Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Plánované aktivity

V roku 2013 plánujeme dokončiť:

 

Riešenie problematiky rozvoja bývania v obci Podbranč

  • komunikácia s potenciálnymi záujemcami o bývanie v obci
  • komunikácia so súčastnými vlastníkmi vhodných pozemkov pre výstavbu
  • dosiahnutie konsenzu

 

Oprava hradu Branč

  • pri oprave hradu sa budú spolupodieľať nezamesntaný občania
  • oprava vybraných múrov hradu
  • odstránenie náletovej zelene v okolí hradu
  • projekt začína v júni 2013 a doba trvania prác je naplánovaná na pol roka

 

Oprava strechy

  • výmena strešnej krytiny na streche tzv. starého kina v miestnej časti Dolná Dolina v spolupráci s miestnymi organizáciami