Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Hlásenia obecného rozhlasu

HLÁSENIE ZO DŇA 22.2.2018

Smútiaca rodina Jankovýchová oznamuje, že vo veku 51 rokov zomrel p. Cyril Jankových od Chňupov. Pohreb zomrelého bude v sobotu, 24.2., o 14.00 hod. v dome smútku na Podbranči s cirkevným obradom. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 21.2.2018

BVS, a.s. žiada občanov, aby si skontrolovali vodovodné prípojky, lebo dochádza k veľkému úniku vody. Ak niekto spozoroval také miesto, nech to nahlási na poruchy BVS alebo na obecný úrad.

TS Senica, a.s. upozorňujú občanov, že odvoz komunálneho odpadu sa zajtra, 22.2., začne ráno už od 6.00 hod.

Záhradné centrum Tilia Sobotište prijíma objednávky na sadbové zemiaky. Prihlásiť sa treba do konca týždňa na tel. č. 0903/49 59 57.

Stratila sa fenka, rasa nemecký prepeličiar, počuje na meno IZA, je hnedej farby. Kto by ju videl alebo našiel, nech volá na tel. č. 0903/ 18 59 48.  Ďakujeme.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 20.2.2018

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v zajtra, 21. februára, o 16.30 hod.  sa bude konať v zborovej miestnosti 1. pôstna večiereň.

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu,25. februára, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie s večerou Pánovou.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 14.2.2018

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Podbranči pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok, 16. februára 2018, o 14.00 hod. v hasičskej zbrojnici na Dolnej Doline.

Výbor DHZ Horná Dolina  pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu, 17. februára 2018, o 15.30 hod. v hasičskej zbrojnici v Majeríčkach. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 2.2.2018

Pošta v Sobotišti bude v pondelok, 5.2.2018, zatvorená.

MŠ Sobotište Vás pozýva na detský karneval, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 4.2., od 15.00 hod. v kultúrnom dome v Sobotišti.

 

 HLÁSENIE ZO DŇA 26.1.2018

Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad, resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú toto pôdu aj naďalej  užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu,  28. januára, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 24.1.2018

Riaditeľka MŠ v Sobotišti oznamuje, že prevádzka MŠ bude v dňoch 25. a 26.1.2018, t.j. štvrtok a piatok, prerušená z dôvodu

vysokej chorobnosti detí.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 22.1.2018

Pošta v Sobotišti bude zajtra, 23.1., zatvorená.

BVS a.s. upozorňuje občanov, aby si skontrolovali vodovodné prípojky, či neuniká voda. V prípade zistenia, treba únik vody nahlásiť na BVS.

Oznamuje občanom, že do 31. januára 2018 je treba  podať priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa a zároveň oznámiť zmeny týkajúce sa poplatku za odpady. Upozorňujeme teda daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností. Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania, sú kúpa a  predaj nehnuteľností, darovanie, zdedenie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou, právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, právoplatné povolenie na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava, dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (min. 5 rokov), zmena výmery parciel. Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré daňový poplatník vlastní, má v nájme, či užíva, priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 19.1.2018

Výbor DHZ Dolná Dolina pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 21.1., o 14.00 hod. v zasadačke hasičskej zbrojnice Dolná Dolina.

BVS a.s. upozorňuje občanov, aby si skontrolovali vodovodné prípojky, či neuniká voda. V prípade zistenia, treba únik vody nahlásiť na BVS.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 17.1.2018

Obecný úrad v Podbranči bude zajtra, 18.1., z technických príčin zatvorený.

Výbor DHZ Dolná Dolina pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 21.1., o 14.00 hod. v zasadačke hasičskej zbrojnice Dolná Dolina. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 16.1.2018

Smútiaca rodina Kadlečíková oznamuje, že vo veku 84 rokov zomrel p. Ján Kadlečík od Slezákov. Pohreb zomrelého bude v stredu,17.1., o 14.00 hod. v dome smútku na Podbranči s cirkevným obradom. 

Smútiaca rodina oznamuje, že vo veku 82 rokov zomrela p. Mária Zríniová z Podzámku naposledy bytom Myjava. Pohreb zomrelej bude vo štvrtok, 18.1., o 13.00 hod. v DS v Myjave s cirkevným obradom.


HLÁSENIE ZO DŇA 5.1.2018

ZO SZCH Sobotište usporiada XVI. Oblastnú výstavu holubov a XIX. Miestnu výstavu králikov a hydiny v 
KD Sobotište v dňoch 6. a 7. januára. Pre verejnosť je výstava otvorená v sobotu od 7.00 do 19.00 hod.
a v nedeľu od 7.00 do 16.00 hod.  

Dňa 8.1.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútro-
očný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse
pred obecným úradom, v čase od 9:00 do 10:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

 

Upozorňujeme občanov, že zber plastov, skla, papiera a kovových obalov sa uskutoční  v utorok, 9. januára 2018 od 7.00 hod.

Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad, resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú toto pôdu aj naďalej  užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 22.12.2017

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v pondelok, 25. decembra, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

ZO Jednoty dôchodcov v Podbranči pozýva svojich členov na každoročné posedenie pri vianočnom stromčeku, ktoré sa uskutoční v stredu, 27. decembra, o 14.00 hod. v hasičskej zbrojnici na Dolnej Doline. Výbor ZO želá všetkým šťastné a pokojné vianoce.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 12.12.2017

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v zajtra, 13.12., o 16.30 hod. sa bude konať v zborovej miestnosti 2. adventná večiereň.

Únia žien v Podbranči pozýva svoje členky s partnermi na vianočné posedenie, ktoré sa bude konať v sobotu, 16.12., o 17.00 hod v kultúrnom dome na Podzámku. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 5.12.2017

BVS a.s. oznamuje občanom, že  zajtra sa  od 8.00 do 12.00 hod.  bude čistiť vodojem. Môže sa stať, že budú domácnosti v tomto čase bez vody.

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v zajtra, 6.12., o 16.30 hod. sa bude konať v zborovej miestnosti 1. adventná večiereň.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 5.12.2017

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v zajtra, 6.12., o 16.30 hod. sa bude konať v zborovej miestnosti 1. adventná večiereň.

Západoslovenská distribučná oznamuje, že v stredu, 6.12., v čase od 8.30 do 14.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie časti obce: Horná Dolina, Dolní Kutálci, U Tomanov, Pláňava.

Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad, resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú toto pôdu aj naďalej  užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 4.12.2017

Západoslovenská distribučná oznamuje, že v stredu, 6.12., v čase od 8.30 do 14.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie časti obce: Horná Dolina, Dolní Kutálci, U Tomanov, Pláňava.

Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad, resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú toto pôdu aj naďalej  užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 1.12.2017

Obec Podbranč v spolupráci s DHZ Horná Dolina Vás pozýva na stretnutie s Mikulášom v sobotu, 2.12., o 17.00 hod. v Majeríčkach.

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu, 03. decembra, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie s Večerou Pánovou.

Západoslovenská distribučná oznamuje, že v stredu, 6.12., v čase od 8.30 do 14.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie časti obce: Horná Dolina, Dolní Kutálci, U Tomanov, Pláňava.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 28.11.2017

Obec Podbranč v spolupráci s DHZ Horná Dolina Vás pozýva na stretnutie s Mikulášom v sobotu, 2.12., o 17.00 hod. v Majeríčkach.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 23.11.2017

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč oznamuje občanom, že v sobotu, 25.11., poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Jurčecký kopec, Chorvátske, Huboče, Martišská Dolina a Ostrý vrch. Žiadame občanov, aby sa v  čase od 8.00 do 16.00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali. Ďakujeme za porozumenie.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 20.11.2017

Riaditeľ ZŠ Sobotište z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky – Monitor 5, vyhlasuje na stredu, 22. novembra, pre žiakov 1.-4. a 6.-9. ročníka riaditeľské voľno. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 13.11.2017

Západoslovenská distribučná oznamuje, že vo štvrtok, 16.11., v čase od 8.00 do 10.30 hod. budú bez dodávky elektrickej energie časti obce: Chňupé, Drieňové, Martiské, Rítka,  Martišé a Slezáci. A v čase od 11.30 do 14.15 hod. budú bez dodávky elektrickej energie časti: Dolná Dolina, Kopanica, Biely Majer, U Nečasov, Švrčkov Járek.  

Obecný úrad v Podbranči bude vo štvrtok, 16. novembra, z dôvodu výpadku el. energie zatvorený. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 10.11.2017

Obec Sobotište vás srdečne pozýva na Martinský jarmok, v sobotu, 11.11., v parku za obecným úradom v čase od 7.00 do 14.00 hod. Predávať sa budú výrobky z dreva, cukrovinky, obuv, ovocné stromčeky, textil, záclony, odevy, hračky a iný tovar.

TJ Sobotište vás pozýva na hodovú zábavu, v sobotu, 11.11., v KD Sobotište so začiatkom o 20.00 hod. Do tanca hrá skupina Janne Band, vystúpia mažoretky Taktik zo Sobotišťa, bufet zaobstará BeerHouse. Vstupeky v hodnote 5,- EUR si môžete zakúpiť v Záhradníctve Tília u p. Čenteša. 

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč oznamuje občanom, že zajtra, 11.11., poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Háje, Krúžky a Brehy po Švrčkov Járek. Žiadame preto občanov, aby sa v daných lokalitách v čase od 8.00 do 14.00 hod. z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali. Ďakujeme za porozumenie.

 

 HLÁSENIE ZO DŇA 9.11.2017

Obec Sobotište vás srdečne pozýva na Martinský jarmok, v sobotu, 11.11., v parku za obecným úradom v čase od 7.00 do 14.00 hod. Predávať sa budú výrobky z dreva, cukrovinky, obuv, ovocné stromčeky, textil, záclony, odevy, hračky a iný tovar.

TJ Sobotište vás pozýva na hodovú zábavu, v sobotu, 11.11., v KD Sobotište so začiatkom o 20.00 hod. Do tanca hrá skupina Janne Band, vystúpia mažoretky Taktik zo Sobotišťa, bufet zaobstará BeerHouse. Vstupeky v hodnote 5,- EUR si môžete zakúpiť v Záhradníctve Tília u p. Čenteša.  

 

HLÁSENIE ZO DŇA 02.11.2017

V sobotu, 4. novembra, sa konajú voľby do orgánov samosprávnych krajov. V našej obce je volebnou miestnosťou zasadačka obecného úradu a voľby prebiehajú v čase od 7.00 do 22.00 hod. Upozorňujeme občanov, ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti a majú záujem voliť do prenosnej schránky, aby to oznámili na obecnom úrade do piatka, 3.11., do 15.30 hod.

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu, 5. novembra, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

TJ Podbranč pozýva svojich priaznivcov na majstrovský futbalový zápas s TJ Dojč, ktorý sa odohrá v nedeľu, 5. novembra, o 10.00 hod. na ihrisku v Podbranči.

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že od 7. do 20. novembra nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Kovačič v poliklinike  v Senici. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 25.10.2017

BVS a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 25. a 26.októbra, streda a štvrtok, budú pracovníci BVS prevádzať odpočet vodomerov. Občania, ktorí nebudú doma, nech nechajú odpis na viditeľnom mieste.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Podbranči pozýva svojich členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok, 31. októbra, po 14. hodine v hasičskej zbrojnici na Dolnej Doline. Na vašu účasť s dobrou náladou sa teší výbor.

Obecný úrad v Podbranči bude v piatok, 27. októbra, zatvorený.

Smútiaca rodina Zríniová oznamuje, že vo veku 82 rokov zomrel p. Juraj Zríni od Slezákov, posledne bytom Senica. Pohreb zomrelého bude v piatok, 27. októbra, o 14.00 hod. v dome smútku na Podbranči s cirkevným obradom. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 24.10.2017

BVS a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 25. a 26.októbra, streda a štvrtok, budú pracovníci BVS prevádzať odpočet vodomerov. Občania, ktorí nebudú doma, nech nechajú odpis na viditeľnom mieste.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Podbranči pozýva svojich členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 27. októbra, po 14. hodine v hasičskej zbrojnici na Dolnej Doline. Na vašu účasť s dobrou náladou sa teší výbor.

Obecný úrad v Podbranči bude v piatok, 27. októbra, zatvorený.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 20.10.2017

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu, 22. októbra, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že v utorok, 24.10., bude z technických príčin ordinovať doobeda v čase od 7.30 do 11.00 hod.

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Sobotišti Vás všetkých pozýva na miestnu výstavu ovocia a zeleniny, ktorá bude v kultúrnom dome v Sobotišti dňa 21.10.2017 to je sobota od 14.00 hod. do 20.00 hod. a dňa 22.10.2017 to je nedeľa od 14.00 hod. do 19.00 hod. Súčasťou výstavy bude aj ochutnávka jabĺk. Ochutnávka bude v kultúrnom dome dňa 22.10.2017 t. j. nedeľa od 16.00 hod. Vzorky na výstavu môžu priniesť všetci občania nielen zo Sobotišťa ale aj z okolitých dedín dňa 20.10.2017 to je piatok od 15.00 hod. do 20.00 hod. do kultúrneho domu v Sobotišti. Vystavovať sa bude ovocie, zelenina a rôzne produkty vyrobené z ovocia a zeleniny. Všetkým vopred ďakujeme za vzorky a účasť na tejto našej výstave. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 19.10.2017

Smútiaca rodina Kutálková oznamuje, že vo veku 71 rokov zomrela p. Želmíra Kutálková.. Pohreb zomrelej bude v sobotu, 21. októbra, o 14.00 hod. v dome smútku na Podbranči s cirkevným obradom.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 18.10.2017

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Sobotišti Vás všetkých pozýva na miestnu výstavu ovocia a zeleniny, ktorá bude v kultúrnom dome v Sobotišti dňa 21.10.2017 to je sobota od 14.00 hod. do 20.00 hod. a dňa 22.10.2017 to je nedeľa od 14.00 hod. do 19.00 hod. Súčasťou výstavy bude aj ochutnávka jabĺk. Ochutnávka bude v kultúrnom dome dňa 22.10.2017 t. j. nedeľa od 16.00 hod. Vzorky na výstavu môžu priniesť všetci občania nielen zo Sobotišťa ale aj z okolitých dedín dňa 20.10.2017 to je piatok od 15.00 hod. do 20.00 hod. do kultúrneho domu v Sobotišti. Vystavovať sa bude ovocie, zelenina a rôzne produkty vyrobené z ovocia a zeleniny. Všetkým vopred ďakujeme za vzorky a účasť na tejto našej výstave.

Firma Zuzana príde do našej obce zajtra t.j. vo štvrtok  19.10. predávať kytice, vence a aranžmá k pamiatke zosnulých za veľmi dobré ceny. Predávať bude pred OÚ o 13:30 hod., na Podzámku o 14:30 hod. a  v časti Majeričky od  15:15 hod.  

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu, 22.10.2017, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 17.10.2017

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Sobotišti Vás všetkých pozýva na miestnu výstavu ovocia a zeleniny, ktorá bude v kultúrnom dome v Sobotišti dňa 21.10.2017 to je sobota od 14.00 hod. do 20.00 hod. a dňa 22.10.2017 to je nedeľa od 14.00 hod. do 19.00 hod. Súčasťou výstavy bude aj ochutnávka jabĺk. Ochutnávka bude v kultúrnom dome dňa 22.10.2017 t. j. nedeľa od 16.00 hod. Vzorky na výstavu môžu priniesť všetci občania nielen zo Sobotišťa ale aj z okolitých dedín dňa 20.10.2017 to je piatok od 15.00 hod. do 20.00 hod. do kultúrneho domu v Sobotišti. Vystavovať sa bude ovocie, zelenina a rôzne produkty vyrobené z ovocia a zeleniny. Všetkým vopred ďakujeme za vzorky a účasť na tejto našej výstave. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 11.10.2017

Obec Podbranč pozýva všetkých seniorov na stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 15. októbra, so začiatkom o 15.00 hod. v kultúrnom dome na Podzámku.

Reštaurácia Matulúv dvúr Sobotište hľadá pomocnú silu do kuchyne. Bližšie informácie v reštaurácii alebo na tel. č. 0915/10 87 81.

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že v piatok, 13. októbra, nebude ordinovať. Súrne prípady zastupuje MUDr. Kovačič v poliklinike v Senici.

Pošta v Sobotišti bude zajtra, 12.10., otvorená len do 9.30 hod. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 6.10.2017

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu, 8. októbra, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie s poďakovaním za úrody zeme.

Smútiaca rodina Michnová oznamuje, že vo veku 91 rokov zomrela p. Zuzana Plesserová z Podzámku. Pohreb zomrelej bude v pondelok, 9. októbra, o 14.00 hod. v dome smútku na Podbranči s cirkevným obradom. Pochovaná bude na cintoríne na Podzámku.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 4.10.2017

Firma Zuzana príde k nám zajtra t.j. vo štvrtok  5.10. do našej obce predávať ako každý rok kytice, vence a aranžmá k pamiatke zosnulých za veľmi dobré ceny. Predávať bude pred OÚ o 13:30 hod., na Podzámku o 14:30 hod. a  v časti Majeričky od  15:15 hod. 

I tento rok sa koná slávnostné podujatie pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu a vyhlásenie výsledkov novinárskej súťaže KROK 2016 v Bratislave v budove Slovenského rozhlasu, Štúdio 2.Ak máte záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, ktorá sa koná 14. októbra 2017, môžete sa prihlásiť u p. Jankovýchovej v predajni v Majeričkách alebo na obecnom úrade.Zabezpečený je autobus, ktorý odchádza z Myjavy o 14:00 h cez Dolnú Dolinu do Sobotišťa.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 29.9.2017

Oznamujeme, že do nedele, 1.10., v čase od 7.30 do 19.30 hod. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať: vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy. Do kontajnera nepatria pneumatiky, objemný a komunálny odpad!

Únia žien v Podbranči pozýva svoje členky na členskú schôdzu dnes o 19:00 h v priestoroch obecného úradu. Účasť nutná.

TJ Podbranč pozýva svojich priaznivcov na majstrovský futbalový zápas s TJ Prietrž, ktorý sa odohrá v nedeľu, 1. októbra, o 10.00 hod. na ihrisku v Podbranči. Čapuje sa pivo zdarma.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 25.9.2017

Oznamujeme, že od štvrtka, 28.9., do nedele, 1.10., v čase od 7.30 do 19.30 hod. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať: vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy. Do kontajnera nepatria pneumatiky, objemný a komunálny odpad!

Pošta v Sobotišti bude vo štvrtok, 28.9., zatvorená.

Únia žien v Podbranči pozýva svoje členky na členskú schôdzu v piatok, 29. 9. o 19:00 h v priestoroch obecného úradu. Prejednávať sa bude účasť našich členiek na slávnostnom programe k Svetovému dňu reumatizmu 2017 a iné záležitosti spojené s činnosťou organizácie. Účasť nutná.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 14.9.2017

Obec Hlboké Vás pozýva na spomienkovú slávnosť a odhalenie pamätnej tabule Jozefa Miloslava Hurbana v nedeľu, 17. septembra. Program: 10.00 hod. slávnostné služby Božie, 11.45 hod. slávnosť pri Mohyle J.M.Hurbana, 12.30 hod. slávnostné odhalenie Pamätnej tabule J.M. Hurbana, 14.00 hod. kultúrny program v KD: literárno-hudobná kompozícia: Piesne na teraz, Hlboké slovo z Hlbokého, umelecké slovo: Juraj Sarvaš, spev: Danubius Octet Singers, vystúpenie FS Devín.

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že od 18. do 21. septembra nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinovať bude od piatka, 22.9. Zastupuje MUDr. Kovačič v poliklinike v Senici.

Pohostinstvo LUX Sobotište príjme do TPP čašníka alebo čašníčku aj nevyučených. Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0905/626295 alebo priamo na prevádzke. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 13.9.2017

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že od 18. do 21. septembra nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinovať bude od piatka, 22.9. Zastupuje MUDr. Kovačič v poliklinike v Senici.

Pohostinstvo LUX Sobotište príjme do TPP čašníka alebo čašníčku aj nevyučených. Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0905/626295 alebo priamo na prevádzke. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 5.9.2017

Obec Podbranč v spolupráci s Úniou žien v Podbranči a DHZ Horná Dolina Vás pozýva na Hodové slávnosti v nedeľu, 10.9., od 14.00 hod. v areáli kultúrneho domu na Podzámku. V programe vystúpi folklórna skupina zo Sobotišťa, folklórna skupina Gbelan, DFS Javorinka a spevácka skupina Bukovčané z Bukovca. V kultúrnom dome bude výstava pod názvom „Výrobky z dreva ako súčasť nášho života“ a ukážka tradičnej výroby drevených výrobkov. Občerstvenie zabezpečené. Tak neváhajte a príďte prežiť hody v ľudovom duchu.

DHZ Podbranč – Dolná Dolina Vás pozýva na hodovú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu, 9.9., v areáli pod obecným úradom so začiatkom o 19.00 hod. Do tanca hrá skupina REMI. Tombola a občerstvenie zabezpečené. Vstupné 2,50 €. V prípade nepriaznivého počasia sa zábava nekoná.!!

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu,10. septembra  2017, o 10.30 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti slávnostné služby Božie.

ZO SZCH v Podbranči Vás pozýva na výstavu drobného zvieratstva, ktorá sa bude konať v sobotu, 9.9., v čase od 13.00 do 19.00 hod. a v nedeľu, 10.9., v čase od 8.00 do 18.00 hod. 

TJ Podbranč pozýva svojich priaznivcov na majstrovský futbalový zápas s TJ Vrádište, ktorý sa odohrá v nedeľu, 10. septembra, o 16.30 hod. na ihrisku v Podbranči. 

 

HLÁSENIE  ZO DŇA 30.8.2017

Riaditeľ ZŠ Sobotište oznamuje žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 bude v pondelok, 4. septembra,  o 9.00 hod. v priestoroch ZŠ. Žiaci si prinesú so sebou prezuvky.

Výbor DHZ Dolná Dolina pozýva svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční  v nedeľu, 3. septembra, o 17.00 hod. v hasičskej zbrojnici na Dolnej Doline. Účasť nutná!

TJ Podbranč pozýva svojich priaznivcov na majstrovský futbalový zápas s TJ Rovensko, ktorý sa odohrá v nedeľu, 3. septembra, o 10.00 hod. na ihrisku v Podbranči.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 21.8.2017

TS Senica upozorňujú, že z dôvodu sviatku sa zber skla, papiera, plastov a kovov uskutoční zajtra, 22. augusta.

Vedúca Pošty v Sobotišti oznamuje, že v utorok, 22.8., bude pošta otvorená  do 14.30 h a vo štvrtok, 24.8., bude otvorená  len do 12.00 h. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 18.8.2017

TS SEnica upozorňujú občanov, že z dôvodu sviatku sa zber plastov, papiera, skla a kovov uskutoční v utorok, 22.8.

TJ Podbranč pozýva svojich priaznivcov na majstrovský futbalový zápas s TJ Trnovec, ktorý sa odohrá v nedeľu, 20. augusta, o 10.00 hod. na ihrisku v Podbranči.

Vedúca Pošty v Sobotišti oznamuje, že v utorok, 22.8., bude pošta otvorená  do 14.30 h a vo štvrtok, 24.8., bude otvorená  len do 12.00 h.

Na hody bude výstava venovaná drevu a výrobkom z dreva.  Prosíme občanov, ktorý majú rôzne výrobky z dreva alebo zariadenie, ktoré sa používajú v kuchyni, spálni, v hospodárstve, hračky a pod. a boli by ochotní ich zapožičať na výstavu, aby to nahlásili na obecný úrad alebo v potravinách v Majeričkách. Vopred vám ďakujeme.

Poľnohospodárske družstvo Senica v spolupráci s Mestom Senica Vás pozýva na tradičný „Dostihový deň v Senici“, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 20.8., na dostihovej dráhe v mestskej časti Čáčov so začiatkom o 13.30 hod. Program dostihov: 5 rovinových dostihov a jedna steeplechase cross-country. Poľnohospodárske družstvo Senica pripravilo okrem kvalitných dostihov aj nasledovný program: dostihy poníkov + dostihy miniklusákov, hrá dychová hudba Búranka, vystúpenie tanečnej skupiny SONNY Senica, možnosť sledovania dostihov na veľkoplošnej LED obrazovke, predaj čerstvého maku, bohatú tombolu, kvalitné občerstvenie, atraktívne stávky s výplatou ihneď po dobehu. Usporiadatelia sa tešia na Vašu účasť.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 4.8.2017

TJ Podbranč pozýva svojich priaznivcov na majstrovský futbalový zápas s TJ Osuské, ktorý sa odohrá v nedeľu, 6. augusta, o 10.00 hod. na ihrisku v Podbranči.

Na hody bude výstava venovaná drevu a výrobkom z dreva.  Prosíme občanov, ktorý majú rôzne výrobky z dreva alebo zariadenie, ktoré sa používajú v kuchyni, spálni, v hospodárstve, hračky a pod. a boli by ochotní ich zapožičať na výstavu, aby to nahlásili na obecný úrad alebo v potravinách v Majeričkách. Vopred vám ďakujeme.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 1.8.2017

Dňa 3.8.2017 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný
tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred
obecným úradom, v čase od 15:00 do 16:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

Na hody bude výstava venovaná drevu a výrobkom z dreva.  Prosíme občanov, ktorý majú rôzne výrobky z dreva alebo zariadenie, ktoré sa používajú v kuchyni, spálni, v hospodárstve, hračky a pod. a boli by ochotní ich zapožičať na výstavu, aby to nahlásili na obecný úrad alebo v potravinách v Majeričkách. Vopred vám ďakujeme. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 26.7.2017

BVS, a.s.  oznamuje, že zajtra v čase od 8.00 do 12.00 hod.  bude prerušená dodávka vody z dôvodu opravy vodojemu.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 17.7.2017

TJ Podbranč Vás pozýva na tradičný Dedinský futbalový turnaj, ktorý sa bude konať v sobotu, 22. júla, o 13.00 hod. na futbalovom ihrisku v Podbranči. Zúčastnia sa mužstvá: Majeríčky, Kopanica, Slezáci a Podzámok. Každý kto má chuť si môže prísť zahrať a zabaviť sa. Sprievodnou akciou bude súťaž v kopaní 11-tok a bohatá tombola. Občerstvenie je zabezpečené. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 14.7.2017

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu,16. júla  2017, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 6.7.2017

Predsedníctvo CZ Sobotište ďakuje všetkým rodinám, bratom a sestrám, ktorí s podieľali na zabezpečení dištriktuálneho dňa na hrade Branč.

Riaditeľ ZŠ Sobotište oznamuje rodičom žiakov, ktorí v školskom roku 2016/2017 navštevovali ZŠ, že cestovné za obdobie január až jún 2017 sa bude vyplácať v piatok, 7. júla, od 15.30 do 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu v Podbranči.

Brány hradu Branč otvorí už v nedeľu, 9. júla, o 14.00 hod. dedko Večerníček. Pripravený je pestrý, zábavný program pre menších i väčších, plný hier, zábavy, divadla a športu. Čakajú vás nielen sladké odmeny. V programe divadlo Jaja predstaví nezbednú, vrtošivú a namyslenú  princeznú Frmfulínu, o veselé a zábavné predstavenie sa postará Fifo, Vierka a začarované prasiatko. Pricválajú aj štvornohý kamaráti, ktorí radi ponosia všetkých odvážlivcov. Deti určite poteší skákací hrad, maľovanie na tvár, dielničky a iné atrakcie. Smäd a hlad zaženiete v bufete. Vstupné- dospelí 2,50 € a deti 1,050 €. Príďte zažiť rozprávkové popoludnie na hrade Branč.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 3.7.2017

Západoslovenská distribučná oznamuje, že bude vykonávať odpočet všetkých elektromerov v čase od 3. do 7. júla. V prípade neprítomnosti treba vystaviť stav elektromera na viditeľné miesto.

Biskupský úrad ZD ECAV vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč v stredu, 5. júla. Na spomienkových slávnostných službách Božích o 10.0 hod. budeme spomínať na našich vierozvestov Cyrila a Metoda, majstra Jana Husa i evanjelických martýrov cirkvi. Kazateľom slova Božieho bude brat Mgr. Juraj Bálint, zborový farár z CZ Nadlak zo Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku. Program bude obohatený vystúpením zborového spevokolu EFATA z CZ ECAV Ostrá Lúka, Detskej hudobnej skupiny z CZ ECAV Sása a hudobnej skupiny „Switch On“ z CZ ECAV Vrbovce. Pre deti sú pripravené detské služby Božie a rôzne animácie. Tešíme sa na spoločné stretnutie na Branči. Predsedníctvo CZ v Sobotišti Vás pri tejto príležitosti prosí o zabezpečenie občerstvenia v podobe zákuskov a koláčov. Tieto možno priniesť v stredu, 5. júla, ráno do 8.00 hod. do zborového domu, v Majeričkách pri autobusovej zastávke a na Podzámku k p. Zuzane Tomanovej Za pomoc vopred ďakujeme.

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 6. júla (štvrtok) v čase od 08.45 do 11.45 hod. bez dodávky elektriny  časti obce Bukovina, Varsíci a Žľab.V čase od 11.45 do 14.40 hod. budú bez dodávky elektriny tieto časti obce: Kopanica, Biely Majer a Dolná Dolina -  č.d. 177-218, U Nečasov, U Bajzov.

Brány hradu Branč otvorí už v nedeľu, 9. júla, o 14.00 hod. dedko Večerníček. Pripravený je pestrý, zábavný program pre menších i väčších, plný hier, zábavy, divadla a športu. Čakajú vás nielen sladké odmeny. V programe divadlo Jaja predstaví nezbednú, vrtošivú a namyslenú  princeznú Frmfulínu, o veselé a zábavné predstavenie sa postará Fifo, Vierka a začarované prasiatko. Pricválajú aj štvornohý kamaráti, ktorí radi ponosia všetkých odvážlivcov. Deti určite poteší skákací hrad, maľovanie na tvár, dielničky a iné atrakcie. Smäd a hlad zaženiete v bufete. Vstupné- dospelí 2,50 € a deti 1,050 €. Príďte zažiť rozprávkové popoludnie na hrade Branč.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 30.6.2017

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu,02. júla  2017, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

Biskupský úrad ZD ECAV vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč v stredu, 5. júla. Na spomienkových slávnostných službách Božích o 10.0 hod. budeme spomínať na našich vierozvestov Cyrila a Metoda, majstra Jana Husa i evanjelických martýrov cirkvi. Kazateľom slova Božieho bude brat Mgr. Juraj Bálint, zborový farár z CZ Nadlak zo Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku. Program bude obohatený vystúpením zborového spevokolu EFATA z CZ ECAV Ostrá Lúka, Detskej hudobnej skupiny z CZ ECAV Sása a hudobnej skupiny „Switch On“ z CZ ECAV Vrbovce. Pre deti sú pripravené detské služby Božie a rôzne animácie. Tešíme sa na spoločné stretnutie na Branči. Predsedníctvo CZ v Sobotišti Vás pri tejto príležitosti prosí o zabezpečenie občerstvenia v podobe zákuskov a koláčov. Tieto možno priniesť v stredu, 5. júla, ráno do 8.00 hod. do zborového domu, v Majeričkách pri autobusovej zastávke a na Podzámku k p. Zuzane Tomanovej Za pomoc vopred ďakujeme.

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 6. júla (štvrtok) v čase od 08.45 do 11.45 hod. bez dodávky elektriny  časti obce Bukovina, Varsíci a Žľab.V čase od 11.45 do 14.40 hod. budú bez dodávky elektriny tieto časti obce: Kopanica, Biely Majer č.d. 177-190, U Nečasov, U Bajzov, Dolná Dolina č. 208-218.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 22.6.2017

Únia žien v Podbranči pozýva všetky členky na členskú schôdzu , ktorá sa uskutoční v piatok, 23. júna, o 19.30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Poľovnícke združenie Branč z vďaky za prenájom poľovných pozemkov k výkonu práva poľovníctva, pozýva všetkých vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný poľovný revír Branč, na posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční v sobotu, 24. júna, o 15.00 hod. v areáli pod obecným úradom. Divinovým gulášom budú zdarma pohostení vlastníci poľovných pozemkov, ktorí formou splnomocnenia súhlasia s výkonom práva poľovníctva na svojich pozemkoch, ale pohostení a vítaní budú aj tí, ktorí tak doteraz neurobili. Pripravené bude taktiež občerstvenie – čapované pivo a kofola, hry pre deti a reprodukovaná hudba.  Tešíme sa na Vašu účasť. Výbor poľovníckeho združenia Branč.

DHZ Dolná Dolina pozýva svojich členov v sobotu, 24. júna, o 18.00 hod.  na posedenie na Podhorí. Na účasť členov sa teší výber DHZ.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 20.6.2017

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že od 22.6. do 3.7. nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Kovačič v Poliklinike Senica.

Poľovnícke združenie Branč z vďaky za prenájom poľovných pozemkov k výkonu práva poľovníctva, pozýva všetkých vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný poľovný revír Branč, na posedenie pri guláši, ktoré sa uskutoční v sobotu, 24. júna, o 15.00 hod. v areáli pod obecným úradom. Divinovým gulášom budú zdarma pohostení vlastníci poľovných pozemkov, ktorí formou splnomocnenia súhlasia s výkonom práva poľovníctva na svojich pozemkoch, ale pohostení a vítaní budú aj tí, ktorí tak doteraz neurobili. Pripravené bude taktiež občerstvenie – čapované pivo a kofola, hry pre deti a reprodukovaná hudba.  Tešíme sa na Vašu účasť. Výbor poľovníckeho združenia Branč.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 16.6.2017

TJ Podbranč pozýva svojich priaznivcov na prípravný futbalový zápas s TJ Trenčín, ktorý sa odohrá dnes o 18.00 hod. na ihrisku v Podbranči. Zároveň pozýva na majstrovský futbalový zápas s TJ Prietrž,  ktorý sa odohrá v zajtra, 17. júna,  o 17.00 hod. na ihrisku v Podbranči. Na oboch zápasoch sa bude predávať čapované pivo.

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že od 22.6. do 3.7. nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Kovačič v Poliklinike Senica.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 9.6.2017

DHZ Horná Dolina Vás pozýva na XXV. ročník hasičskej súťaže Memoriál Milana Kadlečíka o pohár starostu obce, ktorá sa uskutoční v sobotu, 10. júna, na ihrisku v Podbranči so začiatkom o 12.00 hod.  Občerstvenie zabezpečené.

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Podbranči pozýva svojich členov i záujemcov o členstvo  na opekačku, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 11. júna, po 16.00 hod. v areáli drobnochovateľov. Prineste so sebou potraviny na opekanie a dobrú náladu. Ostatné občerstvenie zabezpečí výbor, ktorý sa teší na stretnutie.

Pošta v Sobotišti bude v utorok, 13.6., a vo štvrtok, 15.6.. zatvorená. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 6.6.2017

DHZ Horná Dolina Vás pozýva na XXV. ročník hasičskej súťaže Memoriál Milana Kadlečíka o pohár starostu obce, ktorá sa uskutoční v sobotu, 10. júna, na ihrisku v Podbranči so začiatkom o 12.00 hod.  Občerstvenie zabezpečené.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 2.6.2017

DHZ Horná Dolina Vás pozýva na tradičné váľanie mája spojené s oslavou MDD, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 4. júna, o 15.00 hod. pri budove obecného úradu. Pripravený bude bufet a cigánska.

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu,4. júna  2017, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 30.5.2017

Vedúca pošty v Sobotišti oznamuje, že vo štvrtok, 1. júna, bude pošta zatvorená.

DHZ Horná Dolina Vás pozýva na tradičné váľanie mája spojené s oslavou MDD, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 4. júna, o 15.00 hod. pri budove obecného úradu. Pripravený bude bufet a cigánska.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 24.5.2017

Kontajner na nebezpečný odpad bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený až do pondelka, 29. mája 2017, vždy v čase od 7.30 do 19.30 h. 

Vedúca pošty v Sobotišti oznamuje, že v piatok, 26. mája, bude pošta zatvorená z dôvodu školenia. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 19.5.2017

Občianske  združenie  – Folklórna  skupina  Sobotište   Vás   srdečne pozýva na  V. posedenie  pri  heligónke,  dňa  20. mája  2017 , t.j.  sobota,  o  14.00  hod.  v  kultúrnom  dome  Sobotište. V programe  vystúpia  heligonkári  z rôznych  kútov Slovenska  a  Moravy.Špeciálny  hosť : Ing. Emil Jelínek,  Juraj Kvočka  a  skupina „HELIGONICA“.Vstupné je 5,00 eur. Z uvedeného podujatia si bude možné objednať CD  v hodnote  8,00 eur. Usporiadatelia sa tešia na Vašu účasť !

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu,21. mája  2017, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

Oznamujeme občanom, že  od pondelka,  22.05. 2017  do  stredy, 24.05. 2016  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať: vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy. Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunálny odpad!

 

HLÁSENIE ZO DŇA 16.5.2017

Pošta Sobotište hľadá brigádnika na doručovanie v obci Sobotište na mesiace jún, júl a august. Práca je vhodná aj pre študentov a mamičky na rodičovskej dovolenke. V prípade záujmu kontaktujte vedúcu pošty v Sobotišti na tel. č. 034/6282100.

Pálenica u Varsíkov oznamuje, že dňa 20. mája bude ukončená prevádzka. Poslední záujemcovia nech sa urýchlene prihlásia.

Občianske  združenie  – Folklórna  skupina  Sobotište   Vás   srdečne pozýva na  V. posedenie  pri  heligónke,  dňa  20. mája  2017 , t.j.  sobota,  o  14.00  hod.  v  kultúrnom  dome  Sobotište. V programe  vystúpia  heligonkári  z rôznych  kútov Slovenska  a  Moravy. Špeciálny  hosť : Ing. Emil Jelínek,  Juraj Kvočka  a  skupina „HELIGONICA“.Vstupné je 5,00 eur. Z uvedeného podujatia si bude možné objednať CD  v hodnote  8,00 eur. Usporiadatelia sa tešia na Vašu účasť !

 

HLÁSENIE ZO DŇA 12.5.2017

TJ Podbranč pozýva svojich priaznivcov na majstrovský futbalový zápas s TJ Smrdáky,  ktorý sa odohrá v sobotu, 13. mája,  o 17.00 hod. na ihrisku v Podbranči. Bude sa predávať čapované pivo.

Smútiaca rodina oznamuje, že vo veku 91 rokov zomrel  p. Ján Junas zo Žiliny, rodák z Podbranča – Druhej Strany.   Pohreb zomrelého bude v pondelok, 15.mája, o 14.00 hod. v dome smútku v Podbranči s cirkevným obradom.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 5.5.2017

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu, 7. mája  2017, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

HLÁSENIE ZO DŇA 2.5.2017

Smútiaca rodina oznamuje, že vo veku 84 rokov zomrela p. Kristína Marčeková z časti u Slezákov. Posledná rozlúčka so zosnulou  bude v zajtra, 3. mája 2017, o 14.00 hod. v dome smútku v Podbranči s cirkevným obradom. Pochovaná bude na cintoríne v Starej Turej.

HLÁSENIE ZO DŇA 28.4.2017

Obecný úrad v Podbranči bude v utorok, 2.mája, z dôvodu školenia zatvorený.

DHZ Horná Dolina Vás pozýva na tradičné stavanie mája v nedeľu, 30. apríla, o 16.00 hod. pri budove obecného úradu. Pripravené je občerstvenie a cigánska pečienka.  

 

Divadelný spolok J.M.Hurbana Vás pozýva na divadelné predstavenie „Stostupňové pálené“, ktoré odohrá v sobotu, 29. apríla, o 19.00 hod. v KD Hlboké. Vstupné 3,- EUR..

 

1.Záhorácky retro klub Dojč Vás srdečne pozýva na 7. ročník retro osláv 1.mája, ktoré sa uskutočnia dňa 1. mája 2017 v obci Dojč pri kostole so začiatkom o 13.00hod. Zraz účastníkov manifestačného sprievodu bude od 10.30 hod. pri klampiarskych potrebách firmy Emtei v Dojči. Všetci ste vítaní v retro oblečení a tiež so staršou technikou – autá, traktory, motorky, vojenská technika. Po sprievode Vás čaká kultúrny program – do tanca hrá dychová hudba Šohajé, vystúpia mažoretky a možno budú i ďalšie prekvapenia. Prídite sa pobaviť a zaspomínať, čaká Vás chutné občerstvenie a dobrá nálada. Tešíme sa na Vašu účasť, bude nám spolu pekne a veselo.

 

Riaditeľka MŠ Sobotište oznamuje,  že zápis detí do MŠ Sobotište sa uskutoční  od 2. do 12.mája 2017 v čase od 15.00 do 16.30 hod.. Prijímame deti od 3 do 6 rokov. Prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.  Ak bude kapacita MŠ menšia, ako záujem zákonných zástupcov detí , budú brané do úvahy aj nasledovné kritériá: súrodenec už MŠ navštevuje, obaja zákonní zástupcovia sú zamestnaní, nástup dieťaťa v septembri, prednostne budú akceptované žiadosti podané v čase zápisu. K žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára dieťaťa. 

HLÁSENIE ZO DŇA 26.4.2017

Vo štvrtok, 27.4.2017,  príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 9:00 do 10:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

 DHZ Horná Dolina Vás pozýva na tradičné stavanie mája v nedeľu, 30. apríla, o 16.00 hod. pri budove obecného úradu. Pripravené je občerstvenie a cigánska pečienka.  

 

HLÁSENIE ZO DŇA 25.4.2017

Vo štvrtok, 27.4.2017,  príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 9:00 do 10:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

Divadelný spolok J.M.Hurbana Vás pozýva na divadelné predstavenie „Stostupňové pálené“, ktoré odohrá v sobotu, 29. apríla, o 19.00 hod. v KD Hlboké. Vstupné 3,- EUR..

Riaditeľka MŠ Sobotište oznamuje,  že zápis detí do MŠ Sobotište sa uskutoční  od 2. do 12.mája 2017 v čase od 15.00 do 16.30 hod.. Prijímame deti od 3 do 6 rokov. Prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.  Ak bude kapacita MŠ menšia, ako záujem zákonných zástupcov detí , budú brané do úvahy aj nasledovné kritériá: súrodenec už MŠ navštevuje, obaja zákonní zástupcovia sú zamestnaní, nástup dieťaťa v septembri, prednostne budú akceptované žiadosti podané v čase zápisu. K žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára dieťaťa.

HLÁSENIE ZO DŇA 21.4.2017

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu,23. apríla  2017, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti služby Božie.

TJ Podbranč pozýva svojich priaznivcov na majstrovský futbalový zápas s TJ Dojč,  ktorý sa odohrá v sobotu, 22. apríla,  o 16.30 hod. na ihrisku v Podbranči. Bude sa predávať čapované pivo.

Smútiaca rodina oznamuje, že vo veku 82 rokov zomrela p. Anna Rízková zo Švrčkovho Járka. Posledná rozlúčka so zosnulou  bude v  pondelok, 24. apríla, o 14.00 hod. v dome smútku v Podbranči s cirkevným obradom.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 10.4.2017

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že od 12. do 22. apríla nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Súrne prípady zastupuje MUDr. Kovačič v poliklinike v Senici. V Sobotišti bude ordinovať vo štvrtok, 20.4., od 13.00 hod.

ZŠ Sobotište pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 11. apríla  v čase od 13.00 do 17.00 hod. Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 

 

HLÁSENIE ZO DŇA 7.4.2017

Zajtra  o 15.00 hod. sa bude konať pravidelné jarné čistenie obce. Zraz účastníkov je pri obecnom úrade a v Majeričkách pri hasičskej zbrojnici. Pre bezpečnosť si treba priniesť reflexné vesty.  

DHZ Horná Dolina oznamuje, že zajtra ráno od 9,00 hod. uskutoční zber železa v častiach obce Majeríčky, Horná Dolina, Dolní Kutálci, Žľab, Varsíci. Väčšie množstvo treba nahlásiť vopred.

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu,9. apríla  2017, o 9.00 hod. sa budú konať v zborovej miestnosti pašiové služby Božie.

V pondelok, 10. apríla, o 14.00 hod. si pripomenieme 72. výročie oslobodenia našej obce položením venca k pamätnej tabuli na hasičskej zbrojnici na Dolnej Doline.

 

HLÁSENIE ZO DŇA 6.4.2017

V sobotu, 8. apríla,  o 15.00 hod. sa bude konať pravidelné jarné čistenie obce. Zraz účastníkov je pri obecnom úrade a v Majeričkách pri hasičskej zbrojnici. Pre bezpečnosť si treba priniesť reflexné vesty.  

DHZ Horná Dolina oznamuje, že v sobotu, 8. apríla, ráno od 9,00 hod. uskutoční zber železa v častiach obce Majeríčky, Horná Dolina, Dolní Kutálci, Žľab, Varsíci. Väčšie množstvo treba nahlásiť vopred.

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že od 12. do 22. apríla nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Súrne prípady zastupuje MUDr. Kovačič v poliklinike v Senici. V Sobotišti bude ordinovať vo štvrtok, 20.4., od 13.00 hod.

ZŠ Sobotište pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 11. apríla  v čase od 13.00 do 17.00 hod. Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.  

 

HLÁSENIE ZO DŇA 5.4.2017

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti oznamuje veriacim na Podbranči, že dnes o 18.00 hod. sa v zborovej miestnosti  bude konať 5. pôstna večiereň.

V  sobotu, 8. apríla,  o 15.00 hod. sa bude konať pravidelné jarné čistenie obce. Zraz účastníkov je pri obecnom úrade a v Majeričkách pri hasičskej zbrojnici. Pre bezpečnosť si treba priniesť reflexné vesty.  

DHZ Horná Dolina oznamuje, že v sobotu, 8. apríla, ráno od 9,00 hod. uskutoční zber železa v častiach obce Majeríčky, Horná Dolina, Dolní Kutálci, Žľab, Varsíci. Väčšie množstvo treba nahlásiť vopred.

MUDr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že od 12. do 22. apríla nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Súrne prípady zastupuje MUDr. Kovačič v poliklinike v Senici. V Sobotišti bude ordinovať vo štvrtok, 20.4., od 13.00 hod.

Firma JUKKA bude vo štvrtok, 6. apríla, v čase od 13.55 do 14.15 hod. pri obecnom úrade predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše a ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné. Viacej informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach.

Liga proti reumatizmu na Slovensku Vás pozýva na prednášky troch reumatológov do Senice 6. apríla 2017 (vo štvrtok) o 16.00 h. do Reštaurácie Jednota, zasadačka na prízemí, na Námestí Oslobodenia 12.(vchod cez reštauráciu medzi Poštou a Kultúrnym domom). S pútavými prednáškami o reume a najnovších liečebných metódach reumatických ochorení vystúpia:MUDr. Milan Krpčiar, reumatológ z Polikliniky v Senici s témou: “Možnosti liečby reumatických zá