude poriadať poľovačku a  zaznamenali voľný pohyb psov v časti Horná dolina, Žlab a Dolní Kutálci, preto žiadame občanov, aby svojich psov nenechávali samostatne sa pohybovať v týchto častiach obce.  

 

Štatistický úrad SR bude v termíne od 10.12. 2018 do 31.12. 2018 realizovať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.  Všetky informácie a názory, ktoré budú pri zisťovaní poskytnuté budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA  6.12.2018

Obec Podbranč v spolupráci s DHZ Horná Dolina Vás pozýva na stretnutie s Mikulášom v piatok 7.12.2018 o 17,00 hod. na námestí v Majeričkách. Podávať sa budú lokše, varené víno a punč. V prípade nepriaznivého počasia bude pripravený stan. 

Únia žien Podbranč pozýva svoje členky na vianočné posedenie, ktoré sa bude konať v sobotu 8.12.2018 o 17,00 hod. v budove Obecného úradu. 

HLÁSENIE ZO DŇA  4.12.2018

Pozývame Vás na 1 ustanovujúce verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dnes 4.12.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu. 

Obec Podbranč v spolupráci s DHZ Horná Dolina Vás pozýva na stretnutie s Mikulášom v piatok 7.12.2018 o 17,00 hod. na námestí v Majeričkách. Podávať sa budú lokše, varené víno a punč. 

Únia žien Podbranč pozýva svoje členky na vianočné posedenie, ktoré sa bude konať v sobotu 8.12.2018 o 17,00 hod. v budove Obecného úradu. 

 

 

HLÁSENIE ZO DŇA  3.12.2018

Upozorňujeme občanov v časti obce Podzámok, aby počas zimného obdobia neparkovali autá na ceste, lebo nie je možné vykonávať zimnú údržbu. Inak Správa a údržba ciest Senica nebude vyknávať zimnú údržbu cesty. 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v stredu 5.12.2018 o 18,00 hod. sa bude v zborovom dome konať 1. adventná večiereň.

Oznamujeme prerušenie distribúcie elektriny vo štvrtok  6.12.2018 v čase od 8,00 do 10,00 hod. Bez elektriny budú časti Dolná dolina od domu 177 po 218 a časť u Nečasov.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 30.11.2018

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 2.12.2018 o 9,00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie s prisluhovaním večere Pánovej.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 21.11.2018

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu dňa 24.novembra 2018, poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Jurčecký Kopec, Chorvátske, Huboče, Martišská dolina a Ostrý Vrch. Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali. Ďakujeme za pochopenie.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 16.11.2018

Riaditeľka Základnej školy Sobotište, z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 5 ročníka zo SJ a Matematiky, vyhlasuje riaditeľské voľno na stredu 21.11.2018 pre žiakov 6,7,8 a 9 ročníka. Žiaci 1-4 ročníka budú mať vyučovanie podľa naplánovaného rozvrhu.

Školský klub a jedáleň bude v prevádzke pre deti 1 až 5 ročníka. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 14.11.2018

Smútiaca rodina oznamuje, že vo veku 80 rokov zomrela pani Mária Kadlečíková z Majeričiek.

Pohreb zomrelej bude vo štvrtok 15.11.2018 o 14,00 hod v dome smútku s cirkevným obradom.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 12.11.2018

Pri príležitosti 100. výročia skončenia 1. svetovej vojny sa pri pamätníku 1. sv. vojny v Majeričkách uskutoční spomienka na obete, rodákov z Podbranča dnes o 14.00 hod.

 

Hlásenie zo dňa 6.11.2018

V sobotu 10.11.2018 sa v čase od 7-22 hod. v zasadačke Obecného úradu budú konať voľby do samosprávy obcí  t.j. voľba starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva.

Záujemcovia o prenosnú urnu, nech sa nahásia na Obecnom úrade. 

 

Hlásenie zo dňa 31.10.2018

Technické služby Senica oznamujú, že zajtra 1.11.2018 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu podľa plánovaného rozpisu.

 

Obecný úrad Podbranč oznamuje, že v piatok 2.11.2018 bude obecný úrad zatvorený. 

 

Obec Sobotište Vás srdečne pozýva na tradičný Martinský jarmok, ktorý sa uskutoční v sobotu

3. 11.2018 v parku za kaštieľom, v čase od 7.00 do 14.00 hod. Bude sa predávať textil, obuv, odevy, hračky, záclony, cukrovinky, keramika, výrobky z dreva. Samozrejme nebude chýbať anie chutné občerstvenie, atrakcie pre deti a živá hudba. Organizátori i predajcovia sa tešia na Vašu návštevu. 

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 4.11.2018  o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

 

 

 

Hlásenie zo dňa 29.10.2018

Technické služby Senica oznamujú, že zajtra 30.10.2018 sa uskutoční vývoz triedeného odpadu - papier, plast, sklo a kov a vo štvrtok 1.11.2018 vývoz komunálneho odpadu podľa plánovaného rozpisu.

Oznamujeme, že jóga sa bude cvičiť  zajtra  30.10.2018 a každý utorok v zmenenom čase od 18,00 do 19,00 hod.

Obecný úrad Podbranč oznamuje, že v piatok 2.11.2018 bude obecný úrad zatvorený. 

 

Obec Sobotište Vás srdečne pozýva na tradičný Martinský jarmok, ktorý sa uskutoční 3. 11.2018 t.j. sobotu v parku za kaštieľom, v čase od 7.00 do 14.00 hod. Bude sa predávať textil, obuv, odevy, hračky, záclony, cukrovinky, keramika, výrobky z dreva. Samozrejme nebude chýbať anie chutné občerstvenie, atrakcie pre deti a živá hudba. Organizátori i predajcovia sa tešia na Vašu návštevu. 

 

 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 26.10.2018

Technické služby Senica oznamujú, že v utorok 30.10.2018 sa aj napriek sviatku, vývoz triedeného odpadu uskutoční podľa plánovaného rozpisu. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 24.10.2018

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že v dňoch od 29.10. 2018 do 2.11.2018 vrátane nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje Mudr. Kovačič v poliklinike Senica. 

Žiadame občanov o nahlásenie nefunkčných svetiel na verejnom osvetlení, z dôvodu plánovanej údržby, aby zistenú skutočnosť nahlásili na obecnom úrade. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 22.10.2018

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že v dňoch od 29.10. 2018 do 2.11.2018 vrátane nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje Mudr. Kovačič v poliklinike Senica. 

 

Smútiaca rodina  oznamuje, že vo veku 78 rokov zomrela p. Mária Kadlečíková od Slezákov. Pohreb zomrelej bude v zajtra, 23.októbra, o 14.00 hod. v dome smútku na Podbranči s cirkevným obradom.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 19.10.2018

Obec Podbranč pozýva občanov na stretnutie dôchodcov, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 21.10., o 16-.00 hod. v kultúrnom dome na Podzámku. V programe vystúpia deti z materskej a základnej školy a Malá dychová hudba RUBÍN zo Skalice. Všetkých Vás srdečne pozývame.

BVS oznamuje občanom, že od dnes, 19.10., bude prebiehať v obci odpisovanie stavu vodomerov. Občania, ktorí nebudú doma, je potrebné nechať stav vodomera na viditeľnom mieste.

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu,21. októbra, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 18.10.2018

BVS oznamuje občanom, že dňa  od 19.10.2018 bude prebiehať v obci odpisovanie stavu vodomerov. Občania, ktorí nebudú doma je potrebné nechať stav vodomeru na viditeľnom mieste. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 17.10.2018

Obec Podbranč pozýva občanov na stretnutie dôchodcov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 21.10.2018 o 16,00 hod. v kultúronom dome na Podzámku.  V  programe vystúpia deti z  materskej a základnej školy a Malá dychová hudba Rubín zo Skalice. Všetkých Vás srdečne pozývame. 

 

Hlásenie zo dňa 16.10.2018

Polícia v uplynulých dňoch opäť zaznamenala niekoľko prípadov podvodov na senioroch a z uvedeného dôvodu by sme chceli osloviť občanov prostredníctvom tohto upozornenia.