Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Hlásenia obecného rozhlasu

Hlásenie 30.3.2020

Oznamujeme, že zajtra t.j. utorok 31.3.2020 sa uskutoční vývoz triedeného odpadu t.j. plasty, sklo, kov a papier. 

 

Hlásenie 27.3.2020

SAD Trenčín oznamuje, že od zajtra t.j. piatok  27.3.2020 bude obnovený autobusový spoj s odchodom z Dolnej Doliny smer Myjava v čase 4.57 hod. a zároveň žiadame občanov, aby tento spoj využívali, nakoľko ho spoločnosť nechá zaradený iba pri dostatočnom využívaní občanmi.

 

Hlásenie 24.3.2020

Pošta Sobotište - obmedzené hodiny pre verejnosť

Príloha TU:

 

Hlásenie 23.3.2020

 
Oznamujeme občanom, že sú ušité ochranné rúška, ktoré budeme rozdávať naším občanom. Záujemcovia o ochranné rúško kontaktujte obecný úrad a rúška vám budú doručené. Rozvoz rúšok sa uskutoční zajtra v doobedňajších hodinách.
 
Hlásenie 19.3.2020
 
Usmernenie Technických služieb Senica
 
Príloha TU:
 
Hlásenie 17.3.2020
 
Informácie ohľadom Koronavírusu
 
Príloha TU:
 

Oznamujeme, že  všetky autobusy dopravnej spoločnosti SAD Trenčín budú od zajtra 18.3.2020 až do odvolania premávať ako v sobotu.

Hlásenie 16.3.2020
 

Žiadame občanov, aby v súvislosti predchádzania ohrozenia zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 používali na verejnosti ochranné rúška a aby sa zbytočne nezdržiavali na verejných priestranstvách.

 

Hrad Branč v rámci opatrení ochrany zdravia bude do odvolania zatvorený.

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením zdravia II. stupňa budú obmedzené stránkové hodiny na Obecnom úrade.

 

Pondelok až piatok bude Obecný úrad otvorený od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Vo štvrtok je nestránkový deň.

 

Počas vyhlásenia mimoriadnej situácie sa na Obecnom úrade neprijíma hotovostná platba.

 

Platnosť tohto oznamu je od dnes 16.3.2020 až do odvolania.

 
Hlásenie 13.3.2020
 

Oznam - z dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie

Príloha TU:

 
Hlásenie 11.3.2020
 
Oznamujeme, že Materská škola a Základná škola v Sobotišti z dôvodu predchádzania nákaze koronavírusu bude vo štvrtok 12.3,
v piatok 13.3 a pondelka 16.3 zatvorené. Prerušuje sa prevádzka v základnej škole, v školskej jedálni, v školskom klube detí, v telocvični a posilňovni. Vyučovanie a prevádzka školských zariadení bude predbežne pokračovať v utorok 17.3.2020. 
Doporučujeme, aby žiaci a deti trávili tento čas v domácom prostredí! Zároveň prosíme rodičov, aby dohliadli na plnenie domácich úloh a pokynov učiteľov zadávaných prostedníctvom stránok. www.bezkriedy.sk, sobotiste.edupag.org
 
Hlásenie 10.3.2020
 
Z dôvodu predchádzania nákaze koronavírusu, oznamujeme všetkým občanom, že sa rušia všetky kultúrne, športové a spoločenské podujatia v našej obci až do odvolania, zároveň žiadame všetkých občanov, aby Obecný úrad navštevovali len v nevyhnutných prípadoch. 
 
Oznam ÚPSVaR Senica -  z dôvodu predchádzania nákaze koronavírus bude ÚPSVaR v Senici, Šaštíne-Strážach, Holíči a Skalici pracovať v obmedzenom režime.
 
 
Hlásenie 6.3.2020
 
Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 08.03.2020 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať služby Božie s prisluhovaním večere Pánovej. 
 
 
Hlásenie 3.3.2020
Pošta v Sobotišti bude vo štvrtok 5.3.2020 zatvorená.
 
Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 08.03.2020 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať služby Božie s prisluhovaním večere Pánovej. 
 
Hlásenie 26.2.2020
 
V sobotu 29.2.2020 sa v čase od 7,00 do 22,00 v zasadačke Obecného úradu budú konať Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, záujemcovia o prenosnú urnu sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade. 
 
Hlásenie 21.2.2020
 
Záhradné centrum Tilia Sobotište prijíma objednávky na sadbové zemiaky do soboty 29.2.2020.
 
Folklórna skupina Sobotište Vás zajtra 22.2.2020 o 10,00 hod. pozýva na Fašiangovú zabíjačku pred Kultúrnym domom v Sobotišti.
 
Hlásenie 19.2.2020
 
Prosíme občanov, ktorí zaznamenali nefunkčné verejné osvetlenie, prípadne obecný rozhlas, aby zistené chyby nahlásili na obecnom úrade.
 
Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 23.01. 2020 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.
 
 
Hlásenie 18.2.2020
 
Výbor Jednoty dôchodcov Slovensko v Podbranči pozýva svojich členov na hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční zajtra 19.02.2020 o 14,00 hod. v HZ Majeričky. Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 23.01. 2020 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.
 

 

Hlásenie 17.02.2020

Výbor Jednoty dôchodcov Slovensko v Podbranči pozýva svojich členov na hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v stredu 19.02.2020 o 14,00 hod. v HZ Majeričky. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Hlásenie 28.1.2020

Oznamujeme, že pošta v Sobotišti bude vo štvrtok 30.1.2020 zatvorená. 

 

Hlásenie 24.1.2020

Materská škola Sobotište pozýva všetky deti na KARNEVAL, 9.2.2020 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Sobotišti.

Vstupné 1,- Eur a masky zdarma.

Príloha TU:

 

Výbor DHZ DD pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu v sobotu 25. 1. 2020 o16,00 hod. v HZ Dolná Dolina.

 
Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 26.01.2020 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.
 

 

Hlásenie 23.1.2020

Materská škola Sobotište pozýva všetky deti na KARNEVAL, 9.2.2020 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Sobotišti.

Vstupné 1,- Eur a masky zdarma.

Príloha TU:

 

Hlásenie 22.1.2020

Výbor DHZ DD pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu v sobotu 25. 1. 2020 o16,00 hod. v HZ Dolná Dolina.

 
Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 26.01.2020 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.
 

Hlásenie 14.1.2020

 

Mudr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že v piatok 17.1.2020 nebude z dôvodu čerpania dovolenky ordinovať, zatupuje Mudr. Timeková v poliklinike Senica.

 

Hlásenie 13.1.2020

Upozorňujeme, že zajtra sa uskutoční vývoz triedeného odpadu, t.j. sklo, plasty, kov a papier.

 

Mudr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že v piatok 17.1.2020 nebude z dôvodu čerpania dovolenky ordinovať, zatupuje Mudr. Timeková v poliklinike Senica.

 

V termíne do 31. januára 2020 je treba podať priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa a zároveň oznámiť zmeny týkajúce sa poplatku za odpady.  Upozorňujeme daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania, sú kúpa a predaj nehnuteľností, darovanie, zdedenie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou, právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, právoplatné povolenie na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava, dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (min. 5 rokov), zmena výmery parciel.

Hlásenie 10.1.2020

Upozorňujeme, že v utorok sa uskutoční vývoz triedeného odpadu, t.j. sklo, plasty, kov a papier.

 

Výbor DHZ HD pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu v sobotu 11.1.2020 o 15,30 hod. v HZ Majeričky.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 12.01.2020 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

V termíne do 31. januára 2020 je treba podať priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa a zároveň oznámiť zmeny týkajúce sa poplatku za odpady.  Upozorňujeme daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania, sú kúpa a predaj nehnuteľností, darovanie, zdedenie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou, právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, právoplatné povolenie na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava, dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (min. 5 rokov), zmena výmery parciel.

 

Hlásenie 8.1.2020

Zajtra 9.1.2020 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu podľa plánovaného rozpisu a upozorňujeme občanov, že v utorok 14.1.2020 sa uskutoční vývoz triedeného odpadu, t.j. sklo, plasty, kov a papier.

 

Važení občania, ak máte nápad ako zlepšiť vaše okolie či skvalitniť život vo svojej obci, venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu. Dňa 9.1.2020 sa v priestoroch Mestského úradu Šaštín -Stráže uskutoční verejné stretnutie k druhému ročníku Participatívneho rozpočtu trnavskej župy. Následne sa podobné stretnutie uskutoční i dňa 14.1.2020 v Bistre internátu SOŠ na ulici V. Paulínyho - Tótha v Senici. Začiatok oboch stretnutí je naplánovaný na 17,00 hod. 

 

Výbor DHZ HD pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu v sobotu 11.1.2020 o 15,30 hod. v HZ Majeričky.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 12.01.2020 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

Hlásenie 7.1.2020

Výbor DHZ HD pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu v sobotu 11.1.2020 o 15,30 hod. v HZ Majeričky.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 12.01.2020 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

Hlásenie 20.12.2019

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu 21.12.2019 poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Dolní Kutálci, Prívrat, Horná Dolina a Tŕnie a dňa 26.12.2019 v lokalitách Švrčkov Járek, Druhá strana, U Nečasov, Mikuška a Kamenné Vráta.

Žiadame preto občanov, aby v čase od 8,00 do 16,00 hod. sa v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 22.12.2019 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

Obecný úrad bude v pondelok dňa 23.12. a v utorok dňa 31.12.2019 zatvorený. 

 

JDS ZO Podbranč pozýva svojich členov na Vianočné posedenie pri stromčeku, ktoré sa uskutoční v piatok 27.12.2019 so začiatkom o 14,00 hod. v HZ Majeričky. Na Vašu účasť sa teší výbor Jednoty dôchodcov.

 

Hlásenie 18.12.2019

JDS ZO Podbranč pozýva svojich členov na Vianočné posedenie pri stromčeku, ktoré sa uskutoční v piatok 27.12.2019 so začiatkom o 14,00 hod. v HZ Majeričky. Na Vašu účasť sa teší výbor Jednoty dôchodcov.

 

Technické služby Senica oznamujú, že vývoz komunálneho odpadu sa neuskutoční  vo štvrtok 26.12.2019,  ale uskutoční sa v sobotu 28.12.2019  už od 6,00 hod. 

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v stredu 18.12.2019 o 16,30  hod. sa v Zborovom dome bude konať  3. adventná večiereň.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 22.12.2019 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

Obecný úrad bude v pondelok dňa 23.12. a v utorok dňa 31.12.2019 zatvorený. 

 

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu 21.12.2019 poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Dolní Kutálci, Prívrat, Horná Dolina a Tŕnie a dňa 26.12.2019 v lokalitách Švrčkov Járek, Druhá strana, U Nečasov, Mikuška a Kamenné Vráta.

Žiadame preto občanov, aby v čase od 8,00 do 16,00 hod. sa v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Hlásenie 17.12.2019

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu 21.12.2019 poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Dolní Kutálci, Prívrat, Horná Dolina a Tŕnie a dňa 26.12.2019 v lokalitách Švrčkov Járek, Druhá strana, U Nečasov, Mikuška a Kamenné Vráta.

Žiadame preto občanov, aby v čase od 8,00 do 16,00 hod. sa v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Hlásenie 16.12.2019

Technické služby Senica oznamujú, že vývoz komunálneho odpadu sa neuskutoční  vo štvrtok 26.12.2019,  ale uskutoční sa v sobotu 28.12.2019  už od 6,00 hod. 

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v stredu 18.12.2019 o 16,30  hod. sa v Zborovom dome bude konať  3. adventná večiereň.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 22.12.2019 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

Obecný úrad bude v pondelok dňa 23.12. a v utorok dňa 31.12.2019 zatvorený. 

 

Hlásenie 13.12.2019

ZŠ Sobotište pozýva všetkých na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční dnes 13.12.2019 o 17,00 hod. v KD Sobotište.

 

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že zajtra 14.12.2019 poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Jurčecký kopec, Chorvátske, Hájnica, Huboče a Ostrý vrch.

Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali.  Ďakujeme za pochopenie. 

 

Hlásenie 11.12.2019

Žiadame občanov o súčinnosť - minulý týždeň náš občan stratil na miestnych komunikáciách čelo z prívesného vozíka s evidenčným číslom SE194XC, poctivý nálezca môže uvedený diel odovzdať na obecnom úrade a bude majiteľom odmenený. 

 

ZŠ Sobotište pozýva všetkých na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční v piatok 13.12.2019 o 17,00 hod. v KD Sobotište.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že dnes 11.12.2019 o 16,30  hod. sa v Zborovom dome bude konať  2. adventná večiereň.

 

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu 14.12.2019 poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Jurčecký kopec, Chorvátske, Hájnica, Huboče a Ostrý vrch.

Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali.  Ďakujeme za pochopenie. 

 

Obec Podbranč Vás pozýva na 7. verejné obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční zajtra 12.12.2019 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu Podbranč. 

 

Hlásenie 10.12.2019

ZŠ Sobotište pozýva všetkých na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční v piatok 13.12.2019 o 17,00 hod. v KD Sobotište.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v stredu 11.12.2019 o 16,30  hod. sa v Zborovom dome bude konať  2. adventná večiereň.

 

Hlásenie 9.12.2019

Únia žien Sobotište pozýva všetkých záujemcov na vianočné Gastro do hotelovej akadémie Piešťany v utorok 10.12.2019 o 14,00 hod.

Odchod autobusu o 12,000 hod. z námestia v obci Sobotište, poplatok 3,- Eur na autobus.

 

Hlásenie 6.12.2019

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 8.12.2019 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie s večerou Pánovou. 

 

Pozývame všetky deti na stretnutie s Mikulášom dnes 6.12.2019 o 17,00 hod. na námestí v Majeričkách. 

Príloha TU:

 

Únia žien Podbranč pozýva svoje členky na Vianočné posedenie zajtra 7.12.2019 o 17,00 hod. v HZ v Majeričkách. 

 

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že zajtra 7.12.2019 poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Gergel, Rítka, Drínový vŕšek a Starý hrad.

Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali.  Ďakujeme za pochopenie. 

 

Hlásenie 4.12.2019

Pozývame všetky deti na stretnutie s Mikulášom v piatok 6.12.2019 o 17,00 hod. na námestí v Majeričkách. 

Príloha TU:

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v stredu 4.12.2019 o 16,30  hod. sa v Zborovom dome bude konať  1. adventná večiereň.

 

Hlásenie 2.12.2019

Únia žien Sobotište pozýva všetkých záujemcov na vianočné Gastro do hotelovej akadémie Piešťany v utorok 10.12.2019 o 14,00 hod.

Odchod autobusu o 12,000 hod. z námestia v obci Sobotište, poplatok 3,- Eur na autobus.

 

Pozývame všetky deti na stretnutie s Mikulášom v piatok 6.12.2019 o 17,00 hod. na námestí v Majeričkách. 

Príloha TU:

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v stredu 4.12.2019 o 16,30  hod. sa v Zborovom dome bude konať  1. adventná večiereň.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 8.12.2019 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie s večerou Pánovou. 

 

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu 7.12.2019 poriada spoločnú poľovačku v lokalitách Gergel, Rítka, Drínový vŕšek a Starý hrad.

Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali.  Ďakujeme za pochopenie. 

 

Hlásenie 28.11.2019

Oznamujeme, že na parkovisku pri Obecnom úrade bude v termíne od štvrtka 28.11.2019 do nedele 1.12.2019 pristavený kontajner na veľkoobjemový odpad. Do kontajnera môžete odovzdať čalúnený nábytok, sedacie súpravy, matrace, molitany, koberce, drevený nábytok, skrine, stoly, postele a stoličky.

Do kontajnera je zakázané dávať pneumatiky, nebezpečný a komunálny odpad, plasty, papier a kov. 

 

Čaro Vianoc v Sobotišti 

Príloha: TU: 

 

Hlásenie 27.11.2019

Oznamujeme, že na parkovisku pri Obecnom úrade bude v termíne od štvrtka 28.11.2019 do nedele 1.12.2019 pristavený kontajner na veľkoobjemový odpad. Do kontajnera môžete odovzdať čalúnený nábytok, sedacie súpravy, matrace, molitany, koberce, drevený nábytok, skrine, stoly, postele a stoličky.

Do kontajnera je zakázané dávať pneumatiky, nebezpečný a komunálny odpad, plasty, papier a kov. 

 

Hlásenie 22.11.2019

Oznamujeme, že cesta na Podhorie bude z dôvodu úprav cesty počas víkendu uzaveretá. Ďakujeme za pochopenie.

 

Vedúca potravín  v Majeričkách, oznamuje, že zajtra 23.11.2019 budú potraviny otvorené len do 10,00 hod.

 

Západoslovenská distribučná žiada občanov, aby si orezali konáre prípadne stromy, ktoré sú v blízkosti elektrického vedenia, kto tak nevykoná pracovníci elektrárni zasahujúce konáre odrežú. 

 

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu 23.11.2019, poriada spločnú poľovačku v lokalitách Jurčecký kopec, Chorvátske, Hajnica, Huboče a Ostrý vrch. Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali. Ďakujeme za pochopenie. 

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 24.11.2019 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

Hlásenie 21.11.2019

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu 23.11.2019, poriada spločnú poľovačku v lokalitách Jurčecký kopec, Chorvátske, Hajnica, Huboče a Ostrý vrch. Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali. Ďakujeme za pochopenie. 

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 24.11.2019 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

Hlásenie 19.11.2019

Západoslovenská distribučná žiada občanov, aby si orezali konáre prípadne stromy, ktoré sú v blízkosti elektrického vedenia, kto tak nevykoná pracovníci elektrárni zasahujúce konáre odrežú. 

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 24.11.2019 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

Hlásenie 18.11.2019

Riaditeľka ZS Sobotište z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka z jazyka slovenského a literatúry a matematiky vyhlasuje na stredu 20.11.2019 riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka. 

Žiaci 1. -4. ročníka budú mať vyučovanie podľa rozvrhu, pre žiakov 5. ročníka bude povinné testovanie. Školský klub a jedáleň budú fungovať v normálnom režime pre žiakov 1. - 5. ročníka. 

 

Hlásenie 15.11.2019

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu 16.11.2019 poriada poľovačku v lokalitách Háje - od Nečasov po Kalivodský járek, Krúžky po Švečkov járek a Dolní Kutálci. Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali. Ďakujeme za pochopenie.

 

Obec Sobotište Vás srdečne pozýva na tradičný Martinský jarmok, ktorý sa uskutoční v sobotu 16.11.2019 v parku za kaštieľom v čase od 7,00 hod. do 14,00 hod. Bude sa predávať textil, odevy, obuv, hračky, zácclony, cukrovinky, keramika, výrobky z dreva a veľa dalšieho tovaru. Samozrejme nebude chýbať ani chutné občerstvenie a atrakcie pre deti. Organizátori  i predajcovia sa tešia na Vašu návštevu.

 

Riaditeľka ZS Sobotište z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka z jazyka slovenského a literatúry a matematiky vyhlasuje na stredu 20.11.2019 riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka. 

Žiaci 1. -4. ročníka budú mať vyučovanie podľa rozvrhu, pre žiakov 5. ročníka bude povinné testovanie. Školský klub a jedáleň budú fungovať v normálnom režime pre žiakov 1. - 5. ročníka. 

 

Hlásenie 14.11.2019

Upozorňujeme občanov časti Podzámok, užívateľov spoločného vodovodu, že po vykonaní čistenia studne a zásobníkov, bola aj dnes voda dezinfikovaná a preto sa bude môcť používať až zajtra, 15.11. 2019

 

Technické služby Senica upozorňujú občanov, že po dnešnom vývoze komunálneho odpadu v našej obci, zaznamenali veľký počet popolníc s horúcim popolom, ktoré následne nevyviezli, preto žiadame občanov aby do svojej popolnice dávali vychladnutý popol. 

 

Hlásenie 13.11.2019

Upozorňujeme občanov časti Podzámok, užívateľov spoločného vodovodu, že dnes sa vykonalo čistenie studne a zásobníkov vody. Preto upozorňujeme občanov, nakoľko voda bola chemicky ošetrená môže sa používať až zajtra v poobedňajších hodinách. 

 

Hlásenie 12.11.2019

Upozorňujeme občanov časti Podzámok, užívateľov spoločného vodovodu, že v stredu 13.11.2019 od 8,00 hod. sa bude čistiť studňa a zásobníky vody. Prosíme občanov, aby si pripravili zásoby vody, nakoľko v tento deň nepotečie voda. 

 

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Branč so sídlom v Podbranči oznamuje, že v sobotu 16.11.2019 poriada poľovačku v lokalitách Háje - od Nečasov po Kalivodský járek, Krúžky po Švečkov járek a Dolní Kutálci. Žiada preto občanov, aby sa v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. v uvedených lokalitách z dôvodu bezpečnosti nezdržiavali. Ďakujeme za pochopenie.

 

Obec Sobotište Vás srdečne pozýva na tradičný Martinský jarmok, ktorý sa uskutoční v sobotu 16.11.2019 v parku za kaštieľom v čase od 7,00 hod. do 14,00 hod. Bude sa predávať textil, odevy, obuv, hračky, zácclony, cukrovinky, keramika, výrobky z dreva a veľa dalšieho tovaru. Samozrejme nebude chýbať ani chutné občerstvenie a atrakcie pre deti. Organizátori  i predajcovia sa tešia na Vašu návštevu.

 

Hlásenie 8.11.2019

Obec Podbranč oznamuje, že v pondelok 11.11.2019 o 14,00 hod.  na námestí v Majeričkách si pripomenieme 101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. 

 

Upozorňujeme občanov časti Podzámok, užívateľov spoločného vodovodu, že v stredu 13.11.2019 od 8,00 hod. sa bude čistiť studňa a zásobníky vody. Prosíme občanov, aby si pripravili zásoby vody, nakoľko v tento deň nepotečie voda. 

 

Hlásenie 25.10.2019

Únia žien Sobotište Vás pozýva na ochutnávku sladkých a slaných dobrôt, mäsitých a bezmäsitých pokrmov, šalátov a nátierok pod názvom ,,Z každého rožku trošku". Akcia sa koná v sobotu 26.10.2019 o 15.00 hod v KD Sobotište. Srdečne Vás pozývame.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 27.10.2019.  o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

Obec Podbranč Vás srdečne pozýva na posedenie venované jubilantom a seniorom našej obce. V nedeľu 27.10.2019 o 15.00 hod v KD na Podzámku. Srdečne Vás pozývame.

 

Hlásenie 24.10.2019

Únia žien Sobotište Vás pozýva na ochutnávku sladkých a slaných dobrôt, mäsitých a bezmäsitých pokrmov, šalátov a nátierok pod názvom ,,Z každého rožku trošku". Akcia sa koná v sobotu 26.10.2019 o 15.00 hod v KD Sobotište. Srdečne Vás pozývame.

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 27.10.2019.  o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

Obec Podbranč Vás srdečne pozýva na posedenie venované jubilantom a seniorom našej obce. V nedeľu 27.10.2019 o 15.00 hod v KD na Podzámku. Srdečne Vás pozývame.

 

Hlásenie 18.10.2019

BVS oznamuje, že bude vykonávať odpis vodomerov v termíne od pondelka 21.10.2019 do stredy 23.10.2019. V prípade neprítomnosti je potrebné odpísaný stav vodomeru nechať na viditeľnom mieste. 

 

DHZ DD pozýva všetkých svojich členov na posedenie s občerstvením v sobotu 19.10.2019 o 15,00 hod.  v hasičskej zbrojnici.

 

Oznamujeme občanon, že od pondelka 21.10.2019 do stredy 23.10.2019 v čase od 7,30 hod. do 20,30 hod. bude na parkovisku pri Obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad.

Príloha TU:

 

Hlásenie 16.10.2019

DHZ DD pozýva všetkých svojich členov na posedenie s občerstvením v sobotu 19.10.2019 o 15,00 hod.  v hasičskej zbrojnici.

 

Oznamujeme občanon, že od pondelka 21.10.2019 do stredy 23.10.2019 v čase od 7,30 hod. do 20,30 hod. bude na parkovisku pri Obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad.

Príloha TU:

 

Vedúca pošty Sobotište oznamuje, že vo štvrtok 17.10.2019 bude pošta zatvorená. 

 

Hlásenie 15.10.2019

DHZ DD pozýva všetkých svojich členov na posedenie s občerstvením v sobotu 19.10.2019 o 15,00 hod.  v hasičskej zbrojnici.

 

Oznamujeme občanon, že od pondelka 21.10.2019 do stredy 23.10.2019 v čase od 7,30 hod. do 20,30 hod. bude na parkovisku pri Obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad.

Príloha TU:

 

Vedúca pošty Sobotište oznamuje, že vo štvrtok 17.10.2019 bude pošta zatvorená. 

 

Hlásenie 11.10.2019

OZ Petrus v spolupráci s Obecným úradom Podbranč a Prietrž, Vás pozýva na brigádu úpravy cesty medzi Podhorím a Podbrančom v  sobotu 12.10.2019. Zraz na Grófskej pri hruške o 8,30 hod. Kto môže doneste si motorovú pílu a iné náradie. 

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 13.10.2019.  o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie s poďakovaním za úrody Zeme.

 

Zber nebezpečného odpadu

Príloha TU:

 

Stretnutie dôchodcov v nedeľu 27.10.2019 o 15.00 hod.  

Príloha TU:

 

Hlásenie 10.10.2019

Jednota dôchodcov Podbranč, pozýva svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 11.10.2019 so začiatkom o 13,00 hod. v hasičskej zbrojnici v Majeričkách. V programe schôdze bude okrem iného aj prednáška o tom ako sa chrániť pred rôznymi podvodníkmi. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

OZ Petrus v spolupráci s Obecným úradom Podbranč a Prietrž, Vás pozýva na brigádu úpravy cesty medzi Podhorím a Podbrančom v  sobotu 12.10.2019. Zraz na Grófskej pri hruške o 8,30 hod. Kto môže doneste si motorovú pílu a iné náradie. 

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 13.10.2019.  o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie s poďakovaním za úrody Zeme.

 

Hlásenie 9.10.2019

Jednota dôchodcov Podbranč, pozýva svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 11.10.2019 so začiatkom o 13,00 hod. v hasičskej zbrojnici v Majeričkách. V programe schôdze bude okrem iného aj prednáška o tom ako sa chrániť pred rôznymi podvodníkmi. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

OZ Petrus v spolupráci s Obecným úradom Podbranč a Prietrž, Vás pozýva na brigádu úpravy cesty medzi Podhorím a Podbrančom v  sobotu 12.10.2019. Zraz na Grófskej pri hruške o 8,30 hod. Kto môže doneste si motorovú pílu a iné náradie. 

 

Hlásenie 8.10.2019

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje, že v stredu 9.10.2019 v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.  bude odstávka pitnej vody z dôvodu čistenia vodojemu.

 

Hlásenie  2.10.2019

Upozorňujeme občanov časti Druhá strana, že cesta smerom z ihriska bude v stredu 2.10.2019 a štvrtok 3.10.2019 celkom uzavretá, prosíme občanov, aby si svoje autá odparkovali pred ihriskom mimo cesty, nakoľko bude prebiehať asfaltovanie celej cesty. Ďakujeme za pochopenie. 

 

Hlásenie 30.9.2019

Oslavy 100. výročia založenia organizovaného včelárstva v Senici

Príloha  TU:

 

Hlásenie 27.9.2019

TJ Podbranč Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas s TJ Vrádište. Zápas sa odohrá v sobotu 28.9.2019 o 15,30  hod. na ihrisku v Podbranči. 

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 29. 9.2019 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

Oslavy 100. výročia založenia organizovaného včelárstva v Senici

Príloha  TU:

 

Hlásenie 26.9.2019

TJ Podbranč Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas s TJ Vrádište. Zápas sa odohrá v sobotu 28.9.2019 o 15,30  hod. na ihrisku v Podbranči. 

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 29. 9.2019 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

Oslavy 100. výročia založenia organizovaného včelárstva v Senici

Príloha  TU:

 

Bufet pri Obecnom úrade bude otvorený vo štvrtok, piatok a počas víkendu v čase od 17,00 hod. do 22,00 hod. 

 

Hlásenie 25.9.2019

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 29. 9.2019 o 9,00 hod. sa v Zborovom dome budú konať  služby Božie.

 

Hlásenie 24.9.2019

Oznamujeme, že v stredu 25.9.2019 bude Obecný úrad otvorený do 12,00 hod. 

 

Oslavy 100. výročia založenia organizovaného včelárstva v Senici

Príloha  TU:

 

Hlásenie 20.9.2019

Výbor DHZ DD pozýva svojich členov na brigádu v nedeľu 22.9.2019 o 9,00 hod. v HZ.

 

Bufet pri Obecnom úrade bude otvorený dnes 20.9.2019 a počas víkendu v čase od 17,00 hod. do 22,00 hod. 

 

Hlásenie 18.9.2019

Výbor DHZ DD pozýva svojich členov na brigádu v nedeľu 22.9.2019 o 9,00 hod. v HZ.

 

Hlásenie 17.9.2019

Únia žien Podbranč pozýva svoje členky na brigádu v Kultúrnom dome na Podzámku – upratovanie kultúrneho domu po hodovej výstave. Brigáda sa bude konať dnes 17.9.2019 o 18,00 hod., všetkým členkám za pomoc vopred ďakujeme. 

Prosíme občanov, ktorí zapožičali exponáty na výstavu,  že v čase od 18,00 hod. si ich môžu prísť do Kultúrneho domu prevziať, zároveň všetkým občanom za zapožičanie exponátov ďakujeme.  

 

Únia žien Podbranč, oznamuje svojím členkám a širokej verejnosti, že cvičenie pod názvom ,, Aby chrbát nebolel" sa prekladá na štvrtok 19.9.2019 so začiatkom o 19,00 hod.  

 

Obec Podbranč v spolupráci s Diakonii Broumov realizuje zbierku použitého šatstva a potrieb do domácnosti.

V zasadačke Obecného úradu môžete v termíne do 27.9.2019 odovzdať čisté letné a zimné oblečenie - dámske, pánske a detské. Posteľné prádlo, prikrývky, vankúše,  deky, ručníky, utierky, záclony. 

Nepoškodenú obuv v pároch zviazanú gumičkou, kabelky, ruksaky, hračky, knihy a časopisy. 

Všetko je potrebné pobaliť do vriec alebo tašiek.

 

Hlásenie 16.9.2019

Únia žien Podbranč pozýva svoje členky na brigádu v Kultúrnom dome na Podzámku – upratovanie kultúrneho domu po hodovej výstave. Brigáda sa bude konať zajtra 17.9.2019 o 18,00 hod., všetkým členkám za pomoc vopred ďakujeme. 

Prosíme občanov, ktorí zapožičali exponáty na výstavu,  že v čase od 18,00 hod. si ich môžu prísť do Kultúrneho domu prevziať, zároveň všetkým občanom za zapožičanie exponátov ďakujeme.  

 

Únia žien Podbranč, oznamuje svojím členkám a širokej verejnosti, že cvičenie pod názvom ,, Aby chrbát nebolel" sa prekladá na štvrtok 19.9.2019 so začiatkom o 19,00 hod.  

 

Vedúca potravín u Ježka, oznamuje, že v utorok 17.9.2019 budú potraviny z dôvodu odstávky elektrickej energie otvorené len do 8,30 hod a poobede bude otvorené podľa bežných otváracích hodín. 

 

Západoslovenská distribučná oznamuje, že v zajtra 17.9.2019 v čase od 8,30 hod. 11,30 hod. bude bez dodávky elektrickej energie časť Majeričky čísla domov od 79 po 87, 94 po 107, 366 a 379. 

 

Vedúca pošty Sobotište, oznamuje. že zajtra 17.9.2019 bude pošta otvorená len do 12,30 hod. 

 

Hlásenie 13.9.2019

 

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Senica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Podbranč Horná Dolina poriada hasičskú súťaž Slovácko záhorácky pohár, ktorého sa zúčastnia družstvá žien z okresov Hodonín, Skalica a Senica. Súťaž sa uskutoční v sobotu, 14.9.2019 na ihrisku v Podbranči so začiatkom o 9,00 hod. Občerstvenie zabezpečené. Srdečne Vás pozývame.

 

Obec Podbranč Vás pozýva na Hodové slávnosti v nedeľu 15.9.2019 od 14,00 hod. v areáli Kultúrneho domu na Podzámku.

Príloha Tu:

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 15. 9.2019 o 10,30 hod. sa v Zborovom dome budú konať  slávnostné služby Božie.

 

TJ Podbranč Vás pozýva na hodový majstrovský futbalový zápas s TJ Trnovec, ktorý sa ukutoční v nedeľu 15.9.2019 o 16,00 hod.  Príďte podporiť našich futbalistov. 

 

Obec Podbranč v spolupráci s Diakonii Broumov realizuje zbierku použitého šatstva a potrieb do domácnosti.

V zasadačke Obecného úradu môžete v termíne od pondelka 16.9. do 27.9.2019 odovzdať čisté letné a zimné oblečenie - dámske, pánske a detské. Posteľné prádlo, prikrývky, vankúše,  deky, ručníky, utierky, záclony. 

Nepoškodenú obuv v pároch zviazanú gumičkou, kabelky, ruksaky, hračky, knihy a časopisy. 

Všetko je potrebné pobaliť do vriec alebo tašiek.

 

Hlásenie 12.9.2019

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Senica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Podbranč Horná Dolina poriada hasičskú súťaž Slovácko záhorácky pohár, ktorého sa zúčastnia družstvá žien z okresov Hodonín, Skalica a Senica. Súťaž sa uskutoční v sobotu, 14.9.2019 na ihrisku v Podbranči so začiatkom o 9,00 hod. Občerstvenie zabezpečené. Srdečne Vás pozývame.

 

Obec Podbranč Vás pozýva na Hodové slávnosti v nedeľu 15.9.2019 od 14,00 hod. v areáli Kultúrneho domu na Podzámku.

Príloha Tu:

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 15. 9.2019 o 10,30 hod. sa v Zborovom dome budú konať  slávnostné služby Božie.

 

TJ Podbranč Vás pozýva na hodový majstrovský futbalový zápas s TJ Trnovec, ktorý sa ukutoční v nedeľu 15.9.2019 o 16,00 hod.  Príďte podporiť našich futbalistov. 

 

Obec Podbranč v spolupráci s Diakonii Broumov realizuje zbierku použitého šatstva a potrieb do domácnosti.

V zasadačke Obecného úradu môžete v termíne od 16.9. do 27.9.2019 odovzdať čisté letné a zimné oblečenie - dámske, pánske a detské. Posteľné prádlo, prikrývky, vankúše,  deky, ručníky, utierky, záclony. 

Nepoškodenú obuv v pároch zviazanú gumičkou, kabelky, ruksaky, hračky, knihy a časopisy. 

Všetko je potrebné pobaliť do vriec alebo tašiek.

 

Hlásenie 10.9.2019

Únia žien Podbranč pozýva svoje členky na brigádu v Kultúrnom dome na Podzámku – príprava kultúrneho domu na výstavu k hodom. Brigáda sa bude konať zajtra 11.9.2019 o 16,00 hod. Je potrebné si priniesť vedro a handry na čistenie. Vopred ďakujeme všetkým, ktoré sú ochotné priložiť ruku k dielu.

Zároveň prosíme občanov, ktorí sú ochotní zapožičať exponáty na výstavu, aby ich priniesli v stredu v čase od 17 -19.00 hod.

 

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Senica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Podbranč Horná Dolina poriada hasičskú súťaž Slovácko záhorácky pohár, ktorého sa zúčastnia družstvá žien z okresov Hodonín, Skalica a Senica. Súťaž sa uskutoční v sobotu, 14.9.2019 na ihrisku v Podbranči so začiatkom o 9,00 hod. Občerstvenie zabezpečené. Srdečne Vás pozývame.

 

Obec Podbranč Vás pozýva na Hodové slávnosti v nedeľu 15.9.2019 od 14,00 hod. v areáli Kultúrneho domu na Podzámku.

Príloha Tu:

 

Evanjelický cirkevný zbor v Sobotišti, oznamuje veriacim na Podbranči, že v nedeľu 15. 9.2019 o 10,30 hod. sa v Zborovom dome budú konať  slávnostné služby Božie.

 

Obec Podbranč v spolupráci s Diakonii Broumov realizuje zbierku použitého šatstva a potrieb do domácnosti.

V zasadačke Obecného úradu môžete v termíne od 16.9. do 27.9.2019 odovzdať čisté letné a zimné oblečenie - dámske, pánske a detské. Posteľné prádlo, prikrývky, vankúše,  deky, ručníky, utierky, záclony. 

Nepoškodenú obuv v pároch zviazanú gumičkou, kabelky, ruksaky, hračky, knihy a časopisy. 

Všetko je potrebné pobaliť do vriec alebo tašiek.

 

 

Hlásenie 5.9.2019

 

Obec Podbranč v spolupráci s Diakonii Broumov realizuje zbierku použitého šatstva a potrieb do domácnosti.

V zasadačke Obecného úradu môžete v termíne od 16.9. do 27.9.2019 odovzdať čisté letné a zimné oblečenie - dámske, pánske a detské. Posteľné prádlo, prikrývky, vankúše,  deky, ručníky, utierky, záclony. 

Nepoškodenú obuv v pároch zviazanú gumičkou, kabelky, ruksaky, hračky, knihy a časopisy. 

Všetko je potrebné pobaliť do vriec alebo tašiek. 

 

Obec Podbranč vydáva nové známky pre psov, žiadame občanov, ktorí sú majitelia psov, aby si prišli na Obecný úrad známku prevziať pri prevzatí je potrebné nahlásiť aj číslo čipu psa. 

 

Hlásenie 4.9.2019

 

Obec Podbranč v spolupráci s Diakonii Broumov realizuje zbierku použitého šatstva a potrieb do domácnosti.

V zasadačke Obecného úradu môžete v termíne od 16.9. do 27.9.2019 odovzdať čisté letné a zimné oblečenie - dámske, pánske a detské. Posteľné prádlo, prikrývky, vankúše,  deky, ručníky, utierky, záclony. 

Nepoškodenú obuv v pároch zviazanú gumičkou, kabelky, ruksaky, hračky, knihy a časopisy. 

Všetko je potrebné pobaliť do vriec alebo tašiek. 

 

Obec Podbranč vydáva nové známky pre psov, žiadame občanov, ktorí sú majitelia psov, aby si prišli na Obecný úrad známku prevziať pri prevzatí je potrebné nahlásiť aj číslo čipu psa. 

 

Hlásenie 2.9.2019

Obec Podbranč v spolupráci s Diakonii Broumov realizuje zbierku použitého šatstva a potrieb do domácnosti.

V zasadačke Obecného úradu môžete v termíne od 16.9. do 27.9.2019 odovzdať čisté letné a zimné oblečenie - dámske, pánske a detské. Posteľné prádlo, prikrývky, vankúše,  deky, ručníky, utierky, záclony. 

Nepoškodenú obuv v pároch zviazanú gumičkou, kabelky, ruksaky, hračky, knihy a časopisy. 

 

Hlásenie 29.8.2019

Riaditeľstvo ZŠ Sobotište oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roku 2019/ 2020 sa uskutoční v pondelok 2.9.2019 o 9,00 hod. Žiaci si prinesú prezúvky, pero a zápisník. 

 

Oznamujeme, že v piatok 30.8.2019 bude Obecný úrad zatvorený.

 

Počas hodových slávností 15.9.2019 sa v Kultúrnon dome na Podzámku uskutoční výstava historických rádiopríjímačov.

Prosíme občanov, ktorí majú staré gramofóny, rádiá a boli by ochotní ich zapožičať, aby sa nahlásili v potravinách u Ježka alebo na Obecnom úrade.

 

Mudr. Dederová z ambulancie v Sobotišti oznamuje, že v termíne od 30.8. do 7.9.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky, zastupuje Mudr. Kovačič v poliklinike Senica.   

 

Evanjelický cirkevný