Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Zrealizované aktivity

V roku2012 sa nám podarilo úspešne zrekonštruovať nasledovné objekty:

Oprava hradu Branč - projekt MKSR

 • úspešné ukončenie projektu na obnovu torzálnej architektúry financovaný Minsterstvom kultúry SR
 • na oprave hradu pracovalo 12 nezamestnaných občanov po dobu 6 mesiacov
 

Vybudovanie detských ihrísk

 • Majeričky
 • Dolná Dolina

Dokončenie Vstupného verejného prisetoru Majeričky

 • V roku 2012 sme úspešne ukončili projekt vybudovania vstupného verejného priestoru do obce Podbranč v miestnej časti Majeričky

V roku 2011 sa nám podarilo úspešne zrekonštruovať nasledovné objekty:

Prvý realizačný projekt Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011.

V rámci projektu bolo v obci vybudovaných:

 • 3394 m záchytných pásov
 • 12 ks prehrádzok
 • 9 ks odrážok
 • 1 ks hrablice
 • 1 priepusť.
 • Uvedené vodozádržné prvky a opatrenia dokážu zachytiť 33 797,8 m3 vody. 
 • Projekt bol realizovaný za pomoci finančnej podpory Úradu vlády SR.
 • Všetky fotografie z realuzácie projektu nájdete vo fotogalérií. Viac: TU.

Oprava Kultúrneho domu Podzámok

 • Všetky fotografie z opravy Kultúrneho domu nájdete vo fotogalérií. Viac: TU

Oprava Obecného úradu

 • Všetky fotografie z opravy OcÚ najdete vo fotogalérií. Viac: TU

Opravy po povodniach 

 • Všetky fotografie z opráv po povodniach nájdete vo fotogalérií. Viac: TU